DYREKTOR ARESZTU

ZASTĘPCA DYREKTORA ARESZTU

ppłk Piotr Kubas

mjr Henryk Jaschik

 

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej