W trosce o zdrowie funkcjonariuszy, osadzonych i ich rodzin, widzenia w Zakładzie Karnym w Głubczycach realizowane są z zachowaniem ustalonych zasad reżimu sanitarnego oraz dystansu społecznego.


1. w widzeniu uczestniczyć  mogą dwie osoby dorosłe i nieograniczona liczba  dzieci,

2. ilość widzeń osadzonemu przysługuje zgodnie z  posiadaną  grupą i podgrupą klasyfikacyjną,

3. nie udziela się widzeń w formie nagród i ulg;

4. obowiązuje wcześniejsza rejestracja telefoniczna,

5. czas widzenia nie przekracza jednej godziny,

6. osoby udające się na widzenie zobowiązane są posiadać maseczkę ochroną na twarz,


 


Ustalenie dnia i godziny widzenia realizowane będą telefonicznie pod numerem: 77 4064162 , w dni robocze w godzinach 11.00 – 14.00, najpóźniej jeden dzień przed planowanym widzeniem.
Widzenia udzielane są zgodnie z porządkiem wewnętrznym jednostki w godzinach od 8:00 do 15:00, począwszy od 1 czerwca 2021 r. w następujących dniach :
• oddział typu zamkniętego:
- w drugą i czwartą niedziele każdego miesiąca oraz poniedziałki,
• oddział typu półotwartego i otwartego:
- w pierwszą, trzecią i piątą  niedziele każdego miesiąca oraz czwartki,

 

 


 

Zasady realizacji zamówienia na dostarczenie paczki żywnościowej przez osobę najbliższą.


 

Zamówienie na dostarczenie paczki osoba najbliższa może złożyć bezpośrednio do podmiotu przygotowującego paczkę (kantyna).

Aby zamówić paczkę żywnościową w punkcie sprzedaży, należy:

 

    1. Pobrać formularz zamówienia na paczkę, który dostępny jest w punkcie sprzedaży, w biurze przepustek, w poczekalni dla odwiedzających, w sali widzeń oraz na stronie internetowej jednostki.

    2. Wypełnić formularz zamówienia na podstawie listy produktów dostępnych w punkcie sprzedaży, wpisując w odpowiednie rubryki nazwę produktu, pozycję katalogową, ilość, cenę, wagę i wartość. Powyższa lista produktów jest dostępna w punkcie sprzedaży, w sali widzeń oraz na stronie internetowej jednostki.

    3. Dokonać wpłaty środków finansowych, odpowiadających wartości zamówionych produktów:

Punkt sprzedaży w Zakładzie Karnym w Głubczycach

Numer konta, na który należy dokonywać wpłat za zamówienie paczki dla osadzonych:

PL 33 1750 1035 0000 0000 3670 2672W/w numer nie dotyczy wpłat na konto depozytowe, czyli na tzw. "wypiskę".
Nr konta depozytowego Zakładu Karnego w Głubczycach umieszczony jest w zakładce "Dla interesantów".

Dane do przelewu:

PPO Rakon w Raciborzu

ul. Józefa von Eichendorffa 14

47 - 400 Racibórz

4. W tytule przelewu/przekazu należy zamieścić

- nazwisko i imię osadzonego,

- imię ojca,

- datę urodzenia adresata paczki,

- nazwę jednostki, w której przebywa osadzony.

5. Należy przekazać lub przesłać do punktu sprzedaży w zakładzie karnym wypełniony formularz zamówienia na paczkę wraz z dowodem wpłaty na n/w adres:

Zakład Karny Głubczyce

Kod pocztowy: 48-100

Miasto: Głubczyce

Ulica: Kochanowskiego 3

Tel. 774852015, Fax: 774859771

Zamówienie może być przyjęte do realizacji po uprzednim potwierdzeniu uprawnienia osadzonego do otrzymania paczki. Paczka jest przekazywana osadzonemu niezwłocznie, nie później niż w terminie 5 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia wraz z dowodem wpłaty.

Środki pieniężne wpłacone na zakup paczki żywnościowej, która nie może być zrealizowana z przyczyn niezależnych od administracji zakładu karnego, przekazywane będą niezwłocznie przez punkt sprzedaży osobie, która paczkę opłaciła (pomniejszone o koszt przelewu lub przekazu pocztowego).

Osoba zamawiająca paczkę wpisuje na odwrocie formularza zamówienia na paczkę swój dokładny adres lub numer konta bankowego.

 

Dyrektor Zakładu Karnego w Głubczycach

Rozmiar: 3.8 MB
Rozmiar: 92.9 kB

Dyrektor jednostki przyjmuje interesantów w następujących dniach:

Poniedziałek: 8.00-15.00
Wtorek: 8.00-15.00
Środa: 8.00-15.00
Czwartek: 8.00-15.00
Piątek: 8.00-15.00

Konto depozytowe

Wpłat na konto depozytowe osadzonego można dokonywać za pomocą przekazu pocztowego lub przelewu bankowego wg wzoru:

Odbiorca: [Nazwa Jednostki Służby Więziennej]
Wpłacający: [imię i nazwisko]
Wpłacający: [adres]

Tytuł przekazu pocztowego lub przelewu bankowego:
dla: [imię i nazwisko osadzonego], s. [imię ojca osadzonego]

Konto bankowe:

Narodowy Bank Polski Oddział w Opolu
Damrota 2b
45-950 Opole
80 1010 1401 0051 9313 9120 0000

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej