Mając na uwadze aktualną sytuację epidemiczną w kraju, w tym odnotowywany sukcesywny spadek liczby zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 oraz treść Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 marca 2022r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii od dnia 19 kwietnia 2022r. wszelkie uprawnienia osadzonych dotyczące realizacji widzeń na terenie Zakładu Karnego Nr 1 w Strzelcach Opolskich  zostają przywrócone.

UWAGA DNIA 01.01.2023 r. WIDZENIA NIE ODBĘDĄ SIĘ

Widzenia odbywają się w salach widzeń znajdujących się na terenie zakładu, w następujące dni tygodnia:

  1. czwartek,
  2. piątek,
  3. niedziela,
  4. inne określone w ustawie jako dni wolne od pracy: Święto Trzech Króli (6 stycznia), Święto Bożego Ciała, Święto Wniebowstąpienia NMP (15 sierpnia), Święto Dzień Niepodległości (11 listopada).        

              w godzinach od 8.00 do 16.00.

Rejestracja na widzenia, odbywa się wyłącznie drogą telefoniczną pod wybranym numerem telefonu 516 186 020, podanym także na stronie zakładu, od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 13.00. Zgłoszenia będą weryfikowane pod kątem danych personalnych i adresowych osób ubiegających się o widzenie oraz możliwości udzielenia widzenia w zakresie karalności dyscyplinarnej osadzonego.

Widzenia odbywają się w turach, w godzinach 8:00 - 10:00, 10:00 - 12:00, 12:00 - 14:00, 14:00 - 16:00. Łączenie widzeń realizowane jest wyłącznie w czwartki i piątki w trzech pierwszych turach (8:00, 10:00, 12:00).

W sprawie działań przeciwepidemicznych uniemożliwiających szerzenie się wirusa COVID-19 (SARS-CoV-2) w Zakładzie Karnym Nr 1 w Strzelcach Opolskich, zgodnie z Zarządzeniem Nr 28/2022 Dyrektora Zakładu Karnego Nr 1 w Strzelcach Opolskich wprowadzania się zakaz udzielania widzeń osadzonym u których stwierdzono zachorowanie na COVID, objętych nadzorem sanitarnym jako izolacją prewencyjną.

IGB Informacje!! W spawie realizacji paczek, wypisek, wpłat na paczki dla osadzonych: nowy nr telefonu 22 328 62 76 (tylko pod tym nr telefonu są udzielane informacje).

E-paczka,

Zamówienie na paczkę realizowane przez kantynę:

Wpłat na paczkę żywnościową należy dokonywać na konto :

Mazowiecka Instytucja Gospodarki Budżetowej Mazovia/IGB MAZOVIA ul. Kocjana 3
01-473 Warszawa
NIP: 5222967596
Konto BGK 80 1130 1017 0020 1458 9320 0086

W tytule przelewu należy podać:
Strzelce Opolskie ZK 1 - paczka żywnościowa dla: (imię i nazwisko oraz imię ojca osadzonego, datę urodzenia)

e-mail: kantyna-zk1.strzelceopolskie@igbmazovia.pl

tel: 22 328 62 76

Zakupy w kantynie - konto wypiskowe

02 1010 1401 0053 8213 9120 0000

tytuł przelewu: imię i nazwisko i imię ojca skazanego

 

 

Cennik w kantynie Zakładu Karnego Nr 1 w Strzelcach Opolskich​ Rozmiar: 884.7 kB
Zamówienie na paczkę Rozmiar: 475.5 kB
POCZTA POLSKA - cennik usług powszechnych w obrocie krajowym i zagranicznym Rozmiar: 840.0 kB

Dyrektor jednostki przyjmuje interesantów w następujących dniach:

Poniedziałek: 7.30-15.30
Wtorek: 7.30-15.30
Środa: 7.30-15.30
Czwartek: 7.30-15.30
Piątek: 7.30-15.30

I

KOMUNIKAT

W ZWIAZKU Z ROZPRZESTRZENIANIEM SIĘ WIRUSA SARS-CoV-2

Informujemy, że zgodnie z decyzją Dyrektora Zakładu Karnego Nr 1 w Strzelcach Opolskich, w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-Cov-2, począwszy od dnia 26 października 2020 roku do końca br. zamknięta zostanie kasa Zakładu Karnego Nr 1 w Strzelcach Opolskich w zakresie bezpośredniej obsługi kasowej osób spoza jednostki. Wszelkie wpłaty realizowane będą wyłącznie za pośrednictwem rachunków bankowych zakładu. Wpłaty dotyczące grzywny należy uiszczać na konto bankowe: NBP Oddział Okręgowy w Opolu, nr konta 02 1010 1401 0053 8213 9120 0000. W tytule przelewu należy podać imię i nazwisko oraz imię ojca osadzonego oraz sygnaturę akt grzywny. Działanie jest podyktowane troską o zdrowie i bezpieczeństwo epidemiczne wszystkich osób przebywających w Zakładzie Karnym Nr 1 w Strzelcach Opolskich.

Pouczenie dla osób dokonujących wpłat z tutułu grzywny:

Do dokonania zapłaty uprawniony jest dłużnik osobiście, jego pełnomocnik oraz osoba najbliższa dla dłużnika (w rozumieniu art. 115 § 11 kk). Dokonywanie zapłaty przez inne osoby i podmioty stanowi wykroczenie z art. 57 § 1 kw, a nadto wpłacone przez te osoby sumy ulegają przepadkowi - przekazaniu na instytucję pomocy społecznej lub instytucję kulturalno-oświatową.

 

Konto depozytowe

Wpłat na konto depozytowe osadzonego można dokonywać za pomocą przekazu pocztowego lub przelewu bankowego wg wzoru:

Odbiorca: [Nazwa Jednostki Służby Więziennej]
Wpłacający: [imię i nazwisko]
Wpłacający: [adres]

Tytuł przekazu pocztowego lub przelewu bankowego:
dla: [imię i nazwisko osadzonego], s. [imię ojca osadzonego]

Konto bankowe:

NBP o/Opole
02 1010 1401 0053 8213 9120 0000

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej