DYREKTOR ARESZTU ŚLEDCZEGO

ZASTĘPCA DYREKTORA ARESZTU ŚLEDCZEGO

por. Daniel Belica

por. Daniel Nowacki

 

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej