DYREKTOR ARESZTU ŚLEDCZEGO

ppłk Marek Geciów

 

 ZASTĘPCA DYREKTORA

por. Marcin Makowski

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej