INFORMACJA dotycząca widzeń w Zakładzie Karnym Nr 1 w Strzelcach Opolskich

Komunikat

 

W związku z stabilizującą się sytuacją epidemiczną w kraju, od dnia 22 lipca 2021 roku udzielanie widzeń osadzonym z osobami bliskimi będzie realizowane z zachowaniem zasad sanitarnych oraz dystansu społecznego w następujący sposób:

  1. w widzeniu uczestniczyć będą mogły dwie osoby dorosłe oraz nieograniczona liczba osób niepełnoletnich, osoby niepełnoletnie mogą korzystać z widzeń wyłącznie pod opieką osób pełnoletnich,
  2. skazany realizuje dwa widzenia w miesiącu trwające wyłącznie 1 godzinę, widzenie odbywać się będzie wyłącznie w ustalonych wcześniej godzinach,
  3. nie są realizowane nagrody z art. 138 par. 1 k.k.w, nie są realizowana możliwość łączenia widzeń na podstawie art. 90 pkt 6 oraz łączenia i dodatkowego widzenia wynikająca z art. 91 pkt 8 k.k.w, kąciki zabaw dla dzieci są zamknięte,
  4. osoby udające się na widzenie muszą posiadać maseczkę (nie dotyczy dzieci do 5 roku życia),
  5. wejście na teren jednostki odbywało się będzie po spełnieniu formalnych wymogów obowiązujących przed wprowadzeniem stanu epidemii na terenie Polski.

Ustalenie dnia i godziny widzenia możliwe jest telefonicznie pod numerem 516 186 020 od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 13:00.

Widzenia odbywać się będą w każdy czwartek, piątek i niedzielę w miesiącu.

W spawie realizacji paczek, wypisek, wpłat na paczki dla osadzonych: nowy nr telefonu 22 328 61 41 (tylko pod tym nr telefonu są udzielane informacje).

E-paczka,

Zamówienie na paczkę realizowane przez kantynę:

Wpłat na paczkę żywnościową należy dokonywać na konto :

Mazowiecka Instytucja Gospodarki Budżetowej Mazovia/IGB MAZOVIA ul. Kocjana 3
01-473 Warszawa
NIP: 5222967596
Konto BGK 80 1130 1017 0020 1458 9320 0086

W tytule przelewu należy podać:
Strzelce Opolskie ZK 1 - paczka żywnościowa dla: (imię i nazwisko oraz imię ojca osadzonego, datę urodzenia)

e-mail: kantyny@igbmazovia.pl

Zakupy w kantynie - konto wypiskowe

02 1010 1401 0053 8213 9120 0000

tytuł przelewu: imię i nazwisko i imię ojca skazanego

Dyrektor jednostki przyjmuje interesantów w następujących dniach:

Poniedziałek: 7.30-15.30
Wtorek: 7.30-15.30
Środa: 7.30-15.30
Czwartek: 7.30-15.30
Piątek: 7.30-15.30

I

KOMUNIKAT

W ZWIAZKU Z ROZPRZESTRZENIANIEM SIĘ WIRUSA SARS-CoV-2

Informujemy, że zgodnie z decyzją Dyrektora Zakładu Karnego Nr 1 w Strzelcach Opolskich, w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-Cov-2, począwszy od dnia 26 października 2020 roku do końca br. zamknięta zostanie kasa Zakładu Karnego Nr 1 w Strzelcach Opolskich w zakresie bezpośredniej obsługi kasowej osób spoza jednostki. Wszelkie wpłaty realizowane będą wyłącznie za pośrednictwem rachunków bankowych zakładu. Wpłaty dotyczące grzywny należy uiszczać na konto bankowe: NBP Oddział Okręgowy w Opolu, nr konta 02 1010 1401 0053 8213 9120 0000. W tytule przelewu należy podać imię i nazwisko oraz imię ojca osadzonego oraz sygnaturę akt grzywny. Działanie jest podyktowane troską o zdrowie i bezpieczeństwo epidemiczne wszystkich osób przebywających w Zakładzie Karnym Nr 1 w Strzelcach Opolskich.

Pouczenie dla osób dokonujących wpłat z tutułu grzywny:

Do dokonania zapłaty uprawniony jest dłużnik osobiście, jego pełnomocnik oraz osoba najbliższa dla dłużnika (w rozumieniu art. 115 § 11 kk). Dokonywanie zapłaty przez inne osoby i podmioty stanowi wykroczenie z art. 57 § 1 kw, a nadto wpłacone przez te osoby sumy ulegają przepadkowi - przekazaniu na instytucję pomocy społecznej lub instytucję kulturalno-oświatową.

 

Konto depozytowe

Wpłat na konto depozytowe osadzonego można dokonywać za pomocą przekazu pocztowego lub przelewu bankowego wg wzoru:

Odbiorca: [Nazwa Jednostki Służby Więziennej]
Wpłacający: [imię i nazwisko]
Wpłacający: [adres]

Tytuł przekazu pocztowego lub przelewu bankowego:
dla: [imię i nazwisko osadzonego], s. [imię ojca osadzonego]

Konto bankowe:

NBP o/Opole
02 1010 1401 0053 8213 9120 0000

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej