DYREKTOR ARESZTU ŚLEDCZEGO

płk Bogumiła Skorna

Z-CA DYREKTORA ARESZTU ŚLEDCZEGO

ppłk Piotr Gawroński

Z-CA DYREKTORA ARESZTU ŚLEDCZEGO

ppłk Jarosław Korolczuk

 

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej