DNI, GODZINY, MIEJSCE I PORZĄDEK PRZEPROWADZANIA WIDZEŃ

 1. Widzenia realizowane są w sali widzeń od piątku do niedzieli w godz. 08:00–12:00.
 2. Widzenia podlegają nadzorowi administracji Oddziału Zewnętrznego w Warszawie Bemowie.
 3. Zgłoszenia osób odwiedzających przyjmowane są od godz. 07:30 do godz. 10:30. Zgłoszenia na dłuższe widzenia przyjmowane są do godz. 09:00.
 4. Skazanym zakwalifikowanym do odbywania kary pozbawienia wolności w zakładzie karnym typu otwartego udającym się na widzenia zabrania się wynoszenia z oddziału mieszkalnego środków pieniężnych.

 5. Skazani korzystający z nagrody określonej w art. 138 § 1 pkt 7 Kodeksu karnego wykonawczego opuszczają teren Oddziału Zewnętrznego w Warszawie Bemowie w godz. 09:00–11:00. 

 6. Skazani korzystający z nagród w trybie art. 138 § 1 pkt 8 Kodeksu karnego wykonawczego oraz przepustek udzielonych w trybie art. 91 pkt 7 oraz art. 92 pkt 9 Kodeksu karnego wykonawczego opuszczają teren Oddziału Zewnętrznego w Warszawie Bemowie w godz.09:00–18:30. 

 7. Skazanym powracającym z widzeń poza terenem jednostki i przepustek zabrania się wnoszenia na teren jednostki jakichkolwiek rzeczy.

 8. Skazani zatrudnieni korzystają z przepustek i widzeń, tylko w dni wolne od pracy lub w trakcie urlopu wypoczynkowego. W uzasadnionych przypadkach po uzyskaniu pisemnej zgody pracodawcy na nieobecność w pracy skazani mogą korzystać z tych zezwoleń także w inne dni.


W miarę możliwości, widzenia w pierwszej kolejności udzielane niżej wymienionym osobom:
- kobietom w zaawansowanej ciąży,
- dorosłym będącym rodzicami lub opiekunami prawnymi z dziećmi do lat 3,
- niepełnosprawnym ze znaczną dysfunkcją ruchu (poruszającym się na wózku lub o kulach),
- osobom powyżej 75 roku życia.

 

Sposób realizowania paczek żywnościowych

 1. Osoby najbliższe dla skazanego mogą złożyć zamówienie na paczkę żywnościową podczas widzenia lub poprzez przesłanie zamówienia bezpośrednio do podmiotu odpowiedzialnego za realizację zamówienia (Instytucję Gospodarki Budżetowej „Mazovia”).
 2. Zamówienie na paczkę żywnościową sporządzane jest na podstawie listy produktów dostępnych w punkcie sprzedaży Oddziału Zewnętrznego w Warszawie Bemowie (link do formularza i cenników znajduje się w dolnej części tekstu).
 3. Formularz zamówienia oraz lista produktów dostępnych w punkcje sprzedaży są dostępne: w punkcie sprzedaży; w sali widzeń oraz na stronie internetowej Oddziału Zewnętrznego w Warszawie Bemowie.
 4. Zamówienia na paczkę żywnościową realizowane jest wyłącznie po potwierdzeniu, że skazany posiada uprawnienia do otrzymania paczki.
 5. Paczki żywnościowe realizowane są w terminie 5 dni roboczych od dnia wpływu do podmiotu realizującego zamówienie formularzu zamówienia oraz wpływu do ww. podmiotu środków pieniężnych niezbędnych do przygotowania paczki.
 6. Waga paczki nie może przekraczać 6 kg.
 7. Zamówienia złożone przez osoby nieuprawnione nie będą realizowane.

 

Informacje dotyczące paczek odzieżowych i higinicznych:

 1. Przekazanie skazanemu odzieży, obuwia, przedmiotów osobistego użytku, środków higieny i lekarstw może nastąpić na podstawie zezwolenia dyrektora.
 2. Paczki higieniczne i odzieżowe mogą być dostarczane osadzonym do oddziału zewnętrznego przez osoby z zewnątrz osobiście lub drogą pocztową.
 3. Maksymalny wymiar zewnętrzny paczki: wys.30cm/szer.30cm/dł.50cm.
 4. Koszt doręczenia paczki adresatowi ponosi jej nadawca.
 5. Paczki zawierające artykuły i przedmioty nie wymienione w pisemnym potwierdzeniu uprawnienia do ich otrzymania (talon) nie będą przyjmowane.
 6. W przypadku przesłania paczki, w której stwierdzono niezgodność jej zawartości z talonem zostanie ona w całości odesłana na koszt nadawcy. 
 7. Paczki higieniczne mogą być również realizowane na podstawie wypełnionego formularza zamówienia (dostępny w linku poniżej), przesłanego drogą pocztową wraz z talonem i dowodem wpłaty do punktu sprzedaży na terenie Oddziału Zewnętrznego Warszawa Bemowo.
 8. Talon na paczce odzieżowej lub higienicznej musi być naklejony w miejscu widocznym. Paczki bez naklejonego talonu będą zwracane do nadawcy.
 9. Paczka higieniczna realizowana za pośrednictwem punktu sprzedaży może zawierać asortyment dopuszczony do sprzedaży na terenie jednostki z wyłączeniem wyrobów tytoniowych.
 10. Pomiędzy otrzymaniem zezwolenia, a jego realizacją nie może minąć więcej niż trzy miesiące. Po tym terminie talon traci ważność, a jednostka nie wydaje duplikatów.
 11. Asortyment możliwy do dostarczenia w paczce higienicznej z zewnątrz:

1) szampon do włosów w przezroczystej plastikowej butelce;

2) mydło w kostce;

3) krem do twarzy, rąk i ciała w plastikowym opakowaniu;

4) pasta i szczoteczka do zębów;

5) dezodorant bezalkoholowy w sztyfcie;

6) tarka do stóp;

7) gąbka do mycia ciała;

8) gąbka do mycia naczyń;

9) chusteczki higieniczne;

10) papier toaletowy;

11) grzebień lub szczotka do włosów;

12) pilniczek papierowy;

13) patyczki higieniczne;

14) obcinacz do paznokci bez metalowego pilniczka;

15) worki na śmieci;

16) mydelniczka plastikowa;

17) jednorazowa maszynka do golenia;

18) krem do golenia w plastikowym opakowaniu;

19) krem po goleniu w plastikowym opakowaniu;

20) pędzelek do golenia.

 

FORMULARZ ZAMÓWIENIA NA PACZKĘ

Cennik: paczka spożywcza

Cennik: paczka chemiczna

Zastępca dyrektora przyjmuje rodziny skazanych w Oddziale Zewnętrznym w Warszawie Bemowie od poniedziałku do piątku w godz. 10:00–14:00.

Dyrektor przyjmuje rodziny skazanych w Areszcie Śledczym w Warszawie Służewcu przy ul. Kłobuckiej 5 w Warszawie, w poniedziałki w godz. 10:00–17:00.

Paczki oraz sprzęt RTV dla osadzonych przyjmowane są w dni widzeń w godz. 08:00–12:30.

 

Przedstawiciele podmiotów, o których mowa w art. 38 § 1 Kodeksu karnego wykonawczego mogą, kontaktować się bezpośrednio ze skazanymi w poniedziałki w godz. 08:00–16:00 w świetlicy pawilonu A.

NBP O/O Warszawa

50 1010 1010 0401 1013 9120 0000

 

Wpłat na konto depozytowe osadzonego można dokonywać za pomocą przekazu pocztowego lub przelewu bankowego wg wzoru:

Odbiorca: [Nazwa Jednostki Służby Więziennej]

Wpłacający: [imię i nazwisko]

Wpłacający: [adres]

 

Tytuł przekazu pocztowego lub przelewu bankowego:

dla: [imię i nazwisko osadzonego], s. [imię ojca osadzonego]

 

 

 

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej