DYREKTOR ARESZTU ŚLEDCZEGO

ZASTĘPCA DYREKTORA ARESZTU ŚLEDCZEGO

mjr Michał Krupa

mjr Marcin Żurek

 

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej