Szanowni Państwo ze względu na modyfikację programu zgłoszenia na rok szkolny 2023/2024 zostały wstrzymane.

 

Jak zgłosić szkołę do Programu „W SŁUŻBIE PRAWU”?

  1. Formularz zgłoszeniowy szkoły w postaci interaktywnego pliku PDF wypełnia opiekun (nauczyciel lub pracownik szkoły wyznaczony do kontaktu w sprawie jej udziału w programie).
  2. Otwórz plik interaktywny PDF „FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY SZKOŁY”, który został załączony poniżej.
  3. Wypełnij formularz interaktywnie, wpisując odpowiednie dane bezpośrednio w pliku w otwartych polach tekstowych.
  4. Nie zapomnij zapoznać się z regulaminem programu oraz informacją o przetwarzaniu danych osobowych, znajdujących się w formularzu oraz ich zaakceptować w formularzu.
  5. Zapisz wypełniony plik PDF (w menu aplikacji kliknij przycisk ZAPISZ).
  6. Upewnij się, że wprowadzone do formularza dane zostały zapisane w pliku.
  7. Prześlij wypełniony plik PDF na adres edukacja@sw.gov.pl .
  8. W wiadomości zwrotnej zostaniesz skontaktowany z koordynatorem najbliższej jednostki penitencjarnej, która przeprowadzi zajęcia. Wspólnie z koordynatorem w jednostce uzgodnicie termin zajęć.

W przypadku problemów technicznych związanych z uzupełnieniem formularza prosimy o kontakt: edukacja@sw.gov.pl, nr tel. 12 630 13 99.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Rozmiar: 381.7 kB

Zajęcia na terenie jednostki penitencjarnej spełniają przede wszystkim funkcję edukacyjną w zakresie prewencji przestępstw. Pokazują realia życia więziennego nie tylko z perspektywy więźniów, ale także funkcjonariuszy. Uświadamiają młodzieży, że łamanie prawa może przekreślić ich plany na przyszłość, a więzienie jest dla każdego trudnym doświadczeniem.

Przebieg zajęć edukacyjnych dla młodzieży w jednostce karnej przedstawia się następująco: lekcja z zakresu edukacji prawnej, ze szczególnym uwzględnieniem prawa karnego i prewencji przestępstw; świadectwo więźnia, który opowiadając historię swojego życia zachęca młodych ludzi, aby nie wikłali się w zabronioną prawem działalność; spacer po jednostce penitencjarnej wraz z funkcjonariuszem bezpieczną, specjalnie przygotowaną dla młodzieży trasą; prezentacja pracy w Służbie Więziennej oraz prezentacja Szkoły Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości.

Zajęcia w jednostce penitencjarnej trwają trzy godziny lekcyjne.

Grupą docelową zajęć realizowanych przez Służbę Więzienną na terenie jednostek organizacyjnych SW (zakładów karnych, aresztów śledczych) są szkoły ponadpodstawowe.

Zajęcia skupiają się na edukacji prawnej z naciskiem na prewencję przestępstw wśród młodzieży. Funkcjonariusze, odwiedzając szkoły, pokazują realia więziennego życia oraz tłumaczą, na czym polega praca w Służbie Więziennej. Uświadamiają młodzież, że łamanie prawa może przekreślić ich plany na przyszłość, a więzienie jest dla każdego trudnym doświadczeniem.

Grupą docelową zajęć realizowanych przez Służbę Więzienną na terenie placówki oświatowej są szkoły podstawowe (szóste, siódme i ósme klasy) oraz szkoły ponadpodstawowe, jeśli szkoła nie ma możliwości uczestniczyć w zajęciach na terenie jednostki penitencjarnej.

Zajęcia w szkołach trwają dwie godziny lekcyjne.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej