Komunikat w sprawie sposobu udzielania widzeń w reżimie sanitarnym na terenie Zakładu Karnego w Kwidzynie

 

 1. Od dnia 24.07.2021r. w widzeniu mogą uczestniczyć nie więcej niż 2 osoby pełnoletnie, liczba osób niepełnoletnich nie podlega ograniczeniu. Osoby niepełnoletnie mogą korzystać z widzeń tylko pod opieką osób pełnoletnich.
 2. Widzenie trwa 60 minut. Obowiązuje całkowity zakaz kontaktu fizycznego pomiędzy osadzonym i osobami odwiedzającymi.
 3. Widzenia odbywać się będą w następujących dniach: poniedziałki, soboty i niedziele w godzinach 8:00, 9:45, 11:30, 13:15, 15:00. Osoba odwiedzająca powinna się stawić 30 min. przed planowanym rozpoczęciem widzenia.
 4. Rodziny lub osoby bliskie rejestrują się mailowo lub telefonicznie, co najmniej 2 dni robocze przed widzeniem w godzinach pracy administracji 8:00-15:00. Kontakt:
 1. Osoby odwiedzające zobowiązane są do noszenia maseczek ochronnych. Maseczki mogą być zdjęte wyłącznie na czas spożywania artykułów żywnościowych i napojów zakupionych przez odwiedzających w kantynie jednostki.
 2. Osoby odwiedzające zobowiązane są do dezynfekcji rąk przed rozpoczęciem widzenia.
 3. Obowiązuje obligatoryjny pomiar temperatury osób odwiedzających przed wejściem do jednostki.
 4. Osoby odwiedzające przed udzieleniem widzenia wypełniają oświadczenie i ankietę, w której zawiera informacje:

-  czy jest objęta kwarantanną,

- dotyczące kontaktu w warunkach wolnościowych z osobami chorymi na COVID-19,

- przebywającymi na kwarantannie lub przyjeżdżającymi z zagranicy.

 1. Osoby odwiedzające są zobowiązane do pozostawienia w depozycie wszystkich rzeczy osobistych przed przystąpieniem do widzenia w tym odzieży wierzchniej.
 2. Kantyna jest otwarta w trakcie trwania widzeń.
 3. Kąciki zabaw dla dzieci są zamknięte.

Bezpośredni numer telefonu do Kantyny w Zakładzie Karnym w Kwidzynie: 55 645 89 19

 

Na podstawie art. 113 a § 3 kkw skazany ma prawo otrzymać raz w miesiącu paczkę żywnościową, w skład której wchodzą artykuły żywnościowe lub wyroby tytoniowe zakupione za pośrednictwem zakładu karnego z zastrzeżeniem art. 110 a § 1 kkw, który ogranicza łączną wagę posiadanych artykułów żywnościowych przez osadzonego w celi mieszkalnej do 6 kg. Do wagi tej nie zalicza się napojów i wyrobów tytoniowych. Skazany otrzymuje paczkę żywnościową po złożeniu zamówienia na piśmie oraz po pokryciu kosztów opakowania paczki.

 

Zamówienie na otrzymanie paczki żywnościowej może być złożone również przez osobę umieszczoną w wykazie osób bliskich dla osadzonego.

 

Sposoby realizacji paczek żywnościowych dla osadzonych:

1) e-paczka - w tytule przekazu pocztowego lub przelewu bankowego należy podać dokładne dane dotyczące osadzonego dla którego są przeznaczone środki na realizacje elektronicznej paczki: dla: [imię i nazwisko osadzonego], s. [imię ojca osadzonego] jak również dane osobowe składającego zamówienie.

 

Przekazy wypełnione w sposób niewłaściwy nie będą realizowane.

 

2) zlecenie i opłacenie sporządzenia paczki żywnościowej przez kantynę w czasie widzenia na terenie jednostki,

3) z kwot pieniężnych do dyspozycji na koncie depozytowym skazanego, który zleci kantynie sporządzenie paczki żywnościowej.

 

 

Jeśli chcesz zrobić paczkę dla osadzonego, musisz wykonać następujące kroki:

1. Wypełnij formularz zamówienia na paczkę w odpowiednie dane oraz produkty które mają się znaleźć w paczce, użyj do tego celu listy produktów która zawiera cenę brutto oraz gramaturę towarów.

 

2. Wykonaj zapłatę za paczkę przelewem bankowym lub przekazem pocztowym. Środki pieniężne należy wpłacać na podany nr konta:

UWAGA ZMIANA NUMERU KONTA OD 01.01.2019 r. !!!!!

 

BGK 51 1130 1017 0020 1458 9320 0123

 

 

W tytule przelewu podaj nazwisko, imię i imię ojca osadzonego oraz jednostkę penitencjarną w której przebywa osadzony.

Przykład: Jan Kowalski s. Kazimierza, ZK Kwidzyn

 

3. Prześlij formularz zamówienia wraz z dowodem wpłaty do IGB Mazovia. Możesz to zrobić:

 

a) za pośrednictwem e-mail, wysyłając zeskanowane dokumenty na adres paczka.gdansk@igbmazovia.pl

b) wysłać droga pocztową na adres:

 

Mazowiecka Instytucja Gospodarki Budżetowej MAZOVIA

 

ul. Lotnicza 1

 

82-500 Kwidzyn

 

z dopiskiem „Kantyna”

 

 

Wejdź na stronę internetową:

 

https://www.igbmazovia.pl/pl/oferta-oferta-handlowa/e-paczka-oferta-handlowa

 

Dyrektor jednostki przyjmuje interesantów w następujących dniach:

 

Poniedziałek: 08 - 15

Wtorek: 08 - 15

Środa: 08 - 15

Czwartek: 08 - 15

Piątek: 08 - 15

Dyrektor jednostki przyjmuje interesantów w następujących dniach:
Poniedziałek: 08 - 15
Wtorek: 08 - 15
Środa: 08 - 15
Czwartek: 08 - 15
Piątek: 08 - 15
 

Zakład Karny w Kwidzynie poszukuje kontrahenta, który zapewni pracę osobom pozbawionym wolności w ramach produkcji nakładczej. Wyżej wymienione osoby mogłyby wykonywać prace wyłącznie na terenie Zakładu Karnego w Kwidzynie.

W przypadku zainteresowania pracodawców prosimy o kontakt telefoniczny z funkcjonariuszami Zakładu Karnego w Kwidzynie pod numerami telefonów: 55 645 89 02, 55 645 89 13,  55 645 89 44.

Ponadto informujemy, że istnieje możliwość udostępnienia pomieszczeń do produkcji lub wybudowania na terenie jednostki hali produkcyjnej w ramach środków pozyskanych z Funduszu Aktywizacji Zawodowej Skazanych.

 

UWAGA

Prasa dla skazanych przyjmowana jest do jednostki wyłącznie w przypadku uzyskania przez osadzonego indywidualnej zgody, wydanej przez Dyrektora Zakładu Karnego w Kwidzynie na zasadach określonych przez administrację jednostki, po dostarczeniu przez licencjonowanego kolportera prasy.

 

 

 

Konto depozytowe
Wpłat na konto depozytowe osadzonego można dokonywać za pomocą przekazu pocztowego lub przelewu bankowego wg wzoru:

Odbiorca: [Nazwa Jednostki Służby Więziennej]
Wpłacający: [imię i nazwisko]
Wpłacający: [adres]

Tytuł przekazu pocztowego lub przelewu bankowego:
dla: [imię i nazwisko osadzonego], s. [imię ojca osadzonego]

Konto bankowe:
NBP O/O Gdańsk
Lotnicza 1
82-500 Kwidzyn
48 1010 1140 0050 5013 9120 0000

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej