DYREKTOR ARESZTU ŚLEDCZEGO

Z-CA DYREKTORA ARESZTU ŚLEDCZEGO

 

ppłk Grzegorz Janik

kpt. Ryszard Rusnarczyk

 

 

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej