edukacja młodzieży_ver_4.jpg

Ustawa z dnia 22 lipca 2022 r. o zmianie ustawy o Służbie Więziennej oraz niektórych innych ustaw wprowadziła nowe zadanie dla Służby Więziennej polegające na edukacji prawnej młodzieży związanej z prewencją przestępstw (art. 2 ust. 2 pkt. 10 ustawy).

W ramach nowoustawionego zadania Służba Więzienna organizuje zajęcia dla szkół z zakresu prewencji przesępstw. Zajęcia organizowane są na terenie szkoły lub na terenie jednostki penitencjarnej. Szkoły chętne do udziału w zajęciach organizowanych przez Służbę Więzienną proszone są o bezpośredni kontakt, celem ustalenia szczegółów, do Dyrektora jednostki penitencjarnej, z której oferty edukacyjnej chciałyby skorzystać. 

Procedury związane z edukacją prawną młodzieży w zakresie prewencji przestępstw zostały określone w Zarządzeniu Nr 30/24 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 26 kwietnia 2024 r. w sprawie ustanowienia w Służbie Więziennej procedur związanych z edukacją prawną młodzieży w zakresie prewencji przestępstw.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej