DYREKTOR ARESZTU ŚLEDCZEGO    

 ZASTĘPCA DYREKTORA ARESZTU ŚLEDCZEGO

ppłk Anna Adamska

tel.:82 575 61 10

fax.:82 576 40 25

mjr Dariusz Stafijowski 

tel.: 82 575 61 09

fax.:82 576 40 25

 

   

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej