DYREKTOR ARESZTU ŚLEDCZEGO                                      Z-CA DYREKTORA ARESZTU ŚLEDCZEGO

                                                                                                 ppłk Dorota Wyląg                                                                     mjr Katarzyna Gorzkowska

            

                                                                                                                                                                                       

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej