Zasady przyjmowania paczek higieniczno-odzieżowych.

Paczki higieniczne-odzieżowe dla skazanych można dostarczać:

bezpośrednio do Oddziału Zewnętrznego osobiście w dni widzeń, w godzinach ich udzielania, lub we wszystkie dni tygodnia za pośrednictwem poczty lub firmy kurierskiej na adres:

Areszt Śledczy w Bydgoszczy
ul. Wały Jagielońskie 4
85-131 Bydgoszcz
Tel. (52) 585-52-52

Zasady przyjmowania paczek higieniczno-odzieżowych z zewnątrz.

Osadzony ma prawo otrzymać, za zezwoleniem Dyrektora paczki z niezbędną mu odzieżą, bielizną, obuwiem i innymi przedmiotami osobistego użytku oraz środkami higieny i lekami.

Dla zapewnienia bezpieczeństwa jednostki, przesyłki kierowane do osadzonych mogą być nadzorowane lub kontrolowane.

Korespondencja, w której będą przesyłane artykuły wykraczające poza formę listu nie będzie przyjmowana do Oddziału.

Paczki dostarczane osobiście będą przyjmowane po uprzednim potwierdzeniu pobytu osadzonego w Oddziale Zewnętrznym Aresztu Śledczego w Bydgoszczy.

Wewnątrz paczki winien znajdować się spis artykułów wraz z danymi personalnymi osadzonego (imię, nazwisko, imię ojca), dla którego jest przeznaczona, a trwałość opakowania powinna zapobiegać uszkodzeniom umieszczonych w niej artykułów lub ich zagubieniu.

W paczce higienicznej lub higieniczno-odzieżowej mogą być dostarczone wyłącznie artykuły określone na zezwoleniu (talonie).

Nie przestrzeganie tych zasad spowoduje nie przyjęcie paczki.

Zasady zakupu paczek higieniczno-odzieżowych w punkcie sprzedaży.

W Oddziale Zewnętrznym w Bydgoszczy, istnieje dodatkowy sposób realizacji zakupu paczki higieniczno-odzieżowej za pośrednictwem punktu sprzedaży znajdującego się na terenie Oddziału.

Formularz zamówienia oraz lista produktów dostępne:

- w punkcie sprzedaży,

- w sali widzeń,

- w biurze przepustek,

- na stronie internetowej Oddziału Zewnętrznego w Bydgoszczy.

Zamówienie może być przyjęte do realizacji po uprzednim potwierdzeniu uprawnienia osadzonego do otrzymania paczki higieniczno-odzieżowej, które stanowią dołączone do zamówienia:

- talon na w/w artykuły,

- dane korespondencyjne osoby składającej zamówienie,

- dowód wpłaty.

W przypadku braku talonu na zamówione artykuły pieniądze zostaną odesłane na adres wskazany w zamówieniu (w kwocie pomniejszonej o koszt przelewu lub przekazu pocztowego). Realizacja zamówienia paczki dokonywana jest po złożeniu zamówienia wraz z przekazanym dowodem wpłaty. Następnie niezwłocznie przekazywana jest osadzonemu bez dodatkowych opłat nie później niż w terminie 5 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia.

Zasady zamawiania paczek żywnościowych przez osoby najbliższe.

Skazany ma prawo otrzymywać raz w miesiącu paczkę żywnościową, zamówioną przez osobę najbliższą.

Zamówienie na paczkę należy dostarczyć:

- bezpośrednio do punktu sprzedaży Mazowieckiej Instytucji Gospodarki Budżetowej Mazovia/IGB MAZOVIA ul. Toruńska 276, 85-831 Bydgoszcz, po odbytym widzeniu,

- drogą pocztową na adres punktu sprzedaży Mazowieckiej Instytucji Gospodarki Budżetowej Mazoovia/IGB MAZOVIA  ul. Toruńska 276, 85-831 Bydgoszcz.

- drogą elektroniczną na adres: kantyna-as.bydgoszcz@igbmazovia.pl

Zamówienie zostanie zrealizowane po pokryciu kosztów przygotowania paczki.

Koszty zamówienia złożonego przez osobę najbliższą mogą być pokryte w trakcie składania zamówienia bezpośrednio w punkcie sprzedaży lub wpłacone na konto punktu sprzedaży - w takim przypadku przesyłając zamówienie drogą pocztową należy dołączyć do niego dowód wpłaty.

W przypadku braku możliwości zrealizowania zamówienia z przyczyn niezależnych od administracji jednostki penitencjarnej, środki pieniężne wpłacone na zrealizowanie paczki zostaną zwrócone w kwocie pomniejszonej o koszt przelewu lub przekazu pocztowego przez punkt sprzedaży, zgodnie z niżej złożonym oświadczeniem, wraz z informacją o przyczynach odmowy realizacji zamówienia.

Nr 14 1130 1017 0020 1458 9320 0110

Lista produktów - pobierz

Druk zamówienia  - pobierz

 

Korespondencję należy przesyłać na adres:

Areszt Śledczy w Bydgoszczy

ul. Wały Jagiellońskie 4

85-128 Bydgoszcz

 

Zasady przyjmowania sprzętu RTV.

Przyjmowanie sprzętu odbywa się w czasie widzeń, po wcześniejszym uzyskaniu przez osadzonego zezwolenia Kierownika Oddziału Zewnętrznego.

Osadzony może posiadać w celi:

- telewizor o przekątnej ekranu do 19 cali wraz z przewodem antenowym o długości do 4 m, zakończonym oryginalnymi wtykami tzw. proste wtyki antenowe.

- radio, radio budzik lub radiomagnetofon (CD) o szerokości nie przekraczającej 50 cm. bez mikrofonu

- słuchawki (bez mikrofonu)

- play Station 1 lub 2 lub X-Box.

-przedłużacz elektryczny z bolcem ochronnym o max. długości 2 m.

Dostarczony sprzęt nie może być wyposażony w stację dokującą, czytnik kart pamięci, odłączane części (głośniki i baterie). Sprzęt nie może umożliwiać prowadzenia łączności bezprzewodowej oraz rejestracji informacji, zwłaszcza obrazu i dźwięku.

W przypadku zasilania bateryjnego używać można wyłącznie baterii zakupionych w kantynie umiejscowionej na terenie Oddziału Zewnętrznego Aresztu Śledczego w Bydgoszczy. Ponadto każde urządzenie musi posiadać zwartą i kompletną obudowę, bez szczelin i otworów umożliwiających dostęp do jej wnętrza.

Dyrektor jednostki przyjmuje interesantów w następujących dniach:

Poniedziałek: 10.00-17.00

Wtorek: 9.00-13.00

Środa: 9.00-13.00

Czwartek: 9.00-13.00

Piątek: 9.00-13.00

Konto depozytowe

Wpłat na konto depozytowe osadzonego można dokonywać za pomocą przekazu pocztowego lub przelewu bankowego wg wzoru:

 

Odbiorca: [Nazwa Jednostki Służby Więziennej]

Wpłacający: [imię i nazwisko]

Wpłacający: [adres]

 

Tytuł przekazu pocztowego lub przelewu bankowego:

dla: [imię i nazwisko osadzonego], s. [imię ojca osadzonego]

 

Konto bankowe:

Areszt Śledczy w Bydgoszczy

ul. Wały Jagiellońskie 4

Bydgoszcz

79 1130 1075 0002 6134 5920 0004

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej