W związku z przywróceniem z dniem 1 czerwca 2021 roku widzeń osadzonych z osobami najbliższymi, w trosce o zdrowie funkcjonariuszy, osadzonych i ich rodzin widzenia realizowane będą z zachowaniem zasad sanitarnych oraz dystansu społecznego. W oparciu o artykuł 247 Kodeksu karnego wykonawczego dodatkowo obowiązywały będą miedzy innymi poniższe uregulowania:

  • w widzeniu uczestniczyć będzie mogła jedna osoba dorosła,
  • widzenie odbywało się będzie wyłącznie w ustalonych wcześniej godzinach,
  • czas widzenia nie będzie mógł przekroczyć jednej godziny,
  • osoby udające się na widzenie zobowiązane są posiadać maseczkę do zakrywania ust i nosa
  • wejście na teren jednostki odbywało się będzie po spełnieniu formalnych wymogów obowiązujących przed wprowadzeniem stanu epidemii na terenie Polski.

Możliwość rejestracji na widzenie uruchomiona zostanie od dnia 24 maja 2021 roku.

Od 1 lipca 2021 r., po dokonaniu analizy epidemiologicznej, planowane jest zwiększenie liczby osób mogących uczestniczyć w widzeniu z uwzględnieniem osób niepełnoletnich.

Ustalenie dnia i godziny widzenia możliwe jest telefonicznie pod numerem 71 39 39 517, lub za pomocą poczty elektronicznej pod adresem widzenia_zkstrzelin@sw.gov.pl, w dni robocze w godzinach 08:30-13:30 najpóźniej jeden dzień przed planowanym widzeniem.

Widzenia udzielane są w dniach:

w każdy wtorek, środę, czwartek i niedzielę w godzinach;

08:30 – 9:30,

10:30-11:30,

12:30-13:30,

14:30-15:30.

Wznowienie widzeń z dziećmi w zakładach karnych i aresztach śledczych

W związku z utrzymującą się stabilną sytuacją epidemiczną w zakładach karnych i aresztach śledczych, Służba Więzienna planuje przywrócić widzenia z dziećmi.

Ministerstwo Sprawiedliwości i Służba Więzienna od początku epidemii Covid-19 skutecznie zapobiegają rozprzestrzenianiu się koronawirusa w zakładach karnych i aresztach śledczych. Dbają o ochronę zdrowia i życia funkcjonariuszy, pracowników więziennictwa oraz osadzonych i ich najbliższych. Sytuacja jest dokładnie monitorowana, dzięki czemu na terenie jednostek penitencjarnych nie doszło do poważnych zagrożeń epidemicznych.

Obecnie w Polsce jest zakażonych zaledwie 0,04 proc. osadzonych. Około 70% funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej zostało zaszczepionych co najmniej I dawką szczepionki. W pierwszej połowie czerwca planowane jest znaczące przyspieszenie szczepień osadzonych, które będą miały miejsce w punktach szczepień znajdujących się w ambulatoriach zakładów karnych i aresztów śledczych.  

Powyższe działania oraz dokładna analiza bieżącej sytuacji w Polsce i na świecie jest podstawą rekomendacji dla dyrektorów jednostek penitencjarnych, związanych z bezpiecznym przywracaniem m.in. widzeń z najbliższymi, w tym również widzeń z dziećmi.

W związku z powyższym z dniem 14 czerwca 2021 roku planowane jest przywrócenie widzeń  z dziećmi z zachowaniem reżimu sanitarnego. W oparciu o artykuł 247 Kodeksu karnego wykonawczego dodatkowo obowiązywały będą między innymi poniższe uregulowania:

w widzeniu uczestniczyć będą mogły maksymalnie 2 osoby pełnoletnie lub osoba pełnoletnia z dzieckiem,

widzenie odbywało się będzie wyłącznie w ustalonych wcześniej godzinach,

czas widzenia nie będzie mógł przekroczyć jednej godziny,

osoby udające się na widzenie zobowiązane są posiadać maseczkę do zakrywania ust i nosa,

wejście na teren jednostki odbywało się będzie po spełnieniu formalnych wymogów obowiązujących przed wprowadzeniem stanu epidemii na terenie Polski.

Szczegółowe informacje dotyczące sposobu organizacji widzeń zostaną umieszczone na stronach internetowych właściwych zakładów karnych i aresztów śledczych w zakładce - dla interesantów - widzenia.

Zespół prasowy CZSW

Informujemy, że osoby najbliższe mogą zamówić paczkę:

    • przesyłając zamówienie na adres MIGB MAZOVIA w Wołowie,

    • za pośrednictwem systemu E-paka (http://e-paka.igbpiast.pl/).

    • podczas widzenia, składając pisemne zamówienie na paczkę na terenie zakładu karnego (kantyna w sali widzeń).

Paczka zostanie przygotowana i przekazana skazanemu po pokryciu przez osobę zamawiającą kosztów zakupionych artykułów oraz kosztów przygotowania paczki.

KONTO KANTYNY ZK STRZELIN:

RACHUNEK E-PAKA: BGK 77 1130 1017 0020 1458 9320 0140

 

ZAMÓWIENIA NA E-PACZKĘ: http://e-paka.igbpiast.pl/

MAZOWIECKA INSTYTUCJA GOSPODARKI BUDŻETOWEJ MAZOVIA ZAKŁAD PRODUKCYJNY

ul. Cicha 8, WOŁÓW

Rozmiar: 119.7 kB

Poniedziałek: 9:00-17:00

Wtorek: 7:30-15:30

Środa: 7:30-15:30

Czwartek: 7:30-15:30

Piątek: 7:30-15:30

Konto depozytowe
Wpłat na konto depozytowe osadzonego można dokonywać za pomocą przekazu pocztowego lub przelewu bankowego wg wzoru:

Odbiorca: Zakład Karny w Strzelinie
Wpłacający: [imię i nazwisko]
Wpłacający: [adres]

Tytuł przekazu pocztowego lub przelewu bankowego:
dla: [imię i nazwisko osadzonego], s. [imię ojca osadzonego]

Konto bankowe:
59 1010 1674 0043 0113 9120 0000

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej