W związku z przywróceniem nie później niż z dniem 1 sierpnia 2020 roku widzeń osadzonych z osobami najbliższymi, w trosce o zdrowie funkcjonariuszy, osadzonych i ich rodzin widzenia realizowane będą z zachowaniem zasad sanitarnych oraz dystansu społecznego. W oparciu o artykuł 247 Kodeksu karnego wykonawczego dodatkowo obowiązywały będą miedzy innymi poniższe uregulowania:

w widzeniu uczestniczyć będzie mogła jedna osoba dorosła,

widzenie odbywało się będzie wyłącznie w ustalonych wcześniej godzinach,

czas widzenia nie będzie mógł przekroczyć jednej godziny,

osoby udające się na widzenie zobowiązane są posiadać maseczkę lub przyłbice lub inne środki ochronne do zakrywania ust i nosa

wejście na teren jednostki odbywało się będzie po spełnieniu formalnych wymogów obowiązujących przed wprowadzeniem stanu epidemii na terenie Polski.

Ustalenie dnia i godziny widzenia możliwe jest telefonicznie pod numerem (61) 8 111 459 w dni robocze w godzinach od 8:00 do 13:00 lub za pomocą poczty elektronicznej: zk_kozieglowy_widzenia@sw.gov.pl, najpóźniej jeden dzień przed planowanym widzeniem. 

Widzenia udzielane są w soboty i niedziele w godzinach 8:00-14:00.

 

Nie zezwala się na wnoszenie do zakładu karnego przez odwiedzających żadnych artykułów spożywczych, zwłaszcza napojów. Kategorycznie zabrania się wnoszenia na teren zakładu karnego: broni, środków łączności, urządzeń umożliwiających rejestrację wizji i fonii, środków odurzających i psychotropowych, alkoholu oraz wyrobów tytoniowych.

 

 

 

Skazany ma prawo otrzymać raz w miesiącu paczkę żywnościową.

Paczki żywnościowe i higieniczno - odzieżowe można realizować wyłącznie za pośrednictwem kantyny tutejszej jednostki.

Dane podmiotu obsługującego kantynę Zakładu Karnego w Koziegłowach, w tym obsługującego zakupy dokonywane przez skazanych i ich rodziny

Państwowe Przedsiębiorstwo Przemysłu Metalowego POMET

ul. Partyzantów 5 A

62 - 510 Wronki

nr rachunku: 83 1240 3754 1111 0010 6617 5985

Składając zamówienie na paczkę dla skazanego, opłaty należy dokonywać na ww. konto bankowe.

Formularz zamówienia oraz listy produktów żywnościowych i higieniczno - odzieżowych dostępne są w: punkcie sprzedaży, biurze przepustek, w salach widzeń, na stronie internetowej zakładu karnego.

W przypadku braku uprawnienia do otrzymania paczki z żywnością, ujęcia  w zamówieniu artykułów niezgodnych z listą dostępnych artykułów żywnościowych, nieprawidłowego wypełnienia zamówienia lub niemożności zrealizowania zamówienia z przyczyn niezależnych od administracji zakładu karnego, zamówienia nie realizuje się. Środki pieniężne wpłacone na zakup, przekazywane są niezwłocznie przez punkt sprzedaży zamawiającemu, przelewem na konto bankowe lub przekazem pocztowym na wskazany w zamówieniu adres, w kwocie pomniejszonej o koszt przelewu lub przekazu, z informacją o przyczynach odmowy przyjęcia zamówienia.

Dyrektor jednostki przyjmuje interesantów w następujących dniach:

Poniedziałek: 7.00-17.00

Wtorek: 7.00-15.00

Środa: 7.00-15.00

Czwartek: 7.00-15.00

Piątek: 7.00-15.00

 

Wpłat na konto depozytowe osadzonego można dokonywać za pomocą przekazu pocztowego lub przelewu bankowego wg wzoru:

 

Odbiorca: [nazwa jednostki służby więziennej]

Wpłacający: [imię i nazwisko]

Wpłacający: [adres]

Tytuł przekazu pocztowego lub przelewu bankowego:

 

dla: [imię i nazwisko osadzonego], s. [imię ojca osadzonego]

 

NBP o/o Poznań

Piaskowa 7

62-028 Koziegłowy

54 1010 1469 0037 1113 9120 0000

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej