DYREKTOR ARESZTU ŚLEDCZEGO                                                              Z-CA DYREKTORA ARESZTU ŚLEDCZEGO

                                   ppłk Gabriela Grzywaczewska                                                                                            kpt. Paweł Pisula       

            

                        Z-CA DYREKTORA ARESZTU ŚLEDCZEGO                                                          Z-CA DYREKTORA ARESZTU ŚLEDCZEGO   

                                     mjr Przemysław Domagała                                                                                                 mjr Rafał Pacura                 

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej