DYREKTOR ARESZTU ŚLEDCZEGO    

 ZASTĘPCA DYREKTORA ARESZTU ŚLEDCZEGO

ppłk Marcin Czerw

tel.:82 575 61 00

fax.:82 576 40 25

mjr Mariusz Lisowski

tel.: 82 575 61 00

fax.:82 576 40 25

 

   

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej