DYREKTOR ARESZTU ŚLEDCZEGO

ZASTĘPCA DYREKTORA ARESZTU ŚLEDCZEGO

ppłk Mariusz Mazurek

mjr Marcin Żurek

 

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej