Widzenia dla skazanych odbywają się od poniedziałku do środy w godz. 8:15 do 14:30 oraz w niedzielę w godzinach od 8:00 do 15:15.

W widzeniach organizowanych od poniedziałku do środy nie biorą udziału skazani będący w pracy oraz uczestniczący w terapii oraz biorący udział w szkoleniach kursowych.

Zapisy osób przybyłych na widzenia odbywają się w dniu widzeń w godzinach 7:50-13:00, a w niedzielę od 7:30-13:30 z zastrzeżeniem, że widzenie zakończy się do godziny 15:15.

Po rozpoczęciu widzenia skazani oraz osoby odwiedzające zajmują miejsca wyznaczone przez funkcjonariusza prowadzącego widzenia. Samowolne zmiany wyznaczonego miejsca są zabronione.

Dopuszcza się nie zrealizowanie widzenia w danym dniu w związku z ograniczoną pojemnością sali widzeń.

Zakup poczęstunku w kantynie realizuje osoba odwiedzająca skazanego. Zakupionego poczęstunku i napojów nie wnosi się na teren oddziału mieszkalnego.

Informuję, iż widzenia osobom odwiedzającym skazanych na terenie Zakładu Karnego w Gdańsku udzielane są w pierwszej kolejności: kobietom w zaawansowanej ciąży, osobom dorosłym będącym rodzicami lub opiekunami prawnymi z dziećmi do lat 3, niepełnosprawnym ze znaczną dysfunkcją ruchu (poruszającym się na wózku lub o kulach) oraz osobom powyżej 75 roku życia.

Zasady realizacji paczki za pośrednictwem punku sprzedaży:

Paczki żywnościowe realizowane przez punkt sprzedaży dostarczane są osadzonym przebywającym w zakładzie na podstawie wypełnionego formularza zamówienia na paczkę żywnościową przekazanego lub przesłanego do punktu sprzedaży wraz z dowodem wpłaty.

Zamówienie sporządzane jest na podstawie listy produktów, zgodnie z obowiązującym cennikiem.

Składając zamówienie na paczkę żywnościową należy uwzględnić fakt, że osadzony może posiadać artykuły żywnościowe o ciężarze nie przekraczającym 6 kg w myśl artykułu 110a § 1 KKW.

Formularz zamówienia oraz lista produktów dopuszczonych do sprzedaży w punkcie sprzedaży dostępne są :
- w punkcie sprzedaży znajdującym się na sali widzeń
- w poczekalni dla osób odwiedzających
- na stronie internetowej* https://www.igbmazovia.pl/pl/oferta-oferta-handlowa/e-paczka-oferta-handlowa

-

- obsługa punktu sprzedaży przyjmuje zamówienie na paczkę bazując na asortymencie towarowym dostępnym w punkcie sprzedaży, oferowanym również w systemie internetowych zakupów dla osadzonych. Adres mailowy, na który należy przesyłać formularze zamówienia to: paczka.gdansk@igbmazovia.pl

Paczka, realizowana w drodze zamówienia przez punkt sprzedaży IGB Mazovia, po uprzednim potwierdzeniu uprawnienia osadzonego do jej otrzymania jest przekazywana osadzonemu niezwłocznie, nie później niż w terminie 5 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia wraz z dołączonym dowodem wpłaty.

Środki pieniężne na realizację paczek należy wpłacać na numer konta:  BGK 35 1130 1017 0020 1458 9320 0120

W tytule przelewu należy koniecznie zawrzeć informację, że wpłata dotyczy paczki żywnościowej oraz podać nazwisko, imię i imię ojca osadzonego.

Środki pieniężne wpłacone na zakup paczki żywnościowej, która nie może być zrealizowana przekazywane są niezwłocznie przez punkt sprzedaży osobie, która paczkę opłaciła (w kwocie pomniejszonej o koszt przelewu lub przekazu pocztowego).


 

Paczki odzieżowe itp.

Przesłanie osadzonemu odzieży, bielizny, obuwia, przedmiotów osobistego użytku, środków higieny i lekarstw może nastąpić na podstawie odrębnego zezwolenia. Na zezwoleniu określona są zasady realizacji paczki. Wewnątrz paczki powinien być umieszczony spis jej zawartości i na jego podstawie dokonuje się ustaleń zawartości paczki. Na paczce, w widocznym miejscu umieszcza się odcinek zezwolenia.

Dyrektor jednostki przyjmuje interesantów w następujących dniach:

Poniedziałek: 08.00-17.00

Wtorek: 08.00-15.00

Środa: 08.00-15.00

Czwartek: 08.00-15.00

Piątek: 08.00-15.00

NBP oddział Gdańsk

Okopowa 1

Gdańsk

07 1010 1140 0069 1413 9120 0000

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej