1. Zapisy na widzenie przyjmowane są telefonicznie pod numerem 504 987 038  w dni robocze w godz. 8.00 – 12.00, najpóźniej dzień przed planowanym widzeniem. Zgłoszenia na widzenie odbywające się w niedzielę będą przyjmowane do piątku, do godz. 12.00. Osoby zapisane na daną turę widzenia wchodzą na teren aresztu śledczego 15 minut przed rozpoczęciem widzenia.

2. Poszczególne dni oraz tury w których udziela się widzeń z podziałem na tymczasowo aresztowanych lub skazanych umieszczone są w tabeli nr 1.

3. Dni ustawowo wolne od pracy w Polsce, w które będą odbywały się widzenia, wg grafiku niedzielnego:

a) poniedziałek - Poniedziałek Wielkanocny,

b) niedziela - Zesłanie Ducha Świętego (Zielone Świątki),

c) 15 sierpnia - Święto Wojska Polskiego, Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny,

d) 25 grudnia - Boże Narodzenie (pierwszy dzień).

4. Widzenia przeprowadzane są w sali widzeń lub w innych wyznaczonych pomieszczeniach.

5. Widzenia z obrońcą lub pełnomocnikiem będącym adwokatem lub radcą prawnym odbywają się w dniach pracy administracji w godzinach 8.00 – 12.15 oraz 13.30 – 15.00.

6. Widzenia realizowane są wg kolejności składanych zgłoszeń.

7. W czasie trwania widzeń funkcjonariusz dozorujący widzenia wskazuje miejsce, które ma zająć osoba odwiedzająca i osadzony.

8. W pierwszej kolejności widzenia udzielane są: kobietom w zaawansowanej ciąży, osobom dorosłym będącym rodzicami lub opiekunami prawnymi z dziećmi do 3 lat, niepełnosprawnym ze znaczną dysfunkcją ruchu (poruszającym się na wózku lub o kulach) oraz osobom powyżej 75 roku życia.

9. W widzeniu mogą uczestniczyć nie więcej niż dwie osoby pełnoletnie. Liczba osób niepełnoletnich nie podlega ograniczeniu. Osoby odwiedzające są zobowiązane do sprawowania opieki nad swoimi dziećmi w trakcie pobytu na terenie aresztu.

10. Tymczasowo aresztowanym udziela się widzeń po uprzednim wydaniu zarządzenia o zgodzie na widzenie przez organ, do którego dyspozycji pozostaje.

11. W trakcie trwania widzenia zezwala się w na realizację zakupów towarów dostępnych w kantynie przy sali widzeń.

12. Zakupów w kantynie znajdującym się na terenie sali widzeń dokonują osoby odwiedzające.

13. Artykuły żywnościowe i napoje, które nie zostały spożyte w czasie widzenia, przekazuje się osobom odwiedzającym.

14. Z toalety przy sali widzeń korzystają tylko osoby odwiedzające. Osadzeni korzystają z toalety znajdującej się w poczekalni.

15. Widzenie może być przerwane lub zakończone przed czasem zgodnie z art.105 a § 7 i 8 KKW przez funkcjonariusza nadzorującego w przypadku:

a) odbywania widzenia w sposób zagrażający bezpieczeństwu innych osób lub utrudniający widzenie innym osobom,

b) nieobyczajnego zachowania, posługiwania się wyrazami lub zwrotami wulgarnymi, obelżywymi albo gwarą przestępców,

c) próby wniesienia do sali widzeń lub przekazywania w sali widzeń przedmiotów i informacji, które mogą godzić w dobro postępowania karnego, naruszyć porządek lub bezpieczeństwo jednostki,

d) nie podporządkowania się osadzonego lub osoby odwiedzającej poleceniom funkcjonariusza dozorującego widzenie,

e) korzystania przez skazanego z toalety przy sali widzeń - w razie potrzeby osadzeni będą doprowadzani do innych toalet.

16. Tabela nr 1 określa dni i porządek przeprowadzania widzeń:

 

Dzień tygodnia

Numer tury widzenia
i godziny jej rozpoczęcia

Grupa osadzonych

korzystających z widzenia

Uwagi

Poniedziałek

-

-

Widzenia nie odbywają się

Wtorek

Tura pierwsza – 800

Skazani

Możliwość przedłużenia widzenia o 30 min.

Tura druga – 1000

Tymczasowo aresztowani

Możliwość przedłużenia widzenia o 30 min.

Tura trzecia – 1200

Tymczasowo aresztowani

Brak możliwości przedłużenia widzenia

Tura czwarta – 1330

Skazani

Brak możliwości przedłużenia widzenia

Środa

-

-

Widzenia nie odbywają się

Czwartek

Tura pierwsza – 800

Skazani

Możliwość przedłużenia widzenia oraz połączenia godzin regulaminowych do 120 min.

Tura druga – 1000

Tymczasowo aresztowani

Możliwość przedłużenia widzenia o 30 min.

Tura trzecia – 1200

Tymczasowo aresztowani

Brak możliwości przedłużenia widzenia

Tura czwarta – 1330

Skazani

Brak możliwości przedłużenia widzenia

Piątek

-

-

Widzenia nie odbywają się

Sobota

-

-

Widzenia nie odbywają się

Niedziela

Tura pierwsza – 800

Skazani

Możliwość przedłużenia widzenia o 30 min.

Tura druga – 1000

Tymczasowo aresztowani

Możliwość przedłużenia widzenia o 30 min.

Tura trzecia – 1200

Tymczasowo aresztowani

Brak możliwości przedłużenia widzenia

Tura czwarta – 1400

Skazani

Brak możliwości przedłużenia widzenia

 

 

     

 

Paczki odzieżowe i higieniczno-odzieżowe przyjmowane są w paczkowni zewnętrznej według następującego planu:

 • wtorek w godz. 730 – 900,
 • środa w godz. 730 – 900
 • czwartek w godz. 730 – 900

 

Artykuły, które mogą znajdować się w paczce higieniczno-odzieżowej:

1. Spodnie

2. Spodnie dresowe

3. Spodnie krótkie

4. Koszula

5. Piżama

6. Sweter

7. Skarpety

8. Koszulki

9. Slipy

10. Marynarka lub kurtka letnia

11. Bluza

12. Buty

13. Klapki kąpielowe

14. Szalik

15. Czapka

16. Kurtka zimowa

17. Kalesony

18. Torba podróżna max. 50x50x50 cm

19. Szczoteczka do zębów

20. Obcinaczki do paznokci

21. Maszynki jednorazowe do golenia

22. Grzebień lub szczotka

23. Książki (autor, tytuł) Maksymalna ilość: 5 szt.

POUCZENIE

 

1,Ilości podane nie mogą przekraczać wartości określonych w regulaminie porządku wewnętrznego Aresztu Śledczego.

2.W sposób trwały na paczce, obok imienia i nazwiska oraz imienia ojca a także adresu odbiorcy umieszcza się informacje „PACZKA HIGIENICZNO-ODZIEŻOWA”. Paczka nie spełniająca powyższego wymogu nie będzie przyjmowana do Aresztu Śledczego. Prośbę o paczkę higieniczno-odzieżową umieszcza się wewnątrz paczki.

3.Paczki higieniczno-odzieżowe mogą być dostarczane do paczkowni zewnętrznej znajdującej się przy Areszcie Śledczym we Wrocławiu, godziny otwarcia paczkowni zgodnie z porządkiem wewnętrznym a także za pośrednictwem Poczty Polskiej.

4.Paczka nie zawierająca prośby o paczkę higieniczno-odzieżową będzie zwrócona nadawcy na jego koszt.

5.Niedozwolone jest przekazywanie w paczce:

a) przedmiotów niedozwolonych, które mogą utrudniać prawidłowy tok postępowania karnego lub realizację ustalonego porządku w jednostce organizacyjnej, w tym przedmioty niebezpieczne, które mogą stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa jednostki organizacyjnej lub osób, w szczególności: broń palna i biała, amunicja, narzędzia do cięcia metalu, środki służące do obezwładniania , środki odurzające i psychotropowe, sprzęt łączności i urządzenia techniczne służące do rejestrowania oraz odtwarzania informacji.

b) artykułów żywnościowych,

c) rzeczy, przedmiotów na które nie wydano zezwolenia w tym sprzętu RTV,

d) środków higieny osobistej takich jak: proszki, płyny, żele, produktów w pojemnikach pod ciśnieniem oraz takich, które w składzie chemicznym zawierają alkohol,

e) wszelkich innych przedmiotów i środków, których posiadanie w areszcie śledczym jest niedozwolone,

f) wyrobów tytoniowych, maszynek, bibułek i gilz papierosowych.

6.Artykuły wymienione w pkt. 5 c-f pouczenia zostaną przekazane do magazynu jedynie z możliwością wydania na zewnątrz wskazanej upoważnionej osobie.

7.Dopisane rzeczy, przedmioty w innym miejscu będą wykreślane i nie będą brane pod uwagę przy załatwieniu prośby oraz przyjmowaniu paczki.

Paczkownia została przeniesiona do nowego budynku – wejście od ulicy Świebodzkiej.

NR KONTA BANKOWEGO NA PACZKI DLA OSADZONYCH

 87 1130 1017 0020 1458 9320 0154

W TYTULE MUSI BYĆ PODANE NAZWISKO I IMIĘ I MIĘ OJCA

Więcej informacji znajduje się pod adresem:

https://igbmazovia.pl/e-paczka/category/62-areszt-sledczy-we-wroclawiu

 

ZAMÓWIENIE NA PACZKĘ                          Oddział ______ / Cela ______

realizowaną w punkcie sprzedaży prowadzonym przy ARESZCIE ŚLEDCZYM WE WROCŁAWIU

Numer konta punktu sprzedaży: 87 1130 1017 0020 1458 9320 0154

(Tytuł: AŚ WROCŁAW – paczka żywnościowa dla: [imię, nazwisko, imię ojca, data urodzenia])

e-mail: kantyna.as.wroclaw@pgsw.pl

 

Dane sporządzającego zamówienie (osoba najbliższa dla skazanego):

Imię

Nazwisko

Imię ojca

Stopień pokrewieństwa

 

 

 

 

Adres zamieszkania:

Nr telefonu (opcjonalnie)

 

 

 

Dane odbiorcy paczki (skazany):

Imię

Nazwisko

Imię ojca

Data urodzenia

 

 

 

 

 

Lista produktów:

L.p.

Nazwa produktu

Pozycja katalog.

Ilość

Cena brutto

Wartość

Waga

1.

Opłata za przygotowanie paczki

   

2 zł

   

2.

           

3.

           

4.

           

5.

           

6.

           

7.

           

8.

           

9.

           

10.

           
       

RAZEM:

   

 

W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA BŁĘDU PODCZAS PODLICZANIA WARTOŚCI ZAMÓWIENIA LUB BRAKU ASORTYMENTU, WYRAŻAM ZGODĘ NA ZMNIEJSZENIE/ ZWIĘKSZENIE ILOŚCI ZAMÓWIONEGO TOWARU O WARTOŚĆ RÓŻNICY, KTÓRA MAKSYMALNIE WYNOSI 10,00 ZŁ.
W PRZYPADKU WIĘKSZEJ RÓŻNICY ZWRACANA JEST CAŁA KWOTA A PACZKA NIE JEST REALIZOWANA.

Data i podpis Zamawiającego

 

………..…………………………………………………………

Potwierdzenie odbioru paczki

Otrzymałem paczkę zgodna z zamówieniem

……………………………………………………………………

                                                                                                          (data i podpis skazanego)

Pouczenie dla zamawiającego paczkę:

 1. Skazany tymczasowo aresztowany i ukarany, zwany dalej „skazanym”, ma prawo otrzymać paczkę żywnościową, zwana dalej „paczką”, na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 czerwca 1997r.-Kodeks karny wykonawczy (Dz. U Nr 90. poz. 557 z późn. zm.) i przepisach Ministra Sprawiedliwości w sprawie regulaminu organizacyjno-porządkowego wykonywania tymczasowego aresztowania i regulaminu organizacyjno-porządkowego wykonywania kary pozbawienia wolności.
 2. Zamówienie na paczkę należy dostarczyć:
 • bezpośrednio do punktu sprzedaży,
 • droga pocztową: Areszt Śledczy we Wrocławiu, ul. Świebodzka 1, 50046 Wrocław z dopiskiem „Kantyna”
 1. Zamówienie sporządza się na podstawie listy produktów obowiązującej dla Aresztu Śledczego we Wrocławiu.
 2. Zamówienie zostanie zrealizowane po pokryciu kosztów przygotowania paczki.
 3. Koszty zamówienia złożonego przez osobę najbliższą mogą być pokryte w trakcie składania zamówienia bezpośrednio w punkcie sprzedaży lub wpłacone na konto punktu sprzedaży – w takim przypadku przesyłając zamówienie droga pocztową należy dołączyć do niego dowód wpłaty.
 4. W przypadku braku możliwości zrealizowania z przyczyn niezależnych od administracji jednostki penitencjarnej, środki pieniężne wpłacone  na zrealizowanie paczki zostaną zwrócone w kwocie pomniejszonej o koszt przelewu lub przekazu pocztowego przez punkt sprzedaży, zgodnie z niżej oświadczeniem, wraz z informacją o przyczynach odmowy realizacji zamówienia.

Oświadczenie zamawiającego

W przypadku braku możliwości zrealizowania zamówienia z przyczyn niezależnych od administracji jednostki penitencjarnej środki pieniężne wpłacone na zrealizowanie paczki proszę zwrócić:

 • Przekazem pocztowym na adres:

………………………………………………………………………………………………………………………………….

(Imię i nazwisko)

………………………………………………………………………………………………………………………………….

(Dokładny adres, kod pocztowy, nazwa ulicy, numer domu, numer mieszkania)

- Przelewem na konto bankowe:

……………………………………………………………………………………………………………………………………...   ......…………….………………………………

(Numer konta bankowego)                                                                                                                                (Podpis zamawiającego)

 

 1. Administratorem danych osobowych podanych w formularzu jest Polska Grupa SW z siedzibą w Warszawie przy ul. Kocjana 3, 01-473 Warszawa, (dalej: Administrator).
 2. Informujemy, że Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD).
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu:
 1. realizacji składanego zamówienia na paczkę – art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w związku z art. 113a kodeksu karnego wykonawczego w związku z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,
 2. realizacji płatności dokonywanych przez osobę składającą zamówienie – art. 6 ust. 1 lit. RODO,
 3. zwrotu należności.

Z uwagi na liczne skargi dotyczące pobierania prowizji za pośredniczenie w realizacji e-paczek informujemy, że Polska Grupa SW pobiera jedynie opłatę za przygotowanie paczki, pokrywającą m.in. cenę opakowania, w które pakowane są zakupy. Praktyka pobierania minimum 10% od wartości wpłaconej kwoty jest stosowana przez firmy zewnętrzne, które nie są związane z naszą Instytucją. Korzystanie z firm pośredniczących będzie wiąże się z dodatkowymi opłatami oraz dłuższym terminem realizacji paczki, lub może wiązać się z brakiem realizacji paczki z uwagi na niezaktualizowaną listę dostępnych produktów. Aby uniknąć powyższego, zamówienia należy składać na zasadach określonych na stronie internetowej www.e-paczka.org . Wszelkie pytania dotyczące realizacji paczek prosimy kierować na adres paczki@pgsw.pl, lub numer telefonu 22/328-61-41.

Ponadto informujemy, że w przypadku dokonywania wpłat na e-paczki w Zastępczej Obsłudze Kasowej, tj. pośrednika różnych banków, pośrednik ten pobiera opłatę w wysokości 1% kwoty transakcji oraz nie mniej niż 20,00 zł lub wg taryfikatora danego banku, co wpływa na pomniejszenie wartości realizowanego zamówienia przez kantynę. Dla przykładu, wpłacając w ZOK kwotę na e-paczkę w wysokości: 50,00 zł, 100,00zł lub 200,00 zł paczka zostanie zrealizowana odpowiednio na kwotę: 30,00 zł, 80,00 zł, 180,00 zł.

Uprzejmie prosimy o przekazywanie korespondencji drogą elektroniczną oraz za pośrednictwem poczty bądź kontaktować się pod numerami telefonów podanymi dla intersantów.

 

1. Dyrektor oraz kierownicy działów: Penitencjarnego, Ochrony, Kwatermistrzowskiego, Ewidencji i Finansów przyjmują interesantów we wtorki, środy i piątki w godz. 10.00 – 12.00.

2. Dyrektor Szpitala Psychiatrycznego, Kierownik Ambulatorium oraz osoby upoważnione udzielają informacji o stanie zdrowia osadzonych oraz przyjmują i wydają artykuły medyczne w piątki w godz. 11.30 – 13.00. (Udzielenie informacji musi być poprzedzone zgodą osadzonego ze wskazaniem osoby upoważnionej).

 

 

NBP O/O

 

Wrocław

79 1010 1674 0040 6613 9120 0000

 

 

Wpłaty na konto depozytowe osadzonego dokonywać można za pomocą przekazu pocztowego lub

przelewu bankowego wg wzoru:

Areszt Śledczy we Wrocławiu

ul. Świebodzka 1

50- 046 WROCŁAW

w tytule przelewu podając:  imię, nazwisko i imię ojca osadzonego

NBP ODDZIAŁ OKRĘGOWY WROCŁAW  79 1010 1674 0040 6613 9120 0000

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej