DYREKTOR ARESZTU ŚLEDCZEGO

płk Waldemar Miksa

Tel./Fax: 42 675 03 24 / 42 675 03 55

email: as_lodz@sw.gov.pl

Z-CA DYREKTORA ARESZTU ŚLEDCZEGO

ppłk Robert Sójta

Tel./Fax: 42 675 03 24 / 42 675 03 55

email: as_lodz@sw.gov.pl

Z-CA DYREKTORA ARESZTU ŚLEDCZEGO

ppłk Piotr Urbański

Tel./Fax: 42 675 03 30 / 42 675 03 55

email: as_lodz@sw.gov.pl

Z-CA DYREKTORA ARESZTU ŚLEDCZEGO

kpt. Jakub Białkowski

Tel./Fax: 42 675 03 30 / 42 675 03 55

email: as_lodz@sw.gov.pl

 

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej