Do 01.03.2020 roku widzenia odbywają się we wtorki, soboty i niedziele w godzinach od 8.00 do 15.00, a rejestracja widzeń odbywa się w godzinach od 7.30 do 13.30.

Od 02.03.2020 roku zmianie ulegnie harmonogram udzielania widzeń. Udzielane one będą w dniach:  poniedziałek, wtorek, środa, czwartek oraz niedziela, a także w święta  i inne dni ustawowo wolne od pracy w godzinach 8.00 - 15.00. Rejestracja widzeń odbywa się w godzinach: 07.30 - 13.30 .

Ilość widzeń, czas ich trwania i sposób udzielania określa Kodeks Karny Wykonawczy.

UWAGA

Sędzia Penitencjarny Sądu Okręgowego w Tarnowie, przedłużył okres trwania ograniczeń i zakazów wprowadzonych  zarządzeniem Dyrektora ZK Nowy Wiśnicz nr 5/2020 z dnia 18 marca 2020r. mającego na celu zapobieganie szerzenia się wirusa SARS-Cov-2.

Do dnia 21 maja 2020r. do godziny 7.00, na terenie Zakładu karnego w Nowym Wiśniczu,  wstrzymuje się:

  1. Udzielanie osadzonym widzeń;

  2. Odprawianie nabożeństw i udzielanie posług religijnych;

  3. Zatrudnienie osadzonych poza terenem zakładu karnego.

Zasady przyjmowania paczek

 

Od dnia 1 lipca 2015r., zgodnie ze zmienionym art. 113a § 3 Kodeksu karnego wykonawczego: skazany ma prawo otrzymać raz w miesiącu paczkę żywnościową, w skład której wchodzą artykuły żywnościowe lub wyroby tytoniowe zakupione za pośrednictwem zakładu karnego. Skazany otrzymuje paczkę żywnościową po złożeniu zamówienia na piśmie oraz po pokryciu kosztów przygotowania paczki. Zamówienie może być również złożone przez osobę najbliższą.

W związku z powyższym od dnia 1 lipca 2015r. paczki żywnościowe dostarczane do tutejszego aresztu nie będą przyjmowane i zostaną zwrócone na koszt nadawcy.

Ważne dokumenty w sprawie Paczek:
 

 

Dyrektor jednostki przyjmuje interesantów w następujących dniach:

 

Poniedziałek: 8.00-17.00

Wtorek: 8.00-16.00

Środa: 8.00-16.00

Czwartek: 8.00-16.00

Piątek: 8.00-16.00

Wpłat na konto depozytowe osadzonego można dokonywać za pomocą przekazu pocztowego lub przelewu bankowego wg wzoru:

Odbiorca: [Nazwa Jednostki Służby Więziennej]
Wpłacający: [imię i nazwisko]
Wpłacający: [adres]

Tytuł przekazu pocztowego lub przelewu bankowego:
dla: [imię i nazwisko osadzonego], s. [imię ojca osadzonego]

 

Konto depozytów osadzonych

NBP O/O Kraków

Basztowa 20

31-156 Kraków

49 1010 1270 0026 6813 9120 0000

 

 

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej