DYREKTOR ARESZTU ŚLEDCZEGO
mjr Radosław Jaźwiński

 

ZASTĘPCA DYREKTORA ARESZTU ŚLEDCZEGO
kpt. Łukasz Kropidłowski

 

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej