Widzenia udzielane są w sali widzeń, zgodnie z art.105a KKW i na zasadach określonych w art. 92 pkt 10, 11 oraz art. 91 pkt 8 i 9 KKW, w kolejności zgłoszeń osób odwiedzających. W widzeniu mogą uczestniczyć nie więcej niż dwie osoby pełnoletnie. Liczba osób niepełnoletnich nie podlega ograniczeniu. Od dnia 01.01.2012 r. osoby niepełnoletnie mogą korzystać z widzeń tylko pod opieką osób pełnoletnich. Skazanych można odwiedzać w środy, soboty, niedziele i dni świąteczne w godz. 8.00 - 15.00. Osoby bliskie mogą zgłaszać się na widzenia od godziny 7:45 do godziny 13.00. W poniedziałki w godz. od 8.00 - 13.00 odbywają się widzenia zgodnie z art. 138§1 pkt 3 KKW, natomiast we wtorki w godz. 8:00 - 13:00 zgodnie z art. 138§1 pkt 2 KKW dla osób posiadających w/w nagrody w pomieszczeniu przeznaczonym do tego typu widzeń. Zapisy na widzenia w trybie art. 138§1 pkt 2 i 3 kkw przyjmowane są przez inspektora ochrony zgodnie z kolejnością zgłoszeń. Za zgodą Dyrektora w trakcie widzenia można przekazać rodzinie odzież niestosowną do pory roku, płyty oraz kasety. 

Kobietom w zaawansowanej ciąży, osobom dorosłym będącym rodzicami lub opiekunami prawnymi dzieci do lat 3, niepełnosprawnym ze znaczną dysfunkcją ruchu (poruszającym się na wózku lub o kulach) oraz osobom powyżej 75 roku życia widzeń na terenie jednostki udziela się w pierwszej kolejnosci.

Nie udziela się widzeń w następujące dni roku kalendarzowego:  

  • 1 stycznia - Nowy Rok;

  • 6 stycznia - Święto Trzech Króli;

  • Poniedziałek Wielkanocny

  • 3 maja - Święto Narodowe Konstytucji Trzeciego Maja;

  • Dzień Bożego Ciała;

  • 15 sierpnia - Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny;

  • 1 listopada - Wszystkich Świętych;

  • 11 listopada - Narodowe Święto Niepodległości.

  • 25 grudnia - Boże Narodzenie.

 

Kobietom w zaawansowanej ciąży, osobom dorosłym będącym rodzicami lub opiekunami prawnymi dzieci do lat 3, niepełnosprawnym ze znaczną dysfunkcją ruchu (poruszającym się na wózku lub o kulach) oraz osobom powyżej 75 roku życia widzeń na terenie jednostki udziela się w pierwszej kolejności.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMACJA: W związku ze zmianą przepisów od dnia 01 lipca 2015 roku skazany nie będzie mógł otrzymywać paczek żywnościowych przesyłanych jak dotąd pocztą / kurierem. Jedyną dostępną formą będzie zakupienie ww. paczki za pośrednictwem kantyny.

 

Nowy formularz obowiązujący od dnia 24.04.2019r:

 

Nowy formularz

Obowiązuje poniższy cennik artykułów:

 

Cennik od 01.11.2019

 

 

W związku z nowelizacją Kodeksu Karnego Wykonawczego (Dz. U. z 2015 r. poz. 396). administracja Zakładu Karnego w Żytkowicach informuje, że od dnia 1 lipca 2015 roku . zgodnie z art. 113a§3 osadzony ma prawo otrzymać raz w miesiącu paczkę żywnościową, w skład której wchodzą artykuły żywnościowe lub wyroby tytoniowe zakupione za pośrednictwem zakładu karnego. Osadzony otrzymuje paczkę żywnościową po złożeniu zamówienia na piśmie oraz po pokryciu kosztów przygotowania paczki. Zamówienie może być również złożone przez osobę najbliższą.

Zamówienia na otrzymanie paczki żywnościowej od osadzonych przyjmowane są w formie pisemnej w punkcie sprzedaży Zakładu Karnego w Żytkowicach w dni pracy administracji.

Zamówienie na paczki żywnościowe realizowane przez osobę najbliższą dla osadzonego składane jest na formularzu do punktu sprzedaży Zakładu Karnego w Żytkowicach. Zamówienie to może być złożone podczas widzenia z osobą najbliższą w jednostce lub bezpośrednio przesłane do punktu sprzedaży jednostki.

Zamówienie może być zrealizowane wyłącznie po potwierdzeniu przez administrację jednostki, iż osadzony posiada uprawnienie do otrzymywania paczki oraz po pokryciu kosztów przygotowania paczki.

Zamówienie jest sporządzane na podstawie listy produktów dostępnych w punkcie sprzedaży jednostki.

Formularz zamówienia oraz lista produktów do sprzedaży w jednostce
są dostępne

- w punkcie sprzedaży jednostki,

- w biurze przepustek,

- w poczekalni dla osób odwiedzających,

- w sali widzeń,

- w oddziale mieszkalnym

- na stronie internetowej jednostki.

Od dnia przekazania informacji o pokryciu kosztów przygotowania zamówienia paczkę żywnościową dostarcza się osadzonemu w ciągu 5 dni roboczych.

Środki pieniężne wpłacone na zakup paczki, która nie może być zrealizowana z przyczyn niezależnych od administracji jednostki, przekazane są niezwłocznie osobie, która opłaciła paczkę w kwocie pomniejszonej o koszt przelewu lub przekazu pocztowego, wraz z informacją o przyczynach odmowy przyjęcia zamówienia.

Zgodnie z art. 110a§1 kodeksu karnego wykonawczego osadzony ma prawo posiadać w celi, artykuły żywnościowe o ciężarze nie przekraczającym 6 kg.

Powyższe uregulowanie będzie brane pod uwagę podczas realizacji uprawnienia do otrzymania paczki żywnościowej.

Ponadto informuję, że w związku z nowelizacją Kodeksu Karnego Wykonawczego od dnia 01.07.2015r. nie będzie możliwości dostarczenia osadzonemu paczki żywnościowej z zewnątrz jednostki penitencjarnej.

Ważne informacje:

1. Wszelkich informacji na temat etapu realizacji paczki (zaksięgowania pieniędzy, przesłania informacji o wpłacie do aresztu lub zakładu karnego) udziela właściciel kantyny MIGB „Mazovia” Zakład w Czerwonym Borze tel. 86 215 35 98, 86 214 11 47.
 

2. Przelewu lub przekazu należy dokonać dokładnie na poniżej wskazane konto:
 

Nr konta: 22 1130 1017 0020 1458 9320 0063
Odbiorca: Mazowiecka Instytucja Gospodarki Budżetowej "Mazovia",
ul. Kocjana 3, 01-473 Warszawa
Tytułem: nazwisko, imię i imię ojca osadzonegoMail kantyny: kantyna-zk.zytkowice@igbmazovia.pl – istnieje możliwość wysyłania na maila kantyny formularza na paczkę.

Dyrektor Zakładu Karnego w Żytkowicach lub jego Zastępca przyjmuje interesantów od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 – 16:00 w Zakładzie Karnym w Żytkowicach.

Narodowy Bank Polski o. Warszawa

70101010100023361391200000

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej