ZASTĘPCA DYREKTORA ZAKŁADU KARNEGO W IŁAWIE

mjr Krzysztof Szczepański

tel. 23 697 58 51
fax 23 697 37 06
e-mail: oz_dzialdowo@sw.gov.pl

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej