DYREKTOR ARESZTU ŚLEDCZEGO W SZCZECINIE

płk Radosław Jaźwiński

Telefon: 91 480 92 07
Email: as_szczecin@sw.gov.pl

Z-CA DYREKTORA ARESZTU ŚLEDCZEGO W SZCZECINIE

kpt. Mariusz Jakubiszyn 

Telefon: 91 480 92 07
Email: as_szczecin@sw.gov.pl

Z-CA DYREKTORA ARESZTU ŚLEDCZEGO W SZCZECINIE

por. Karol Wójtowicz 

Telefon: 91 480 92 07
Email: as_szczecin@sw.gov.pl

 

Z-CA DYREKTORA ARESZTU ŚLEDCZEGO W SZCZECINIE

por. Bartosz Paradowski

telefon: 91 576 31 03, faks: 91 576 31 69
Email: oz_stargard@sw.gov.pl

Z-CA DYREKTORA ARESZTU ŚLEDCZEGO W SZCZECINIE

ppłk Sebastian Matuszczak

telefon: 91 576 31 03, faks: 91 576 31 69
Email: oz_stargard@sw.gov.pl

 

 

 

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej