Wykaz kierunków kształcenia od 1 września 2016 r. Rozmiar: 1.8 MB
Wykaz kierunków kształcenia od 1 lutego 2016 r. Rozmiar: 1.7 MB
Instrukcja nr 2/2013 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 13 sierpnia 2013r. w sprawie szczegółowego trybu organizowania nauczania w szkołach oraz szkolenia kursowego w zakładach karnych i aresztach śledczych. Rozmiar: 5.1 MB
Analiza wyników dydaktyczno-resocjalizacyjnych uzyskanych przez szkoły funkcjonujace w zk i aś w roku szkolnym 2013/2014 Rozmiar: 8.9 MB
Załącznik do analizy 2013/2014 Rozmiar: 5.5 MB
Analiza wyników dydaktyczno-resocjalizacyjnych uzyskanych przez szkoły funkcjonujace w zk i aś w roku szkolnym 2014/2015 Rozmiar: 7.9 MB
Załącznik do analizy 2014/2015 Rozmiar: 12.9 MB
Plan nadzoru pedagogicznego na rok 2016-2017 Rozmiar: 855.7 kB
Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego za rok szkolny 2015- 2016 Rozmiar: 1.4 MB
Raport z ewaluacji zewnetrznej całościowej CKU w Iławie 2016 Rozmiar: 7.1 MB
Raport z ewaluacji zewnętrznej całościowej CKU w Sztumie 2016 Rozmiar: 8.7 MB
Raport z ewaluacji zewnętrznej całościowej CKU w Warszawie 2016 Rozmiar: 8.8 MB
Raport z ewaluacji zewnętrznej całościowej CKU w Wojkowicach 2016 Rozmiar: 10.1 MB
Raport z ewaluacji zewnętrznej całościowej CKU w Grudziądzu 2016 Rozmiar: 8.0 MB
Raport z ewaluacji zewnętrznej całościowej CKU w Potulicach 2016 Rozmiar: 10.1 MB
Raport z ewaluacji zewnętrznej całościowej CKU we Włocławku 2016 Rozmiar: 13.3 MB
Raport z ewaluacji zewnętrznej całościowej CKU w Płocku 2016 Rozmiar: 7.3 MB
Raport z ewaluacji zewnętrznej całościowej CKU w Rawiczu 2016 Rozmiar: 8.9 MB
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej