DYREKTOR ARESZTU ŚLEDCZEGO

ZASTĘPCA DYREKTORA ARESZTU

ppłk Dariusz Wajszczyk

mjr Piotr Kubas

 

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej