DYREKTOR ARESZTU ŚLEDCZEGO

ZASTĘPCA DYREKTORA ARESZTU ŚLEDCZEGO

ppłk Zdzisław Figura

kpt. Jarosław Wrona

 

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej