13.10.2019 r. (NIEDZIELA) WIDZENIA NIE BĘDĄ REALIZOWANE

12.10.2019 r. (SOBOTA) NIE BĘDĄ REALIZOWANE WIDZENIA BEZDOZOROWE

 

Widzenia odbywają się w soboty, niedziele oraz Święta Bożego Narodzenia i Wielkanocy w godzinach 8.00 - 14.00.

Widzenia w oddzielnym pomieszczeniu bez osoby dozorującej odbywają w przystosowanym do tego pomieszczeniu, w dni robocze od poniedziałku do piątku, po uprzednim ustaleniu daty i godziny widzenia.

Skazany otrzymuje jedno widzenie w ciągu dnia, z uwzględnieniem art. 91 pkt 8 kkw ( "skazani mogą korzystać z trzech widzeń w miesiącu, które za zgodą dyrektora zakładu karnego mogą być połączone").

Nie zezwala się na wnoszenie do zakładu karnego przez odwiedzających żadnych artykułów spożywczych, zwłaszcza napojów. Kategorycznie zabrania się wnoszenia na teren zakładu karnego: broni, środków łączności, urządzeń umożliwiających rejestrację wizji i fonii, środków odurzających i psychotropowych, alkoholu oraz wyrobów tytoniowych.

Skazani sprawujący stałą opiekę nad dziećmi do lat 15 otrzymują dodatkowo jedno widzenie w miesiącu.

W pierwszej kolejności widzenia na terenie Zakładu Karnego w Koziegłowach realizowane będą dla:

1) kobiet w widocznej ciąży;

2) osób dorosłych będących opiekunami prawnymi dzieci do lat 3;

3) niepełnosprawych ze znaczną dysfunkcją ruchu, poruszających się o kulach lub na wózku;

4) osób powyżej 75 roku życia.

 

Skazany ma prawo otrzymać raz w miesiącu paczkę żywnościową.

Paczki żywnościowe i higieniczno - odzieżowe można realizować wyłącznie za pośrednictwem kantyny tutejszej jednostki.

Dane podmiotu obsługującego kantynę Zakładu Karnego w Koziegłowach, w tym obsługującego zakupy dokonywane przez skazanych i ich rodziny

Państwowe Przedsiębiorstwo Przemysłu Metalowego POMET

ul. Partyzantów 5 A

62 - 510 Wronki

nr rachunku: 83 1240 3754 1111 0010 6617 5985

Składając zamówienie na paczkę dla skazanego, opłaty należy dokonywać na ww. konto bankowe.

Formularz zamówienia oraz listy produktów żywnościowych i higieniczno - odzieżowych dostępne są w: punkcie sprzedaży, biurze przepustek, w salach widzeń, na stronie internetowej zakładu karnego.

W przypadku braku uprawnienia do otrzymania paczki z żywnością, ujęcia  w zamówieniu artykułów niezgodnych z listą dostępnych artykułów żywnościowych, nieprawidłowego wypełnienia zamówienia lub niemożności zrealizowania zamówienia z przyczyn niezależnych od administracji zakładu karnego, zamówienia nie realizuje się. Środki pieniężne wpłacone na zakup, przekazywane są niezwłocznie przez punkt sprzedaży zamawiającemu, przelewem na konto bankowe lub przekazem pocztowym na wskazany w zamówieniu adres, w kwocie pomniejszonej o koszt przelewu lub przekazu, z informacją o przyczynach odmowy przyjęcia zamówienia.

Dyrektor jednostki przyjmuje interesantów w następujących dniach:

Poniedziałek: 7.00-17.00

Wtorek: 7.00-15.00

Środa: 7.00-15.00

Czwartek: 7.00-15.00

Piątek: 7.00-15.00

 

Wpłat na konto depozytowe osadzonego można dokonywać za pomocą przekazu pocztowego lub przelewu bankowego wg wzoru:

 

Odbiorca: [nazwa jednostki służby więziennej]

Wpłacający: [imię i nazwisko]

Wpłacający: [adres]

Tytuł przekazu pocztowego lub przelewu bankowego:

 

dla: [imię i nazwisko osadzonego], s. [imię ojca osadzonego]

 

NBP o/o Poznań

Piaskowa 7

62-028 Koziegłowy

54 1010 1469 0037 1113 9120 0000

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej