W związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną uchylone zostają obostrzenia dotyczące udzielania widzeń osadzonym

Widzenia udzielane są tylko po wcześniejszym zapisaniu się na widzenie, dokonanym za pomocą systemu rejestracji mailowej pod adresem: widzenia_zk_nowy_wisnicz@sw.gov.pl lub telefonicznie pod numerem 14 662 06 95 - w dni robocze w godzinach 08.00 - 15.00; rejestracja mailowa wymaga potwierdzenia ze strony administracji zakładu karnego.

Widzenia dla skazanych odbywają się w dniach: poniedziałek, wtorek, środa, czwartek i niedzielę, a także święta i inne dni ustawowo wolne od pracy w godzinach od 08.00 do 15.00.

Widzenia dla osób tymczasowo aresztowanych odbywają się w piątki i soboty w godzinach od 08.00 do 16.00.

Osoby odwiedzające proszone są o przybycie 30 minut przed wyznaczoną godziną widzenia oraz zgłoszenie tego faktu funkcjonariuszowi pełniącemu służbę na bramie głównej.

 

 

 

Zasady przyjmowania paczek

 

Od dnia 1 lipca 2015r., zgodnie ze zmienionym art. 113a § 3 Kodeksu karnego wykonawczego: skazany ma prawo otrzymać raz w miesiącu paczkę żywnościową, w skład której wchodzą artykuły żywnościowe lub wyroby tytoniowe zakupione za pośrednictwem zakładu karnego. Skazany otrzymuje paczkę żywnościową po złożeniu zamówienia na piśmie oraz po pokryciu kosztów przygotowania paczki. Zamówienie może być również złożone przez osobę najbliższą.

W związku z powyższym od dnia 1 lipca 2015r. paczki żywnościowe dostarczane do tutejszego aresztu nie będą przyjmowane i zostaną zwrócone na koszt nadawcy.

Ważne dokumenty w sprawie Paczek:
 

 

Dyrektor jednostki przyjmuje interesantów w następujących dniach:

 

Poniedziałek: 8.00-17.00

Wtorek: 8.00-16.00

Środa: 8.00-16.00

Czwartek: 8.00-16.00

Piątek: 8.00-16.00

Informacja o wpływie działalności wykonywanej przez jednostkę organizacyjną polegającej na uruchomieniu pracowni RTG oraz uruchomieniu i stosowaniu RTG na zdrowie ludzi i środowisko Rozmiar: 445.0 kB

Wpłat na konto depozytowe osadzonego można dokonywać za pomocą przekazu pocztowego lub przelewu bankowego wg wzoru:

Odbiorca: [Nazwa Jednostki Służby Więziennej]
Wpłacający: [imię i nazwisko]
Wpłacający: [adres]

Tytuł przekazu pocztowego lub przelewu bankowego:
dla: [imię i nazwisko osadzonego], s. [imię ojca osadzonego]

 

Konto depozytów osadzonych

NBP O/O Kraków

Basztowa 20

31-156 Kraków

49 1010 1270 0026 6813 9120 0000

 

 

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej