KIEROWNICTWO

Dyrektor aresztu śledczego

mjr Henryk Hałas

Tel./Fax: (52) 585-52-52 / (52) 582-97-29

E-mail: as_bydgoszcz@sw.gov.pl

 

Zastępca dyrektora aresztu śledczego

mjr Andrzej Wieczorek

Tel./Fax: (52) 585-52-52 / (52) 582-97-29

E-mail: as_bydgoszcz@sw.gov.pl

 

Zastępca dyrektora aresztu śledczego

ppłk Jarosław Jakubowski

Tel./Fax: (52) 585-52-52 / (52) 582-97-29

E-mail: as_bydgoszcz@sw.gov.pl

 

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej