Z uwagi na sytuacje epidemiczną w kraju, w tym odnotowany sukcesywny spadek liczby zakażeń koronawirusem SARS- CoV-2, zmniejszenie zachorowalności wśród osób pozbawionych wolności na COVID-19 informuję, że w oparciu o artykuł 247 Kodeksu karnego wykonawczego od dnia 19 lipca 2021 r. obowiązywały będą miedzy innymi poniższe uregulowania:

1. zostaje przywrócona realizacja widzeń określonych w art. 105a kkw z zachowaniem przyjętych zasad bezpieczeństwa epidemicznego.

2. W widzeniu mogą uczestniczyć nie więcej niż dwie osoby pełnoletnie, chyba że dyrektor zakładu karnego, w uzasadnionych przypadkach, wyrazi zgodę na udział większej liczby osób. Liczba osób nie pełnoletnich nie podlega ograniczeniu. Osoby niepełnoletnie mogą korzystać z widzeń tylko pod opieką osób pełnoletnich.

2. widzenie trwa 60 minut.

3. w czasie widzenia zezwala się na spożywanie artykułów żywnościowych i napojów zakupionych przez odwiedzających w kantynie jednostki.

4. osoby odwiedzające i osadzeni , w trakcie widzenia zobowiązane są do używania maseczek oraz do dezynfekcji rąk. Maseczki mogą być zdjęte wyłącznie na czas spożywania artykułów żywnościowych i napojów zakupionych przez odwiedzających z kantynie jednostki.

5. wejście na teren jednostki odbywało się będzie po spełnieniu formalnych wymogów obowiązujących przed wprowadzeniem stanu epidemii na terenie Polski.

Ustalenie dnia i godziny widzenia możliwe jest telefonicznie pod wskazanymi niżej numerami, w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku, w godzinach od 09:30 do 14:30, najpóźniej jeden dzień przed planowanym widzeniem lub za pomocą poczty elektronicznej.

 

Zakład Karny w Gębarzewie 61 856-60-70

Adres mailowy: zk_gebarzewo_widzenia@sw.gov.pl

 

Widzenia udzielane są :

 • tymczasowo aresztowanym w każdy poniedziałek i w drugą niedzielę miesiąca, z wyłączeniem pierwszego i drugiego dnia Świąt Bożego Narodzenia tj. 25 i 26 grudnia.

 • skazanym umieszczonym w pawilonie F z podgrupą P-2 i M-2 w pierwszą i trzecią i piątą sobotę miesiąca oraz w czwartą niedzielę miesiąca a także w pierwszy dzień Świąt Bożego Narodzenia tj. 25 grudnia.

 • pozostałym skazanym w drugą i czwartą sobotę oraz w pierwszą, trzecią i piątą niedzielę miesiąca a także w piątek oraz w drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia tj. 26 grudnia.

Widzenia w Zakładzie Karnym w Gębarzewie udzielane są od godziny 7.45 do godziny 14.15.

E-paczka dla osadzonych przebywających w Zakładzie Karnym w Gębarzewie.

Zamówienie na paczkę, może być złożone przez osobę najbliższą bezpośrednio do podmiotu przygotowującego paczkę to jest Państwowe Przedsiębiorstwo Przemysłu Metalowego POMET ul. Partyzantów 5 64-510 Wronki przy Zakładzie Karnym w Gębarzewie.

nazwa: Państwowe Przedsiębiorstwo Przemysłu Metalowego POMET

adres: ul. Partyzantów 1, 64-510 Wronki

numer rachunku dla punktu sprzedaży 83 1240 3754 1111 0010 6646 6403   Bank Polska Kasa Opieki S.A

Składając zamówienie na paczkę dla osadzonych przebywających w Zakładzie Karnym w Gębarzewie, opłaty należy dokonywać na ww. konto bankowe tytułem : Gębarzewo – imię nazwisko im. ojca (odbiorcy paczki)

E-paczka dla osadzonych przebywających w Oddziale Zewnętrznym w Pobiedziskach
i Oddziale Zewnętrznym w Środzie Wielkopolskiej.

Zamówienie na paczkę, może być złożone przez osobę najbliższą bezpośrednio do podmiotu przygotowującego paczkę to jest Państwowe Przedsiębiorstwo Przemysłu Metalowego POMET ul. Partyzantów 5 64-510 Wronki przy OZ Środa Wielkopolska i OZ Pobiedziska.

nazwa: Państwowe Przedsiębiorstwo Przemysłu Metalowego POMET

adres: ul. Partyzantów 1, 64-510 Wronki

numer rachunku dla punktu sprzedaży 16 1240 3754 1111 0010 6545 6966   Bank Polska Kasa Opieki S.A

Składając zamówienie na paczkę dla osadzonych przebywających w Oddziale Zewnętrznym w Pobiedziskach, opłaty należy dokonywać na ww. konto bankowe tytułem : OZ Pobiedziska – imię nazwisko im. ojca (odbiorcy paczki)

Składając zamówienie na paczkę dla osadzonych przebywających w Oddziale Zewnętrznym w OZ Środa Wielkopolska, opłaty należy dokonywać na ww. konto bankowe tytułem : OZ Środa Wielkopolska l– imię nazwisko im. ojca (odbiorcy paczki)

Druk zamówienia na paczkę

Wykaz wszystkich produktów dostępnych w sprzedaży w ZK w Gębarzewie od 1.08.2021 roku

Wykaz produktów świątecznych dostępnych w punkcie sprzedaży od 6.12.2021 roku do 24.12.2021 roku

Lista produktów świątecznych dostępnych w punkcie sprzedaży od 6.12.2021 roku do 24.12.2021 roku

Lista produktów żywnościowych dostępnych w punkcie sprzedaży przy ZK w Gębarzewie od 25.11.2021 roku

Lista wyrobów tytoniowych dostępnych w punkcie sprzedaży przy ZK w Gębarzewie od 01.11.2021

Lista suplementów diety dostępnych w punkcie sprzedaży przy ZK w Gębarzewie od 01.11.2021 roku

Lista tabletek dostępnych w punkcie sprzedaży przy ZK w Gębarzewie od 01.11.2021 roku

Lista produktów higienicznych dostępnych w punkcie sprzedaży przy ZK w Gębarzewie od 01.11.2021 roku

 

Przetarg na wynajem hali produkcyjno - montażowej nr II

 

OGŁOSZENIE INFORMACYJNE

HALA PRODUKCYJNO-MONTAŻOWA Nr II

 

Zakład Karny w Gębarzewie ogłasza konkurs ofert na wynajem planowanej do wybudowania na terenie jednostki penitencjarnej, hali produkcyjno-montażowej o powierzchni 1.200,00 m². Hala przeznaczona zostanie do produkcji lub montażu różnorodnego asortymentu oraz ma służyć jako miejsce pracy dla osób pozbawionych wolności.

Jednostka oczekuje ze strony kontrahenta zatrudnienia minimum 60-ciu skazanych, odbywających karę pozbawienia wolności w Zakładzie Karnym w Gębarzewie z zachowaniem minimalnego wynagrodzenia miesięcznego ( obecnie 2.600 zł. brutto), zmieniającego sie corocznie zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów.

Hala zostanie w całości wybudowana ze środków Funduszu Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz Rozwoju Przywięziennych Zakładów Pracy, które przeznaczone są na tworzenie nowych miejsc pracy oraz rozwój infrastruktury niezbędnej dla działań resocjalizacyjnych.

Przy wyborze dzierżawcy hali produkcyjno-montażowej będą stosowane kryteria w postaci:

 • długości deklarowanej przez najemcę współpracy ( nie mniej niż 5 lat),

 • zaproponowanego kosztu najmu 1 m² powierzchni użytkowej obiektu ( nie mniej niż 4,00 zł.),

 • proponowanej liczba zatrudnionych ( nie mniej niż 60 –ciu osadzonych).

Oferty będą przyjmowane do dnia 10.11.2020 r. Wszelkich informacji udziela kpt. Krzysztof Gromacki pod nr telefonu 61 429-23-08 w godz. pracy administracji tj. 7-15, lub e-mail krzysztof.gromacki@sw.gov.pl
 

Informacje dodatkowe:

Najemca będzie ponosił ponadto dodatkowe opłaty związane z :

 • kosztami zwykłych mediów tj. woda, ścieki, odpady, energia elektryczna oraz ogrzewanie,

 • opłatę z tytułu trwałego zarządu (w przypadku likwidacji posiadanej ulgi, zwrot jej wysokości),

 • podatkiem za grunt w wysokości 0,91 zł/ m²,

 • podatkiem za budynki w kwocie 17,50 zł/ m²,

( Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Czerniejewie).

Podjęcie współpracy z jednostką w w/w zakresie nie może spowodować zwolnień wśród pracowników cywilnych zatrudnionych przez przedsiębiorcę. Poszczególne elementy budowlane hali zostały wykonane w klasie odporności ogniowej „D” oraz „E”.

 

Miejsce oraz termin składania ofert:

 • Ofertę w zamkniętej kopercie z napisem: „Przetarg na wynajem hali produkcyjno-montażowej nr II” należy złożyć w sekretariacie Zakładu Karnego w Gębarzewie, lub przesłać na adres korespondencyjny Zakład Karny w Gębarzewie, 62-241 Żydowo.

 • Termin składania ofert upływa w dniu 10.11.2020 r. o godz. 14.30

 • Oferta musi fizycznie dotrzeć do Zakładu Karnego przed tym terminem. Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone bez otwierania.

 

 


 

 

Numer konta do wpłat środków finansowych dla osadzonych z ZK Gębarzewo i OZ Pobiedziska od dnia 1.12.2018 roku

NBP O/O POZNAŃ

59 1010 1469 0013 0013 9120 0000

 

Numer konta do wpłat środków finansowych dla osadzonych z OZ Środa Wielkopolska od dnia 1.12.2018 roku

NBP O/O POZNAŃ

88 1010 1469 0013 0013 9120 2000

 

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej