Koordynator dostępności

Koordynator dostępności odpowiada w szczególności za wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Zakład Karny w Krzywańcu oraz monitorowanie zapewnienia przez tę jednostkę dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Koordynator sporządza plan działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w Zakładzie Karnym w Krzywańcu. 

Koordynator dostępności

st. chor. Andrzej Chorab

E-mail: andrzej.chorab@sw.gov.pl

Telefon: +48 68 322 94 09

 

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 roku, poz. 1062).

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej