DYREKTOR ARESZTU ŚLEDCZEGO
kpt. Łukasz Kropidłowski

 

ZASTĘPCA DYREKTORA ARESZTU ŚLEDCZEGO
- - - -

 

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej