DYREKTOR ARESZTU ŚLEDCZEGO                          Z-CA DYREKTORA ARESZTU ŚLEDCZEGO

          ppłk Artur Szumowski                                                     mjr Katarzyna Gorzkowska

            

                                                                                                                                                                                       

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej