Ustalenie dnia i godziny widzenia możliwe jest telefonicznie pod numerem +48 022 691 74 11  w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 08.00 do godz. 13.00 najpóźniej dwa dni przed planowanym widzeniem.

Widzenia odbywają się w piątki, soboty i niedziele w godzinach 08.00- 12.30

 

 

 

 

Sposób przyjmowania i wydawania paczek o których mowa w art. 113a par 4 kkw.

 

Zezwala się na jednorazowe otrzymanie w czasie do jednego miesiąca od przyjęcia z wolności paczki z bielizną osobistą(skarpety, majtki, podkoszulek) do 5 sztuk danego asortymentu bez potrzeby uzyskiwania dodatkowej zgody Dyrektora.

Przesłanie osadzonemu odzieży, obuwia, przedmiotów osobistego użytku, środków higieny i lekarstw może nastąpić na podstawie zezwolenia Dyrektora.

Talon na paczce odzieżowej lub higienicznej musi być naklejony w widocznym miejscu. Paczki bez naklejonego talonu będą zwracane nadawcy.

Paczki odzieżowe, higieniczne oraz sprzęt RTV dla osadzonych przyjmowane są w dni widzeń  w godz. 08.00-12.30

 Paczki odzieżowe i higieniczne wydawane są w oddziałach mieszkalnych w poniedziałek w godz. 08.00-18.00 oraz od wtorku do piątku w godz. 08.00-16.00. paczki te wydawane są osadzonym przez wyznaczonego  funkcjonariusza działu kwatermistrzowskiego.  

Do oddziału zewnętrznego nie będą przyjmowane paczki jeśli:

1. zostały dostarczone w dni nieprzewidziane do ich przyjmowania lub po godzinach, które zostały przewidziane do ich przyjęcia

2. nie są właściwie opakowane i zaadresowane oraz nie naklejono na nie w widocznym miejscu talonu, stanowiącego podstawę przyjęcia paczki do aresztu lub nie umieszczono w nich spisu zawartości

3. których sprawdzenie zgodnie z art. 113a§5 kkw jest niemożliwe bez naruszenia w istotny sposób ich substancji, jak też artykuły w opakowaniach utrudniających kontrolę ich zawartości.

4. W wyniku kontroli stwierdzono, ze zawierają artykuły, których sprawdzenie zgodnie z art. 133a par 5 kkw jest niemożliwe bez naruszenia w istotny sposób ich substancji, jak też artykuły w opakowaniach utrudniających kontrolę ich zawartości, a także środki łączności oraz przedmioty i dokumenty, które mogą stanowić zagrożenie dla porządku lub bezpieczeństwa w areszcie.

5.ich adresatem są osadzeni nie przebywający aktualnie w areszcie

6. posiadają uszkodzenia, świadczące o naruszeniu jej zawartości

7. nie wskazano nadawcy

8.ich waga przekracza 6 kg

9.ilość odzieży własnej osadzonego w magazynie depozytowym przekracza 30kg

10. o wymiarach przekraczających 30/30/50cm z wyjątkiem paczki zawierającej telewizor. Paczki przyjmuje się w opakowaniach kartonowych lub foliowych.

 

 

Paczki higieniczne mogą być dostarczane osadzonym na podstawie wypełnionego formularza zamówienia przesłanego drogą pocztową wraz z talonem i dowodem wpłaty na konto punktu sprzedaży

Paczka higieniczna realizowana za pośrednictwem punktu sprzedaży może zawierać asortyment dopuszczony do sprzedaży na terenie oddziału zewnętrznego z wyłączeniem wyrobów tytoniowych

(mydło w kostce, szczoteczka do zębów, dezodorant bezalkoholowy w sztyfcie, tarka do stóp, gąbka do mycia ciała, gąbka do naczyń, chusteczki higieniczne, papier toaletowy, grzebień lub szczotka do włosów, pilniczek papierowy, patyczki higieniczne, obcinacz do paznokci bez metalowego pilniczka, worki na śmieci, mydelniczka plastikowa, jednorazowa maszynka do golenia, pędzelek do golenia)

 

Paczki zawierające artykuły i przedmioty nie wymienione w pisemnym potwierdzeniu uprawnienia do ich otrzymania (talon) nie będą przyjmowane.

Paczki higieniczne i odzieżowe mogą być dostarczane osadzonym do oddziału zewnętrznego przez osoby z zewnątrz – osobiście lub drogą pocztową

Paczki higieniczne i odzieżowe, dostarczane osadzonym bezpośrednio, drogą pocztową lub kurierem przyjmowane są codziennie.

Sposób zamawiania i otrzymywania paczek żywnościowych

Zamówienia na paczkę żywnościową realizowane są po złożeniu pisemnego zamówienia oraz pokrycia kosztów niezbędnych do przygotowania paczki. Zamówienia składane przez osadzonego przyjmowane są codziennie.

Osoby najbliższe dla osadzonego mogą złożyć zamówienie na paczkę żywnościową poprzez przesłanie zamówienia bezpośrednio do podmiotu odpowiedzialnego za realizację zamówienia (Polska Grupa SW Przedsiębiorstwo Państwowe)

Zamówienie na paczkę żywnościową sporządzane jest na podstawie listy produktów dostępnych w punkcie sprzedaży aresztu

Zamówienia na paczkę żywnościową realizowane są wyłącznie po potwierdzeniu, że osadzony posiada uprawnienia do otrzymania paczki.

Paczki żywnościowe realizowane są w terminie 5 dni roboczych od dnia wpływu środków pieniężnych wraz z zamówieniem na konto Polskiej Grupy SW Przedsiębiorstwa Państwowego

Zamówienie na paczkę żywnościową nie będzie zrealizowane w przypadku, kiedy przesłano środki pieniężne na konto punktu sprzedaży bez wypełnionego formularza zamówienia na paczkę, stwierdzono niezgodność zamówienia z produktami dostępnymi w sprzedaży umieszczonymi na stronie internetowej jednostki lub kwota wpłaconych środków jest niezgodna z wartością zamówienia, a także gdy ciężar zamówionych produktów spożywczych przekracza 6 kg.

Szczegółowe informacje dostępne na stronie internetowej Polskiej Grupy SW Przedsiębiorstwa Państowego

www.e-paczka.org  na której udostępnione są: druk zamówienia oraz regularnie aktualizowane cenniki

Informacja Polskiej Grupy SW

Zamównienie na paczkę spożywczą

Zamównienie na paczkę higiena

Zastępca dyrektora przyjmuje rodziny skazanych w Oddziale Zewnętrznym w Warszawie Bemowie od poniedziałku do piątku w godz. 10:00–14:00.

Dyrektor przyjmuje rodziny skazanych w Areszcie Śledczym w Warszawie Służewcu przy ul. Kłobuckiej 5 w Warszawie, w poniedziałki w godz. 10:00–17:00.

Paczki oraz sprzęt RTV dla osadzonych przyjmowane są w dni widzeń w godz. 08:00–12:30.

 

Przedstawiciele podmiotów, o których mowa w art. 38 § 1 Kodeksu karnego wykonawczego mogą, kontaktować się bezpośrednio ze skazanymi w poniedziałki w godz. 08:00–16:00 w świetlicy pawilonu A.

NBP O/O Warszawa

50 1010 1010 0401 1013 9120 0000

 

Wpłat na konto depozytowe osadzonego można dokonywać za pomocą przekazu pocztowego lub przelewu bankowego wg wzoru:

Odbiorca: [Nazwa Jednostki Służby Więziennej]

Wpłacający: [imię i nazwisko]

Wpłacający: [adres]

 

Tytuł przekazu pocztowego lub przelewu bankowego:

dla: [imię i nazwisko osadzonego], s. [imię ojca osadzonego]

 

 

 

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej