ODDZIAŁ ZEWNĘTRZNY w POPOWIE Aresztu Śledczego w Warszawie – Grochowie

Zasady udzielania widzeń od dnia 1 grudnia 2018 roku.

 

Widzenia dla osadzonych przebywających w oddziale zewnętrznym udzielane są w godzinach 8.00 – 15.00 według następujących zasad:

Poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek oraz pierwsza sobota miesiąca – skazani niezatrudnieni,

Sobota, niedziela – skazani zatrudnieni.

Skazani przebywający w oddziale zewnętrznym, zatrudnieni w systemie zmianowym, korzystają z widzeń w dni wolne od pracy, z wyjątkiem środy, w godz. 8.00 – 15.00

Zgłoszenia na widzenia do osadzonych przebywających w oddziale zewnętrznym przyjmowane są w dni widzeń w godz. 8.00 – 14.00

 

Widzenia dla skazanych przebywających w oddziale zewnętrznym, zakwalifikowanych do odbywania kary w zakładzie karnym typu otwartego, odbywają się w dni udzielania widzeń.

W przypadku widzeń, w których uczestniczą dzieci do lat 15, skazani przebywający w oddziale zewnętrznym, zatrudnieni poza terenem oddziału zewnętrznego w systemie bez konwojenta oraz skazani korzystający z widzeń lub przepustek poza terenem zakładu karnego, mogą za zgodą dyrektora korzystać z terenu rekreacyjnego.

Widzenia powinny odbywać się w odzieży stosownej do powagi instytucji.

Osadzeni korzystający z widzeń w sposób umożliwiający bezpośredni kontakt z osobami odwiedzającymi mają możliwość wspólnego spożywania artykułów żywnościowych i napojów zakupionych wyłącznie w kantynie znajdującej się na terenie jednostki. Artykuły żywnościowe i napoje, które nie zostały spożyte w czasie widzenia, przekazuje się wyłącznie osobie odwiedzającej.

Kantyna jest nieczynna w dni świąteczne ustawowo wolne od pracy.

Przekazanie na widzeniu jakichkolwiek przedmiotów wymaga pisemnego zezwolenia dyrektora.

Wnoszenie na widzenia przez osoby odwiedzające jakichkolwiek artykułów spożywczych i innych produktów lub przedmiotów jest niedozwolone.

Widzenia osadzonych przebywających w oddziale zewnętrznym z adwokatami, kuratorami i inne czynności prawne odbywają się w środy w godzinach 8.00 – 15.00 w sali widzeń lub w innym terminie i miejscu po uzgodnieniu z dyrektorem.

 

WIDZENIA UDZIELANE SĄ W PIERWSZEJ KOLEJNOŚCI:

- kobietom w zaawansowanej ciąży;

- osobom dorosłym będącymi rodzicami lub opiekunami prawnymi z dziećmi do lat 3;

- niepełnosprawnym ze znaczną dysfunkcją ruchu (poruszającym się na wózku lub o kulach)

- osobom powyżej 75 roku życia

 

 

 

 

 

Oddział Zewnętrzny w Popowie

 

Paczki z odzieżą, artykułami higienicznymi, sprzętem RTV i AGD, prasą, książkami, artykułami papierniczymi, lekarstwami lub innymi artykułami dostarczane są do jednostki w opakowaniu tekturowym przez nadawcę albo za pośrednictwem poczty, firmy kurierskiej lub gońca od poniedziałku do piątku oraz w niedzielę w godzinach 8.00 – 13.00, na podstawie wydanego talonu.

Talon należy umieścić w widocznym miejscu na opakowaniu. Nie przyjmuje się paczek bez talonu. W przypadku, gdy zawartość paczki nie będzie zgodna z wydanym talonem, paczka nie będzie przyjęta lub zostanie zwrócona nadawcy na jego koszt.

Talon uprawniający do otrzymania paczki traci ważność po upływie trzech miesięcy od daty jego wystawienia.

Wymiary opakowania nie mogą przekroczyć parametrów: 50x50x30 cm. (nie dotyczy paczki zawierającej telewizor).

Nie przyjmuje się paczek żywnościowych dostarczanych z zewnątrz aresztu.

Osadzony, po pozytywnym zaopiniowaniu przez lekarza, może otrzymywać paczki z lekami. Wydawanie leków osadzonemu odbywa się według zaleceń lekarza.

W paczce higienicznej mogą znajdować się następujące artykuły: mydło w kostce, szczoteczka do zębów, antyperspirant w sztyfcie, tarka do stóp, gąbka, chusteczki higieniczne, papier toaletowy, grzebień lub szczotka do włosów, pilniczek papierowy, patyczki higieniczne, obcinacz do paznokci bez metalowego pilniczka, worki na śmieci, zmywak do naczyń, mydelniczka plastikowa, krem do golenia, jednorazowe maszynki do golenia lub maszynka z wymiennymi wkładami, pędzelek do golenia. Ponadto w paczce higienicznej dla osadzonych kobiet mogą znajdować się następujące artykuły: podpaski higieniczne, wkładki higieniczne, tampony, wata higieniczna, waciki, gumka do włosów, spinka do włosów (niemetalowa).

 

Paczki żywnościowe

Osadzony otrzymuje paczkę żywnościową po złożeniu zamówienia na piśmie oraz po pokryciu kosztów paczki.

Zamówienie na paczkę żywnościową może być również złożone przez osobę najbliższą na druku zamówienia bezpośrednio do podmiotu realizującego paczkę na terenie aresztu, w trakcie realizowanego widzenia lub za pośrednictwem zamówienia nadesłanego pocztą wraz z potwierdzeniem dokonania przelewu pieniężnego.

Zamówienia na paczki żywnościowe składane osobiście przez osoby najbliższe przyjmowane są od poniedziałku do piątku oraz w niedziele w godzinach 9.00 – 12.00 z wyjątkiem świąt.

Osoby zainteresowane przygotowaniem paczki dla osadzonego mogą złożyć zamówienie również drogą pocztową przesyłając wypełniony druk zamówienia wraz z dowodem wpłaty na adres:

 

Punkt sprzedaży „Kantyna”

Areszt Śledczy w Warszawie-Grochowie

ul. Chłopickiego 71 A

04-275 Warszawa

 

e-mail: paczki@igbmazovia.pl

 

Zastępca dyrektora przyjmuje interesantów w Oddziale Zewnętrznym w Popowie w poniedziałki w godz:  10.00 – 17.00 oraz we wtorki, czwartki i piątki w godz:  09.00 – 15.00

Na temat osób pozbawionych wolności nie udziela się informacji telefonicznie.

Zgodnie z art. 24.3 Ustawy o Służbie Więziennej:

"Służba Więzienna udziela informacji i udostępnia dane osobowe o osobach, na pisemny wniosek, podmiotom ustawowo uprawnionym, w zakresie okreslonym w ustawach".

zgodnie z art. 24.4 Ustawy o Służbie Więziennej:

"Służba Więzienna, na pisemny i uzasadniony wniosek osoby najbliższej, udostępnia dane osobowe osoby pozbawionej wolności, za pisemną zgodą tej osoby".

Narodowy Bank Polski Oddział Okręgowy Warszawa

ul. Chłopickiego 71 A

04-275 Warszawa

05 1010 1010 0401 7813 9120 0000

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej