Komunikat

dotyczący udzielania skazanym widzeń od dnia 27 listopada 2021 roku

Oddział Zewnętrzny w Grodkowie

 

           W związku z aktualną sytuacją epidemiczną w Polsce oraz znaczącym wzrostem zachorowań na COVID-19 od dnia 27 listopada 2021 roku widzenia osadzonych z osobami najbliższymi zgodnie z art. 105a Kodeksu Karnego Wykonawczego, w trosce o zdrowie funkcjonariuszy, osadzonych i ich rodzin widzenia realizowane będą z zachowaniem zasad sanitarnych oraz dystansu społecznego. W oparciu o artykuł 247 Kodeksu karnego wykonawczego dodatkowo obowiązywały będą między innymi poniższe uregulowania:

1. Od dnia 27 listopada 2021 roku w widzeniu mogą uczestniczyć maksymalnie dwie osoby tj. jedna osoba pełnoletnia i jedno niepełnoletnie dziecko.

2. Widzenie odbywało się będzie wyłącznie w ustalonych wcześniej godzinach. Widzenia nie są udzielane osadzonym przebywającym w kwarantannie lub izolacji.

3. Widzenie trwa 60 minut, którego udziela się raz w miesiącu bez względu na typ zakładu karnego. Nie udziela się widzeń w formie nagród i ulg.

4. Widzenia odbywają się pod nadzorem funkcjonariusza, przy oddzielnym stoliku z zastosowaniem osłony z pleksy miedzy osobą odwiedzającą a osadzonym. Obowiązuje zakaz kontaktu fizycznego pomiędzy osadzonym i osobami odwiedzającymi. Zarówno osoby odwiedzające jak i osadzeni, w trakcie widzenia zobowiązani są do używania maseczek w celu zakrywania ust i nosa oraz do dezynfekcji rąk przed rozpoczęciem widzenia. Maseczki mogą być zdjęte wyłącznie na czas spożywania artykułów żywnościowych i napojów zakupionych przez odwiedzających w kantynie jednostki. W przypadku złamania powyższej zasady widzenie zostanie natychmiast przerwane. Również nie przestrzeganie reżimu sanitarnego będzie skutkować przerwaniem widzenia.

5. Osoby odwiedzające zobowiązane są do punktualnego przybycia do zakładu karnego we wskazanym terminie. W przypadku spóźnienia się osoby odwiedzającej Kierownik lub osoba go zastępująca podejmie decyzję w sprawie udzielenia widzenia.

6. Osoby odwiedzające przed wejściem do jednostki zobowiązane są do wypełnienia stosownej ankiety – wywiad sanitarny, poddania się pomiarowi temperatury ciała (bezdotykowo, osoby u których stwierdzono temperaturę ciała powyżej 37,5 C nie będą wpuszczone na widzenie).

7. Od 8 lipca 2021 roku w czasie trwania widzenia z osobami bliskimi na terenie jednostki zezwala się na spożywanie artykułów żywnościowych i napojów zakupionych przez odwiedzających w kantynie jednostki.

Widzenia odbywają się w dniach określonych w Porządku Wewnętrznym Oddziału Zewnętrznego w Grodkowie.

Widzenia dla skazanych udzielane są:

- w każdy czwartek i niedzielę w godzinach 8:30 – 14:00

 

Ustalenie dnia i godziny widzenia możliwe jest telefonicznie pod numerem 609543292 lub za pomocą poczty elektronicznej pod adresem magdalena.antoszczyszyn@sw.gov.pl, w dni robocze w godzinach 9:00 – 12:00, najpóźniej jeden dzień przed planowanym widzeniem.

 

E - paczka, zamówienie na paczkę realizowane w kantynie:

Wpłat na paczkę żywnościową należy dokonywać na konto :

Numer konta punktu sprzedaży:  42 1130 1017 0020 1458 9320 0091

BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO

Mazowiecka Instytucja Gospodarki Budżetowej MAZOVIA

Ul. Kocjana 3, 01-473 Warszawa

 

W tytule przelewu należy podać:
ZK Brzeg - paczka żywnościowa dla: (imię i nazwisko oraz imię ojca osadzonego, datę urodzenia)

Zakupy w kantynie - konto wypiskowe

 35 1010 1401 0051 6413 9120 0000

e-mail: kantyna.brzeg@igbmazovia.pl

 

Kierownik oddziału przyjmuje interesantów w następujących dniach:

Poniedziałek: 8.00-14.00
Wtorek: 8.00-14.00
Środa: 8.00-14.00
Czwartek: 10.00-14.00
Piątek: 8.00-14.00

Konto depozytowe

Wpłat na konto depozytowe osadzonego można dokonywać za pomocą przekazu pocztowego lub przelewu bankowego wg wzoru:

Odbiorca: [Nazwa Jednostki Służby Więziennej]
Wpłacający: [imię i nazwisko]
Wpłacający: [adres]

Tytuł przekazu pocztowego lub przelewu bankowego:
dla: [imię i nazwisko osadzonego], s. [imię ojca osadzonego]

Konto bankowe:

NBP o/o Opole
Damrota 2b
OPOLE
35 1010 1401 0051 6413 9120 0000

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej