DYREKTOR ARESZTU ŚLEDCZEGO

płk Wojciech Prażmowski

Z-CA DYREKTORA ARESZTU ŚLEDCZEGO

kpt. Adam Samsel

Z-CA DYREKTORA ARESZTU ŚLEDCZEGO

ppłk Sławomir Stefaniak

 

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej