W związku z przywróceniem nie później niż z dniem 1 sierpnia 2020 roku widzeń osadzonych z osobami najbliższymi, w trosce o zdrowie funkcjonariuszy, osadzonych i ich rodzin widzenia realizowane będą z zachowaniem zasad sanitarnych oraz dystansu społecznego. W oparciu o artykuł 247 Kodeksu karnego wykonawczego dodatkowo obowiązywały będą miedzy innymi poniższe uregulowania:

1. w widzeniu uczestniczyć będzie mogła jedna osoba dorosła,

2. widzenie odbywało się będzie wyłącznie w ustalonych wcześniej godzinach,

3. czas widzenia nie będzie mógł przekroczyć jednej godziny,

4. osoby udające się na widzenie zobowiązane są posiadać maseczkę lub przyłbice lub inne środki ochronne do zakrywania ust i nosa

5. wejście na teren jednostki odbywało się będzie po spełnieniu formalnych wymogów obowiązujących przed wprowadzeniem stanu epidemii na terenie Polski.

Ustalenie dnia i godziny widzenia możliwe jest telefonicznie pod numerem:

Zakład Karny w Żytkowicach: (48) 621 12 50

Oddział Zewnętrzny w Pionkach: (48) 381 79 29

lub za pomocą poczty elektronicznej pod adresem:

Zakład Karny w Żytkowicach: widzeniazytkowice@sw.gov.pl

Oddział Zewnętrzny w Pionkach: widzeniaozpionki@sw.gov.pl

Ustalenie dnia i godziny widzenia możliwe jest w dni robocze w godzinach od 8:00-13:00, najpóźniej jeden dzień przed planowanym widzeniem.

Widzenia udzielane są w dniach:

Zakład Karny w Żytkowicach: widzenia dla osadzonych odbywają się od poniedziałku do czwartku oraz soboty i niedziele z wyłączeniem pierwszej soboty i trzeciej niedzieli miesiąca w godzinach 8:00 – 16:00.

Oddział Zewnętrzny w Pionkach: widzenia dla osadzonych odbywają się w środy, czwartki oraz niedziele w godzinach 8:00 – 16:00.

 

Regulamin Skype w Zakładzie Karnym w Żytkowicach

Zgłoszenie Skype w Zakładzie Karnym w Żytkowicach

INFORMACJA:  W związku ze zmianą przepisów od dnia 01 lipca 2015 roku skazany nie będzie mógł otrzymywać paczek żywnościowych przesyłanych jak dotąd pocztą / kurierem. Jedyną dostępną formą będzie zakupienie ww. paczki za pośrednictwem kantyny.

 

Nowy formularz obowiązujący od dnia 24.04.2019r:

Formularz zamówienia

Obowiązuje poniższy cennik artykułów:

 

Cennik kantyna

 

W związku z nowelizacją Kodeksu Karnego Wykonawczego (Dz. U. z 2015 r. poz. 396). administracja Zakładu Karnego w Żytkowicach informuje, że od dnia 1 lipca 2015 roku . zgodnie z art. 113a§3 osadzony ma prawo otrzymać raz w miesiącu paczkę żywnościową, w skład której wchodzą artykuły żywnościowe lub wyroby tytoniowe zakupione za pośrednictwem zakładu karnego. Osadzony otrzymuje paczkę żywnościową po złożeniu zamówienia na piśmie oraz po pokryciu kosztów przygotowania paczki. Zamówienie może być również złożone przez osobę najbliższą.

Zamówienia na otrzymanie paczki żywnościowej od osadzonych przyjmowane są w formie pisemnej w punkcie sprzedaży Zakładu Karnego w Żytkowicach w dni pracy administracji.

Zamówienie na paczki żywnościowe realizowane przez osobę najbliższą dla osadzonego składane jest na formularzu do punktu sprzedaży Zakładu Karnego w Żytkowicach. Zamówienie to może być złożone podczas widzenia z osobą najbliższą w jednostce lub bezpośrednio przesłane do punktu sprzedaży jednostki.

Zamówienie może być zrealizowane wyłącznie po potwierdzeniu przez administrację jednostki, iż osadzony posiada uprawnienie do otrzymywania paczki oraz po pokryciu kosztów przygotowania paczki.

Zamówienie jest sporządzane na podstawie listy produktów dostępnych w punkcie sprzedaży jednostki.

Formularz zamówienia oraz lista produktów do sprzedaży w jednostce
są dostępne

- w punkcie sprzedaży jednostki,

- w biurze przepustek,

- w poczekalni dla osób odwiedzających,

- w sali widzeń,

- w oddziale mieszkalnym

- na stronie internetowej jednostki.

Od dnia przekazania informacji o pokryciu kosztów przygotowania zamówienia paczkę żywnościową dostarcza się osadzonemu w ciągu 5 dni roboczych.

Środki pieniężne wpłacone na zakup paczki, która nie może być zrealizowana z przyczyn niezależnych od administracji jednostki, przekazane są niezwłocznie osobie, która opłaciła paczkę w kwocie pomniejszonej o koszt przelewu lub przekazu pocztowego, wraz z informacją o przyczynach odmowy przyjęcia zamówienia.

Zgodnie z art. 110a§1 kodeksu karnego wykonawczego osadzony ma prawo posiadać w celi, artykuły żywnościowe o ciężarze nie przekraczającym 6 kg.

Powyższe uregulowanie będzie brane pod uwagę podczas realizacji uprawnienia do otrzymania paczki żywnościowej.

Ponadto informuję, że w związku z nowelizacją Kodeksu Karnego Wykonawczego od dnia 01.07.2015r. nie będzie możliwości dostarczenia osadzonemu paczki żywnościowej z zewnątrz jednostki penitencjarnej.

Ważne informacje:

1. Wszelkich informacji na temat etapu realizacji paczki (zaksięgowania pieniędzy, przesłania informacji o wpłacie do aresztu lub zakładu karnego) udziela właściciel kantyny MIGB „Mazovia” Zakład w Czerwonym Borze tel. 86 215 35 98, 86 214 11 47.
 

2. Przelewu lub przekazu należy dokonać dokładnie na poniżej wskazane konto:
 

Nr konta: 22 1130 1017 0020 1458 9320 0063
Odbiorca: Mazowiecka Instytucja Gospodarki Budżetowej "Mazovia",
ul. Kocjana 3, 01-473 Warszawa
Tytułem: nazwisko, imię i imię ojca osadzonegoMail kantyny: kantyna-zk.zytkowice@igbmazovia.pl – istnieje możliwość wysyłania na maila kantyny formularza na paczkę.

Realizacja paczek, wpłaty na paczki dla osadzonych nr. tel:

86 215 35 98

22 328 61 37

22 328 61 34

 

GODZINY PRZYJMOWANIA INTERESANTÓW

Dyrektor Zakładu Karnego w Żytkowicach lub jego Zastępca przyjmuje interesantów:
w poniedziałek  - w godzinach 08:00 - 17:00
od wtorku do piątku -  w godzinach 08:00 - 16:00.

INFORMACJA O ZUŻYTYM SKŁADNIKU RZECZOWYM MAJĄTKU RUCHOMEGO

Narodowy Bank Polski o. Warszawa

70101010100023361391200000

Wpłat na konto depozytowe osadzonego można dokonywać za pomocą przekazu pocztowego lub przelewu bankowego wg wzoru:

Odbiorca: [Nazwa Jednostki Służby Więziennej]

Wpłacający: [imię i nazwisko]

Wpłacający: [adres]

 

Tytuł przekazu pocztowego lub przelewu bankowego: 

dla: [imię i nazwisko osadzonego], s. [imię ojca osadzonego]

 

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej