DYREKTOR ARESZTU ŚLEDCZEGO W ŚWIDNICY

mjr Bartłomiej Lenartowicz

ZASTĘPCA DYREKTORA ARESZTU ŚLEDCZEGO W ŚWIDNICY

mjr Jacek Mrowiec

                                                                                                                       

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej