Komunikat dotyczący widzeń osadzonych z osobami najbliższymi.

W związku z przywróceniem z dniem 1 sierpnia 2020 roku widzeń osadzonych z osobami najbliższymi, w trosce o zdrowie funkcjonariuszy, osadzonych i ich rodzin widzenia realizowane będą z zachowaniem zasad sanitarnych oraz dystansu społecznego. W oparciu o artykuł 247 Kodeksu karnego wykonawczego dodatkowo obowiązywały będą miedzy innymi poniższe uregulowania

  1. W widzeniu uczestniczyć będzie mogła jedna osoba dorosła.

  2. Widzenie odbywało się będzie wyłącznie w ustalonych wcześniej godzinach.

  3. Czas widzenia nie będzie mógł przekroczyć jednej godziny.

  4. Osoby udające się na widzenie zobowiązane są posiadać maseczkę lub przyłbice lub inne środki ochronne do zakrywania ust i nosa.

  5. Wejście na teren jednostki odbywało się będzie po spełnieniu formalnych wymogów obowiązujących przed wprowadzeniem stanu epidemii na terenie Polski.

Ustalenie dnia i godziny widzenia możliwe jest telefonicznie pod numerem 82 5627858, lub za pomocą poczty elektronicznej pod adresem widzenia_chelm@sw.gov.pl, od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-13:00.

Widzenia odbywają się we wtorki i niedziele w godzinach od 8.00 do 15:30.

 

 

 

 

 

 

Dyrektor jednostki przyjmuje interesantów w następujących dniach:

Poniedziałek: 9.00-15.00

Wtorek: 9.00-17.00

Środa: 9.00-15.00

Czwartek: 9.00-15.00

Piątek: 9.00-15.00

 

Godziny i sposób przyjmowania i wydawania paczek zostały określone w obowiązującym zarządzeniu Dyrektora Zakładu Karnego w Chełmie w sprawie ustalenia porządku wewnętrznego w Zakładzie Karnym w Chełmie.

Zgodnie z § 22 niniejszego zarządzenia:

1. Paczka dostarczona do zakładu, w zależności od jej zawartości, powinna posiadać oznaczenie: „ODZIEŻ”, „HIGIENA” lub „LEKI”. Nie przyjmuje się paczek z żywnością.

2. Paczki, o których mowa w ust. 1 oraz sprzęt RTV przyjmowane są codziennie w godz.: 8.30 – 14.00 oprócz sobót i dni wymienionych w § 20 ust. 2.

3. Paczki oraz sprzęt RTV oraz  płyty CD mogą być dostarczane za pośrednictwem poczty, firm kurierskich lub bezpośrednio do zakładu.

4. Paczki przyjmuje się w opakowaniach kartonowych.

5. Paczka powinna mieć jednolitą zawartość odpowiednią do oznaczenia, o którym mowa w ust. 1, w przeciwnym przypadku paczki nie będą przyjmowane do zakładu.

6. Osadzony może otrzymać w miesiącu 1 paczkę z artykułami higienicznymi z asortymentem określonym na druku talonu. Otrzymanie kolejnej paczki higienicznej w miesiącu lub z innym asortymentem, niż określony na druku talonu, wymaga zgody dyrektora. Dopuszcza się przesyłanie osadzonym artykułów higienicznych listem poleconym.

7. Paczka z oznaczeniem „HIGIENA” wydawana jest osadzonemu przez oddziałowego w oddziale mieszkalnym w dniu jej przyjęcia w godz. 9.00 – 18.30, a paczka z oznaczeniem „ODZIEŻ” przez magazyniera w magazynie rzeczy własnych osadzonych.

8. Paczka oznaczona „LEKI” wydawana jest w ambulatorium, zgodnie z zaleceniem lekarza.

9. Paczka oznaczona „ODZIEŻ” wydawana jest osadzonemu z magazynu rzeczy własnych osadzonych w dni robocze w godz. 8.30 – 15.00, zgodnie z planem zatwierdzonym przez dyrektora.

10. Odzież i obuwie dostarczone w paczkach oznaczonych „ODZIEŻ”, przed wydaniem do użytku podlegają ewidencji w karcie rzeczy własnych osadzonego.

11. Odbiór paczki osadzony potwierdza własnoręcznym podpisem w stosownej dokumentacji.

 

§ 23.

1. Sposób realizacji paczek żywnościowych został określony w załączniku Nr 3 do zarządzenia. (plik PDF do pobrania i wydrukowania)

2. Formularz zamówienia na paczkę żywnościową określa załącznik Nr 4 do zarządzenia.           (plik PDF do pobrania i wydrukowania)

 INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE SETAR W SIEDLCACH

Oferta handlowa wrzesień 2020r. SETAR Rozmiar: 339.6 kB
załącznik nr 4 zamówienie na paczkę Setar Rozmiar: 358.2 kB
INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE PAŃSTWOWYM SETAR W SIEDLCACH Rozmiar: 93.2 kB

NBP O/Lublin

68 1010 1339 0023 5213 9120 0000

ul. Fryderyka Chopina 6, 20-001 Lublin

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej