DYREKTOR ARESZTU ŚLEDCZEGO

mjr Krzysztof Serek

email: as_dzierzoniow@sw.gov.pl

telefon: 74 832 48 50

fax: 74 832 48 52

 

ZASTĘPCA DYREKTORA ARESZTU ŚLEDCZEGO

mjr Grzegorz Gendziel

email: as_dzierzoniow@sw.gov.pl

telefon: 74 832 48 50

fax: 74 832 48 52

 

 

 

 

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej