Zasady udzielania widzeń zostały określone w rozdziale X Zarządzenia Dyrektora Aresztu Śledczego w Białymstoku Nr 46/2021 z dnia 31 maja 2021 roku w sprawie porządku wewnętrznego Aresztu Śledczego w Białymstoku oraz Zarządzenia Dyrektora Aresztu Śledczego w Białymstoku Nr 103/2021 z dnia 1 grudnia 2021 roku w sprawie porządku wewnętrznego w Oddziale Zewnętrznym Aresztu Śledczego w Białymstoku. Dodatkowo wprowadzona zostaje możliwość rejestracji drogą e-mailową i telefonicznie (Areszt Śledczy w Białymstoku) - widzenia_as_bialystok@sw.gov.pl tel. 85-74-78-334, (Oddział Zewnętrzny Aresztu Śledczego w Białymstoku) widzenia_zk_bialystok@sw.gov.pl tel. 85-66-28-553, 85-66-28-535, 85-66-28-552.

 

 

Konto MIGB Mazovia – na poniższy numer konta dokonujemy wpłat na paczkę dla skazanych.

Numer konta bankowego paczka : BGK 44 1130 1017 0020 1458 9320 0055

 

W tytule wpisujemy imię, nazwisko i imię ojca skazanego oraz miejsce odbywania kary.

 

Paczki żywnościowe mogą być realizowane wyłącznie za pośrednictwem punktu sprzedaży znajdującego się na terenie Oddziału Zewnętrznego Aresztu Śledczego w Białymstoku.

 

 

Dyrektor Aresztu Śledczego w Białymstoku przyjmuje interesantów w następujących dniach:

Poniedziałek: 10-15

Środa: 10-15

Piątek: 12-16

Wpłat na konto depozytowe osadzonego (wypiska) można dokonywać za pomocą przekazu pocztowego lub przelewu bankowego wg wzoru:

Odbiorca: Areszt Śledczy w Białymstoku

15-377 Białystok ul. Mikołaja Kopernika 21

Narodowy Bank Polski oddział w Białymstoku

92 1010 1049 0008 7913 9120 0000

Wpłacający: [imię i nazwisko], [adres] – dane osoby dokonującej wpłaty

Tytułem:  [imię i nazwisko osadzonego], [imię ojca osadzonego]

    Wpłaty bez danych osadzonego jako beneficjenta będą zwracane!

 

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej