DYREKTOR ARESZTU ŚLEDCZEGO

ppłk Marek Geciów

 

p.o. ZASTĘPCA DYREKTORA ARESZTU ŚLEDCZEGO

 mjr Przemysław Michalak

 

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej