Obliczenie prognozowanej wysokości emerytury następuje na podstawie danych podanych przez funkcjonariusza.

Kalkulator nie uwzględnia okresów aktywności zawodowej przed podjęciem służby oraz podwyższeń emerytury (np. podwyższenia o 15% podstawy wymiaru emerytowi, którego inwalidztwo pozostaje w związku ze służbą).

Emerytura podana jest w kwocie brutto (przed potrąceniem zaliczki na podatek dochodowy oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne).

Prognozowana wysokość emerytury nie może stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń.

Organ emerytalny ustali wysokość emerytury w decyzji, która zostanie wydana po złożeniu wniosku o przyznanie emerytury przez zwolnionego ze służby funkcjonariusza. Ustalona w decyzji wysokość emerytury może różnić się od emerytury prognozowanej.

 


 

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej