DYREKTOR ARESZTU ŚLEDCZEGO

ppłk Wojciech Januszewski

Z-CA DYREKTORA ARESZTU ŚLEDCZEGO

ppłk Krzysztof Suchowolec

Z-CA DYREKTORA ARESZTU ŚLEDCZEGO

mjr Jarosław Andrzejuk

 

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej