Widzenia w Oddziale Zewnętrznym w Poznaniu odbywać się będą w:

PONIEDZIAŁKI I ŚRODY w godzinach: 09:00-10:00,

11:00-12:00, 13:00-14:00, 15:00-16:00

SOBOTY I NIEDZIELE -w godzinach: 09:00-10:00,

11:00-12:00., 13:00-14:00

OGÓLNE ZASADY:

 • obowiązuje telefoniczna rejestracja terminu widzenia pod numerem telefonu 61 867 40 20 w godzinach 8 - 13 najpóźniej w dniu poprzedzającym widzenie. Rezerwacja terminu widzenia na sobotę lub niedzielę odbywa się do piątku do godziny 13.00;
 • W widzeniu uczestniczą maksymalnie dwie osoby, to jest jedna osoba pełnoletnia i jedno niepełnoletnie dziecko; Osoby niepełnoletnie mogą korzystać z widzeń tylko pod opieką osób pełnoletnich;
 • Każdemu osadzonemu przysługuje jedno widzenie w miesiącu kalendarzowym, niezależnie od typu zakładu karnego (półotwarty, otwarty)
 • widzenie odbywało się będzie wyłącznie w ustalonych wcześniej godzinach,
 • czas widzenia nie będzie mógł przekroczyć 60 minut,
 • osoby udające się na widzenie zobowiązane są posiadać maseczkę do zakrywania ust i nosa oraz rękawiczki,
 • nie zezwala się na przynoszenie rzeczy na widzenia (np. upominków, artykułów spożywczych, napojów).

PRZED WIDZENIEM:

 • na widzenie trzeba stawić się przynajmniej 15 min wcześniej (proszę przygotować dowód osobisty lub inny dokument potwierdzającą tożsamość),
 • oczekując na widzenie należy zachować dystans 2 m między osobami oczekującymi,
 • osoba wchodząca na teren jednostki zobowiązana jest do zakrywania ust i nosa maseczką ochronną,
 • osoba wchodząca na teren jednostki poddana będzie kontroli temperatury ciała
 • osoba odwiedzająca przed widzeniem musi wypełnić ankietę dot. COVID-19
 • funkcjonariusz ma prawo odmówić udzielenia widzenia w przypadku, gdy osoba odwiedzająca nie będzie spełniała wymogów sanitarnych (podwyższona temp. ciała, kaszel, widoczne osłabienie, a także na podstawie informacji zawartych w ankiecie)
 • osoby przed przystąpieniem do widzenia zobowiązane są do pozostawienia w depozycie wszystkich rzeczy osobistych
 • osoby odwiedzające przed widzeniem poddane są dezynfekcji rąk

 

W TRAKCIE WIDZENIA:

 • obowiązuje zakaz kontaktu fizycznego pomiędzy osadzonym, a osobą odwiedzającą
 • osadzeni i osoby odwiedzające na czas trwania widzenia muszą przestrzegać reżimu sanitarnego, przede wszystkim nie wolno zdejmować maseczki - z wyjątkiem konsumpcji zakupionych artykułów,

złamanie powyższych zakazów będzie podstawą przerwania widzenia

W celu otrzymania przedmiotów innych niż żywność, tytoń i artykuły higieny osobistej osadzony winien uzyskać zgodę dyrektora jednostki. Po uzyskaniu zgody zostanie przekazany osadzonemu „talon”, z którym osoba przekazująca może dostarczyć przedmioty do jednostki (osobiście lub drogą pocztową). Bez talonu skazany może otrzymać: 5 par skarpet, 5 szt. bielizny osobistej (majtki podkoszulki) oraz 5 szt. gazet, czasopism, krzyżówek i  książek.

Paczki dla osób w oddziale zewnętrznym przyjmowane są codziennie w godzinach 8.00 – 17.00

 

W celu realizacji uprawnienia określonego w art. 113a paragraf 3 kodeksu karnego wykonawczego należy pobrać właściwy druk zamówienia oraz cennik dostępny poniżej:

Dyrektor jednostki przyjmuje interesantów w następujących godzinach:
Poniedziałek: 7:00-17:00
Wtorek: 7:00-15:00
Środa: 7:00-15:00
Czwartek: 7:00-15:00
Piątek: 7:00-15:00

NBP O/O POZNAŃ

29 1010 1469 0009 2513 9120 0000

(w przypadku wpłat na rzecz osób pozbawionych wolności w tytule wpłaty należy bezwzględnie podać imię, nazwisko oraz imię ojca osadzonego - w przeciwnym razie środki nie będą zaksięgowane i zostaną zwrócone wpłacającemu)

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej