Skazany ma prawo otrzymać raz w miesiącu paczkę żywnościową, w skład której wchodzą artykuły żywnościowe (o ciężarze nieprzekraczającym 6 kg) lub wyroby tytoniowe zakupione za pośrednictwem punktu sprzedaży prowadzonego na terenie zakładu. Zamówienia na paczki żywnościowe są przyjmowane w każdym dniu roboczym. Formularz zamówienia paczki żywnościowej oraz lista produktów są  dostępne w kantynie i na stronie internetowej jednostki. Zamówienie może być przyjęte do realizacji przez punkt sprzedaży wyłącznie po uprzednim potwierdzeniu uprawnienia osadzonego do otrzymania paczki. Paczki są wydawane w dyżurkach oddziałowych po przeprowadzeniu kontroli zawartości w obecności skazanego. Opakowania po paczkach nie są wydawane.
Paczki z odzieżą, bielizną, obuwiem i innymi przedmiotami osobistego użytku oraz środkami higieny, dostarczone przez: pocztę, firmę kurierską, gońca, nadawcę lub osobę odwiedzającą skazanego, są przyjmowane przez administrację zakładu karnego za zgodą dyrektora na podstawie talonu, w godzinach od 8:00 do apelu wieczornego.

 

Cennik

http://bip.swnet.sw.gov.pl/SiteCollectionDocuments/Aktualny%20cennik%20produktów%20dostępnych%20w%20kantynie%20w%20Zakładzie%20Karnym%20w%20Starem%20Bornem%20%2009.02.2021.pdf

 

Druk zamówienia

http://bip.swnet.sw.gov.pl/SiteCollectionDocuments/NOWY%20DRUK%20O%20PACZKĘ.docx

Cennik 22 kwiecień 2021 Rozmiar: 983.8 kB
Rozmiar: 22.3 kB

Poniedziałek: 8:00-16:00
Od wtorku do piątku: 7.30-15:00

Na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 października 2019r w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa (Dz.U. z 2019 Poz. 2004), Zakład Karny w Starem Bornem ogłasza II przetarg publiczny na sprzedaż zbędnych i zużytych składników majątku ruchomego.

Rozmiar: 410.7 kB
Rozmiar: 19.1 kB
Rozmiar: 25.9 kB

NBP 0/Szczecin

 

 

09 1010 1599 0141 4013 9120 0000

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej