DYREKTOR ARESZTU ŚLEDCZEGO

ZASTĘPCA DYREKTORA ARESZTU ŚLEDCZEGO

ppłk  Piotr Siedliński

mjr  Michał Mudy

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej