Przewodniczący :  Ewa Kordalewska;

Z-ca przewodniczącego : Danuta Zagańska

Skarbnik :  Ludmiła Kwiecińska

Członkowie zarządu :

  1. Tomasz Kuran
  2. Ireneusz Maciaszek

 

Komisja rewizyjna :

  1. Danuta Kalaman
  2. Jan Roch

Kontakt e-mail:

  1. emeryci.czsw@wp.pl
  2. emeryt.czsw@gmail.com
  3. emeryci_sw@sw.gov.pl
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej