Z uwagi na sytuacje epidemiczną w kraju, w tym odnotowany wzrost liczby zakażeń koronawirusem SARS- CoV-2, zwiększenie zachorowalności na COVID-19 informuję, że w oparciu o artykuł 247 Kodeksu karnego wykonawczego od dnia 1 grudnia 2021 r. obowiązywały będą miedzy innymi poniższe uregulowania:
 1. Realizacja widzenia uzależniona jest od wyrażenia zgody przez osadzonego, bez której uzyskania widzenie nie może być zrealizowane,

 2. widzenie trwa 60 minut, którego udziela się raz w miesiącu bez względu na typ zakładu karnego,

 3. nie udziela się widzeń w formie nagród i ulg,

 4. w widzeniu mogą uczestniczyć maksymalnie dwie osoby, tj. jedna osoba pełnoletnia
  i jedno niepełnoletnie dziecko,

 5. widzenia udzielane są w sposób uniemożliwiający bezpośredni kontakt (każdy stolik przedzielony jest przegrodą umożliwiającą kontakt wzrokowy), do realizacji widzeń wykorzystuje się również pomieszczenia uniemożliwiające bezpośredni kontakt z osobą odwiedzającą,

 6. w trakcie widzenia obowiązuje zakaz kontaktu fizycznego pomiędzy osadzonym i osobami odwiedzającymi,

 7. w trakcie widzenia zezwala się na spożywanie artykułów żywnościowych i napojów zakupionych przez odwiedzających na terenie zakładu karnego,

 8. w trakcie widzenia osoby odwiedzające i osadzeni zobowiązani są do używania maseczek w celu zakrywania ust i nosa oraz do dezynfekcji rąk przed rozpoczęciem widzenia (maseczki mogą być zdjęte wyłącznie na czas spożywania artykułów żywnościowych i napojów zakupionych przez odwiedzających w kantynie jednostki),

 9. kącik zabaw dla dzieci pozostaje zamknięty, a ich wyposażenie zabezpieczone,

 10. przed widzeniem obowiązuje obligatoryjny pomiar temperatury osób odwiedzających
  i osadzonych,

 11. w przypadku spóźnienia się osób odwiedzających na widzenie, dyrektor podejmuje decyzję
  o ewentualnej odmowie wejścia na widzenia,

 12. Dyrektor ma prawo odmówić udzielenia widzenia w przypadku, gdy osoba odwiedzająca nie spełni wymogów formalnych określonych w jednostce. Na podstawie art. 247 § 3 kkw jeżeli widzenie, ze względu na osobę odwiedzanego lub odwiedzającego, stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa zakładu karnego albo dla porządku prawnego, dyrektor zakładu może uzależnić jego odbycie od spełnienia warunków zapewniających bezpieczeństwo,
  w szczególności niestosowania się do reżimu sanitarnego,

 13. Ustalenie dnia i godziny widzenia możliwe jest telefonicznie pod wskazanymi niżej numerami,
  w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku, w godzinach od 09:30 do 14:30, najpóźniej jeden dzień przed planowanym widzeniem lub za pomocą poczty elektronicznej.

 

Oddział Zewnętrzny w Pobiedziskach 61 811-10-69

Adres mailowy: oz_pobiedziska_widzenia@sw.gov.pl

Widzenia udzielane są codziennie w wyłączeniem wtorku.

DYREKTOR
Zakładu Karnego w Gębarzewie
/-/ płk Mirosław Szymański

E-paczka dla osadzonych przebywających w Zakładzie Karnym w Gębarzewie.

Zamówienie na paczkę, może być złożone przez osobę najbliższą bezpośrednio do podmiotu przygotowującego paczkę to jest Państwowe Przedsiębiorstwo Przemysłu Metalowego POMET ul. Partyzantów 5 64-510 Wronki przy Zakładzie Karnym w Gębarzewie.

nazwa: Państwowe Przedsiębiorstwo Przemysłu Metalowego POMET

adres: ul. Partyzantów 1, 64-510 Wronki

numer rachunku dla punktu sprzedaży 83 1240 3754 1111 0010 6646 6403   Bank Polska Kasa Opieki S.A

Składając zamówienie na paczkę dla osadzonych przebywających w Zakładzie Karnym w Gębarzewie, opłaty należy dokonywać na ww. konto bankowe tytułem : Gębarzewo – imię nazwisko im. ojca (odbiorcy paczki)

E-paczka dla osadzonych przebywających w Oddziale Zewnętrznym w Pobiedziskach
i Oddziale Zewnętrznym w Środzie Wielkopolskiej.

Zamówienie na paczkę, może być złożone przez osobę najbliższą bezpośrednio do podmiotu przygotowującego paczkę to jest Państwowe Przedsiębiorstwo Przemysłu Metalowego POMET ul. Partyzantów 5 64-510 Wronki przy OZ Środa Wielkopolska i OZ Pobiedziska.

nazwa: Państwowe Przedsiębiorstwo Przemysłu Metalowego POMET

adres: ul. Partyzantów 1, 64-510 Wronki

numer rachunku dla punktu sprzedaży 16 1240 3754 1111 0010 6545 6966   Bank Polska Kasa Opieki S.A

Składając zamówienie na paczkę dla osadzonych przebywających w Oddziale Zewnętrznym w Pobiedziskach, opłaty należy dokonywać na ww. konto bankowe tytułem : OZ Pobiedziska – imię nazwisko im. ojca (odbiorcy paczki)

Składając zamówienie na paczkę dla osadzonych przebywających w Oddziale Zewnętrznym w OZ Środa Wielkopolska, opłaty należy dokonywać na ww. konto bankowe tytułem : OZ Środa Wielkopolska l– imię nazwisko im. ojca (odbiorcy paczki)

Druk zamówienia na paczkę

Lista artykułów żywnościowych dostępnych w punkcie sprzedaży w OZ Pobiedziska ZK w Gębarzewie od 10.01.2022 roku

Lista artykułów higienicznych dostępnych w punkcie sprzedaży w OZ Pobiedziska ZK w Gębarzewie od 10.01.2022 roku

Lista wyrobów tytoniowych dostępnych w punkcie sprzedaży w OZ Pobiedziska ZK w Gębarzewie od 10.01.2022 roku

Lista leków i suplementów diety dostępnych w punkcie sprzedaży w OZ Pobiedziska ZK w Gębarzewie od 10.01.2022 roku

Lista wyrobów papierniczych dostępnych w punkcie sprzedaży w OZ Pobiedziska ZK w Gębarzewie od 10.01.2022 roku

Kierownik Oddziału Zewnętrznego przyjmuje interesantów w następujących dniach:

Poniedziałek: 9.00-17.00

Wtorek: 9.00-15.00

Środa: 9.00-15.00

Czwartek: 9.00-15.00

Piątek: 9.00-15.00

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej