Zasady udzielania widzeń zostały określone w rozdziale X Porządku wewnętrznego Oddziału Zewnętrznego Aresztu Śledczego w Białymstoku, który jest dostępny poniżej. Dodatkowo wprowadzona zostaje możliwość rejestracji drogą e-mailową i telefonicznie: widzenia_zk_bialystok@sw.gov.pl tel. 85 662 85 40.

 

 

Konto MIGB Mazovia – na poniższy numer konta dokonujemy wpłat na paczkę dla skazanych.

Numer konta bankowego paczka : BGK 44 1130 1017 0020 1458 9320 0055

 

W tytule wpisujemy imię, nazwisko i imię ojca skazanego oraz miejsce odbywania kary.

 

Paczki żywnościowe mogą być realizowane wyłącznie za pośrednictwem punktu sprzedaży znajdującego się na terenie Oddziału Zewnętrznego Aresztu Śledczego w Białymstoku.

 

https://e-paczka.org/formularz

Dyrektor jednostki przyjmuje interesantów od poniedziału do piątku po wcześniejszym umówieniu się pod numerem telefonu 85 742 70 21.

Wpłat na konto depozytowe osadzonego (wypiska) można dokonywać za pomocą przekazu pocztowego lub przelewu bankowego wg wzoru:

Odbiorca: Areszt Śledczy w Białymstoku

15-377 Białystok ul. Mikołaja Kopernika 21

Narodowy Bank Polski oddział w Białymstoku

92 1010 1049 0008 7913 9120 0000

Wpłacający: [imię i nazwisko], [adres] – dane osoby dokonującej wpłaty

Tytułem:  [imię i nazwisko osadzonego], [imię ojca osadzonego]

    Wpłaty bez danych osadzonego jako beneficjenta będą zwracane!

 

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej