DYREKTOR ARESZTU ŚLEDCZEGO

ZASTĘPCA DYREKTORA ARESZTU ŚLEDCZEGO

ppłk Waldemar Turczynowski

mjr  Michał Mudy

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej