KOMUNIKAT

W związku ze zmianą sytuacji epidemiologicznej na obszarze kraju, umożliwiającą czasowe zniesienie ograniczeń oraz nakazów i zakazów związanych zapobieganiem szerzenia się wirusa SARS-CoV – 2 z dniem 1 maja 2022r. wprowadza się w Zakładzie Karnym w Łupkowie oraz Oddziale Zewnętrznym w Moszczańcu następujące regulacje związane z realizacją widzeń osób pozbawionych wolności z osobami bliskimi:

 1. w widzeniu mogą uczestniczyć osoby uprawnione do widzenia ze skazanym ( 2 osoby dorosłe + dzieci ),
 2. przed rozpoczęciem widzenia osoby odwiedzające zobowiązane są do dezynfekcji rąk,
 3. kąciki zabaw dla dzieci pozostają wyłączone z użytkowania,
 4. widzenia realizuje się w sposób umożliwiający bezpośredni kontakt z osobą odwiedzającą ( bez przesłon ),
 5. podczas widzenia istnieje możliwość zakupu art. żywnościowych i ich konsumpcji   w trakcie jego trwania,
 6. miesięczne limity godzinowe przysługujących widzeń są zgodne z treścią artykułów:  90 pkt 6, 91 pkt 8 oraz 92 pkt 10 kodeksu karnego wykonawczego,
 7. widzenia odbywać się będą wyłącznie w ustalonych wcześniej godzinach i dniach zgodnych z porządkiem wewnętrznym Zakładu Karnego w Łupkowie ( niedziele, poniedziałki, środy i dni świąteczne ) w godzinach: 8.00 – 9.00, 9.00 – 10.00,  11.00 – 12.00, 12.00 – 13.00 oraz 13.30 – 14.30,
 8.  osoby odwiedzające zobowiązane są do przybycia do jednostki penitencjarnej na min. 30 minut przed planowaną godziną rozpoczęcia widzenia,
 9. ustalenie dnia i godziny widzenia możliwe jest telefonicznie pod numerem: w Zakładzie Karnym w Łupkowie 13-46-770-49 wew. 0 oraz w Oddziale Zewnętrznym w Moszczańcu 13-46-635-14 wew. 220 lub za pomocą poczty elektronicznej pod adresem:
 • w Zakładzie Karnym w Łupkowie: widzenia_zklupkow@sw.gov.pl
 • w Oddziale Zewnętrznym w Moszczańcu: widzenia_moszczaniec@sw.gov.pl w dni robocze w godzinach od 9:00 do 14:00, najpóźniej jeden dzień przed planowanym widzeniem.

Przy zamówieniu e-paczki należy dokonać wpłaty na podany poniżej nr konta podmiotu prowadzącego punkt sprzedaży przy Zakładzie Karnym w Łupkowie/Oddziale Zewnętrznym w Moszczańcu. W tytule przelewu/ przekazu należy wpisać: nazwisko, imię oraz imię ojca adresata paczki

Polska Grupa SW

Przedsiębiorstwo Państwowe

01-473 Warszawa ul. Antoniego Kocjana 3

NIP: 8880200355 Regon: 000319262 Numer KRS: 0000079949

Nr rachunku: 24 1130 1017 0020 1458 9320 0027

Bank Gospodarstwa Krajowego

 

Dyrektor jednostki przyjmuje interesantów w następujących dniach:
Poniedziałek: 8:00-15:00
Wtorek: 8:00-15:00
Środa: 8:00-15:00
Czwartek: 8:00-15:00
Piątek: 8:00-15:00

OGŁOSZENIE NR 1

OFERTA ZATRUDNIENIA OSADZONYCH

W ramach oddziaływań mających na celu resocjalizację i readaptację skazanych oraz osiągnięcie właściwych efektów ekonomicznych Zakład Karny w Łupkowie i podległy Oddział Zewnętrzny w Moszczańcu, składają ofertę dotyczącą możliwości zatrudnienia osób pozbawionych wolności w ramach skierowania do pracy:

1. Zatrudnienie nieodpłatne osadzonych:
 
W zakresie zatrudnienia nieodpłatnego uprawnieni są:
 
- organizacje non profit (fundacje, stowarzyszenia)
- organy administracji publicznej
- organizacje pożytku publicznego
- instytucje charytatywne
Korzyści:
 
- Praca wykonywana bez wynagrodzenia,
- Brak indywidualnych umów o pracę – skierowanie do pracy,
- Nie stosowanie przepisów prawa pracy, z wyjątkiem przepisów dotyczących czasu pracy oraz bezpieczeństwa i higieny pracy,
Dokumentacja osobowa prowadzona jest przez administrację zakładu karnego.
 
2. Zatrudnienie odpłatne osadzonych:

W zakresie zatrudnienia odpłatnego uprawnieni są:
• Osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą
• Spółdzielnie
• Spółki:
     osobowe:
     - Spółka cywilna
     - Spółka jawna
     - Spółka komandytowa
     - Spółka komandytowo – akcyjna
     - Spółka partnerska
    kapitałowe:
    - Spółka akcyjna
    - Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
    - Przedsiębiorstwa państwowe
 
Korzyści:
- Brak indywidualnych umów o pracę - skierowanie do pracy,
- Nie stosowanie przepisów prawa pracy, z wyjątkiem przepisów dotyczących czasu pracy oraz bezpieczeństwa i higieny pracy,
- Wynagrodzenie naliczane jest proporcjonalnie do faktycznie przepracowanych godzin bez względu na powody nieobecności,
- Możliwość ubiegania się o ryczałt z tytułu zwiększonych kosztów zatrudnienia osób pozbawionych wolności ze środków Funduszu Aktywizacji Zawodowej Skazanych i Rozwoju Przywięziennych Zakładów Pracy w wysokości 40% wartości wynagrodzeń przysługujących zatrudnionym osobom pozbawionym wolności,
- Możliwość ubiegania się o dotację i pożyczkę ze środków Funduszu Aktywizacji,
- Dokumentacja osobowa prowadzona jest przez administrację zakładu karnego,
- ZUS - nie odprowadza się składki zdrowotnej, nie ma potrzeby wypłacania zasiłku chorobowego za okres przebywania skazanego na zwolnieniu lekarskie
 
W ramach podjęcia współpracy w zakresie organizowania zatrudnienia dla osadzonych, zawierana jest umowa.

Szczegółowe informacje pod numerem telefonu 13 4677460, 61, 62 lub kontakt e-mail: dz_lupkow@sw.gov.pl

 

NBP O/O RZESZÓW

Zakład Karny w Łupkowie

Łupków 45, 38-543 Komańcza

93 1010 1528 0033 3313 9120 0000

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej