DYREKTOR ARESZTU ŚLEDCZEGO

ppłk Waldemar Grabski

Tel./Fax: 42 675 03 24 / 42 675 03 55

email: as_lodz@sw.gov.pl

Z-CA DYREKTORA ARESZTU ŚLEDCZEGO

ppłk Piotr Urbański

Tel./Fax: 42 675 03 24 / 42 675 03 55

email: as_lodz@sw.gov.pl

Z-CA DYREKTORA ARESZTU ŚLEDCZEGO

ppłk Sylwia Kowalska

Tel./Fax: 42 675 03 30 / 42 675 03 55

email: as_lodz@sw.gov.pl

Z-CA DYREKTORA ARESZTU ŚLEDCZEGO

kpt. Sławomir Banasiak

Tel./Fax: 42 675 03 30 / 42 675 03 55

email: as_lodz@sw.gov.pl

Kierownictwo Aresztu Śledczego w Łodzi- wersja audio

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej