DYREKTOR ARESZTU ŚLEDCZEGO
mjr Agnieszka Wietrzyńska

 

ZASTĘPCA DYREKTORA ARESZTU ŚLEDCZEGO
mjr Tomasz Ciesiółka

 

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej