W związku z przywróceniem nie później niż z dniem 1 sierpnia 2020 roku widzeń osadzonych z osobami najbliższymi, w trosce o zdrowie funkcjonariuszy, osadzonych i ich rodzin widzenia realizowane będą z zachowaniem zasad sanitarnych oraz dystansu społecznego.

W oparciu o art. 247 Kodeksu karnego wykonawczego dodatkowo obowiązywały będą między innymi poniższe uregulowania:

1. W widzeniu uczestniczyć będzie mogła jedna osoba dorosła,

2. Widzenie odbywało się będzie wyłącznie w usatlonych wcześniej godzinach,

3. Czas widzenia nie będzie mógł przekroczyć jednej godziny,

4. Osoby udające się na widzenie zobowiązane są posiadać maseczkę lub przyłbice lub inne środki ochronne do zakrywania ust i nosa

5. Wejście na teren jednostki odbywało się będzie po sełnieniu formalnych wymogów obowiązujących przed wprowadzeniem stanu epidemii na terenie  Polski.

Ustalenia dnia i godziny widzenia możliwe jest telefonicznie pod numerem: 14 631 93 81, lub za pomocą poczty elektronicznej pod adresem: widzenia_zk_tarnow_moscice@sw.gov.pl w dni robocze w godzinach od 8:00 do 12:00 i od 13.30 do 14.30, najpóźniej jeden dzień przed planowanym widzeniem.

Widzenia w ZK Tarnów-Mościce udzielane są w soboty i niedziele w godzinach: 8.30 - 13.45

 

1. Skazani mogą otrzymywać paczki żywnościowe z artykułami żywnościowymi lub wyrobami tytoniowymi za pośrednictwem zakładowej kantyny w drodze zamówienia.

Skazany otrzymuje paczkę żywnościową:

- po złożeniu zamówienia na piśmie ze środków pozostających do jego dyspozycji

- po złożeniu zamówienia przez osobę najbliższą

Paczki są dostarczane osadzonym na podstawie:

- wypełnionego przez skazanego formularza zamówienia

- wypełnionego przez osobę najbliższą formularza zamówienia

Skazani składają zamówienia u wychowawcy.

Osoby najbliższe zamówienia na paczkę dostarczają:

- bezpośrednio do punktu sprzedaży – kantyny w trakcie widzenia

- drogą pocztową na adres: Zakład Karny 33-101 Tarnów, ul. Śniadeckiego 9 z dopiskiem “Kantyna”

Koszty zamówienia złożonego przez osobę najbliższą mogą być pokryte w trakcie składania zamówienia w kantynie, podczas trwania widzenia lub wpłacone na konto kantyny – w takim przypadku przesyłając zamówienie drogą pocztową należy dołączyć do niego dowód wpłaty.

Formularz zamówienia na paczkę żywnościową wraz z numerem konta dostępny jest w poniższym odnośniku:

Formularz zamówienia na paczkę żywnościową

a także:

- w punkcie sprzedaży – kantynie

- na bramie wejściowej

- u wychowawców – dla zamówień składanych przez skazanych

Lista produktów wraz z cennikiem dostępna jest w poniższym odnośniku:

Lista produktów wraz z cennikiem

a także:

- w poczekalni ZK

- w punkcie sprzedaży – kantynie

- na tablicach ogłoszeń w oddziałach mieszkalnych

Pieniądze na zakup paczki żywnościowej, która nie może być zrealizowane z przyczyn niezależnych od administracji ZK, przekazywane są osobie, która paczkę opłaciła w kwocie pomniejszonej o koszt przelewu lub przekazu pocztowego, wraz z informacją o przyczynach odmowy realizacji zamówienia.

2. Paczki żywnościowe są wydawane w ciągu 5 dni roboczych od dnia złożenia  zamówienia wraz z dowodem wpłaty w godz. 8.30 – 18.30 w kantynie ZK.

Po odbiór paczki skazani są doprowadzani.

2a. Realizacja zamówienia na paczkę żywnościową jest możliwa pod warunkiem,że ilość

posiadanej przez skazanego żywności nie przekracza:

ilości określonych § 9 pkt.3 porządku wewnętrznego

3. Paczki z artykułami higienicznymi i odzieżowym, sprzętem RTV dostarczane do  zakładu bezpośrednio przez nadawcę przyjmowane są codziennie w godz.8.00-15.00.

4. Skazany powracający z czasowego zezwoleń na opuszczenie zakładu karnego może przynieść paczkę z odzieżą, artykułami higienicznymi i innymi / np. sprzęt RTV / wyłącznie dla siebie.- na zasadach obowiązujących przy doręczaniu paczek (zezwolenie dyrektora)

5. Paczki z odzieżą i środkami higienicznymi wydawane są w ciągu 4 dni roboczych od przyjęcia w magazynie mundurowym . Po odbiór paczki skazani są wzywani.

6. Leki przesłane w paczkach za zgodą Dyrektora zakładu wydawane są za pośrednictwem ambulatorium ZK wg wskazań lekarza.

7. Szczegółowe zasady obowiązujące przy przesyłaniu skazanym paczek z higieną lub lekami:

1. Otrzymanie paczki z odzieżą, artykułami higienicznymi i innymi / np. sprzęt RTV / oraz lekami wymaga zgody Dyrektora zakładu.

2. W paczkach mogą być dostarczane wyłącznie artykuły wymienione w części I potwierdzenia uprawniającego do otrzymania paczki.

3. Składające się z dwóch części potwierdzenie uprawniające do otrzymania odzieży, artykułów higienicznych i innych artykułów skazany otrzymuje od magazyniera, a do otrzymania leków od lekarza zakładowego ambulatorium.

4. Część II potwierdzenia umieszcza się w sposób trwały na paczce , obok imienia i nazwiska oraz adresu odbiorcy. Paczka nie spełniająca powyższego wymogu nie będzie przyjmowana do zakładu karnego. Część I potwierdzenia umieszcza się wewnątrz przesyłanej paczki.

5. W przypadku doręczenia paczki przez jej nadawcę bezpośrednio do zakładu karnego, potwierdzenie w całości (część I i II) umieszcza się w sposób trwały na paczce.

6. Paczka nie zawierająca części I potwierdzenia będzie zwrócona nadawcy.

7. Paczka zawierająca jakiekolwiek inne artykuły niż te, które zostały wymienione w części I potwierdzenia, będzie w całości zwrócona nadawcy.

 

 

                         

 

 

 

Rozmiar: 446.7 kB

Dyrektor jednostki przyjmuje interesantów w każdy dzień roboczy w godz. od 8.00 do 16.00

Wpłat na konto depozytowe osadzonego można dokonywać za pomocą przekazu pocztowego lub przelewu bankowego wg wzoru:

Odbiorca: [Nazwa Jednostki Służby Więziennej]

Wpłacający: [imię i nazwisko]

Wpłacający: [adres]

Tytuł przekazu pocztowego lub przelewu bankowego:

dla: [imię i nazwisko osadzonego], s. [imię ojca osadzonego]

NBP o/Kraków

Basztowa 20

31-156 Kraków

94 1010 1270 0026 0013 9120 0000

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej