Osoby bliskie mogą ustalić dzień i godzinę widzenia telefonicznie:

1. ZK Stare Borne pod numerem 94 3160834, lub za pomocą poczty elektronicznej pod adresem widzenia_zk_stare_borne@sw.gov.pl, w dni robocze w godzinach od 10:00 do 13:00, najpóźniej jeden dzień przed planowanym widzeniem.

2. Widzenia udzielane są w Zakładzie Karnym w Starem Bornem w:

- I i III czwartek miesiąca w godzinach od 8:00 do 15:00;

- w soboty oraz ostatnią niedzielę miesiąca w godzinach od 8:00 do 15:30;

- w drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia i Wielkanocy w godzinach od 8:00 do 15:30;

- widzenia nie są udzielane w sobotę poprzedzającą ostatnią niedzielę miesiąca, pierwszy dzień Świąt Bożego Narodzenia i Wielkanocy, Boże Ciało, Nowy Rok oraz w dniach: 6 stycznia, 1 i 3 maja, 15 sierpnia, 1 i 11 listopada.

 

 

Informacja w sprawie otrzymywania paczek z żywnością przez skazanych odbywających karę pozbawienia wolności w Zakładzie Karnym w Starem Bornem.

 

Paczki żywnościowe dla osadzonych można  realizować tylko i wyłącznie za pośrednictwem punktu sprzedaży przy Zakładzie Karnym, po wcześniejszym złożeniu zamówienia na piśmie oraz pokryciu kosztów przygotowania paczki. Skazany może posiadać w celi artykuły artykuły żywnościowe o ciężarze nieprzekraczającym 6 kg.   
Skazany ma prawo otrzymywać raz w miesiącu paczkę z artykułami żywnościowymi lub wyrobami tytoniowymi.  Zamówienie może  złożyć osadzony  bądź osoba najbliższa w kantynie lub drogą pocztową,  na podstawie listy produktów. Formularz i lista dostępne są w punkcie sprzedaży i na stronie internetowej jednostki.
Paczka, realizowana w drodze zamówienia, jest przekazywana osadzonemu bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 5 dni roboczych od złożenia zamówienia wraz z dowodem wpłaty.  Fakt jej otrzymania osadzony potwierdza na druku zamówienia.
Środki pieniężne wpłacone na zakup paczki żywnościowej, która nie może być zrealizowana z przyczyn niezależnych od administracji jednostki penitencjarnej, przekazywane są niezwłocznie przez punkt sprzedaży osobie, która paczkę opłaciła (w kwocie pomniejszonej o koszt przelewu lub przekazu pocztowego), wraz z informacją o przyczynach odmowy przyjęcia zamówienia.

 

WAŻNE!

Numer konta na który należy przelać pieniądze na realizację paczki znajduje się w formularzu zamówienia.

Mazowiecka Instytucja Gospodarki Budżetowej MAZOVIA z siedzibą w Warszawie przy ul. Kocjana 3, 01-473 Warszawa
Numer konta bankowego punktu sprzedaży: BGK 37 1130 1017 0020 1458 9320 0084

      Zamówienie na paczki należy wypełnić czytelnie. W tytule przekazu pocztowego lub przelewu bankowego należy podać dokładne dane dotyczące osadzonego dla którego są przeznaczone środki na realizacje elektronicznej paczki: dla: [imię i nazwisko osadzonego], s. [imię ojca osadzonego].
W przypadku braku dokładnego wskazania odbiorcy w tytule przelewu przekazane środki zostaną zwrócone do nadawcy.
Formularze zamówienia przesłane do Zakładu Karnego w Starem Bornem bez dowodu wpłaty nie będą realizowane.

 

 

 

 

 

 

Rozmiar: 3.8 MB
Rozmiar: 22.3 kB

W oparciu o artykuł 247 Kodeksu karnego wykonawczego dodatkowo obowiązywały będą miedzy innymi poniższe uregulowania:

w widzeniu uczestniczyć będzie mogła jedna osoba dorosła,

widzenie odbywało się będzie wyłącznie w ustalonych wcześniej godzinach,

czas widzenia nie będzie mógł przekroczyć jednej godziny,

osoby udające się na widzenie zobowiązane są posiadać maseczkę lub przyłbice lub inne środki ochronne do zakrywania ust i nosa

wejście na teren jednostki odbywało się będzie po spełnieniu formalnych wymogów obowiązujących przed wprowadzeniem stanu epidemii na terenie Polski.

Ustalenie dnia i godziny widzenia możliwe jest telefonicznie:

- ZK Stare Borne pod numerem 94 3160833, lub za pomocą poczty elektronicznej pod adresem widzenia_zk_stare_borne@sw.gov.pl, w dni robocze w godzinach od 09:00 do 14:00, najpóźniej jeden dzień przed planowanym widzeniem.

- OZ Opatówek pod numerem 94 3187421, lub za pomocą poczty elektronicznej pod adresem widzenia_oz_opatowek@sw.gov.pl, w dni robocze w godzinach od 09:00 do 14:00, najpóźniej jeden dzień przed planowanym widzeniem.

Widzenia udzielane są w Zakładzie Karnym w Starem Bornem i Oddziale Zewnętrznym
w Opatówku w:

- I i III czwartek miesiąca w godzinach od 8:00 do 15:00;

- w soboty oraz ostatnią niedzielę miesiąca w godzinach od 8:00 do 15:30;

- w drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia i Wielkanocy w godzinach od 8:00 do 15:30;

- widzenia nie są udzielane w sobotę poprzedzającą ostatnią niedzielę miesiąca, pierwszy dzień Świąt Bożego Narodzenia i Wielkanocy, Boże Ciało, Nowy Rok oraz w dniach: 6 stycznia,
1 i 3 maja, 15 sierpnia, 1 i 11 listopada.

NBP 0/Szczecin

09 1010 1599 0141 4013 9120 0000

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej