Widzenia dla osadzonych odbywają się w soboty oraz w niedziele od godziny 08:00 do 15:00 w sali widzeń.

 1. Rejestracja osób odwiedzających odbywa się od godziny 07:30 do godziny 13:00 w soboty i w niedziele.
 2. Osoby zgłaszające się na widzenia muszą okazać dokument, na podstawie którego można bez wątpliwości potwierdzić ich tożsamość.
 3. W przypadku gdy osoba będąca członkiem rodziny posiada inne nazwisko aniżeli osoba odwiedzana, winna ona być wpisana do karty widzeń z podaniem stopnia pokrewieństwa lub powinowactwa.
 
Informuję, iż widzenia osobom odwiedzającym osadzonych na terenie Aresztu Śledczego w Wejherowie udzielane są w pierwszej kolejności: kobietom w zaawansowanej ciąży, osobom dorosłym będącym rodzicami lub opiekunami prawnymi z dziećmi do lat 3, niepełnosprawnym ze znaczną dysfunkcją ruchu (poruszającym się na wózku lub o kulach) oraz osobom powyżej 75 roku życia.

 


 

OSadzony ma prawo otrzymania paczki żywnościowej raz w miesiącu. W skład paczki żywnościowej mogą wejść artykuły żywnościowe lub wyroby tytoniowe. Przepisy wykluczają możliwość nadesłania paczki żywnościowej do aresztu śledczego, paczka realizowana jest przez BIGB Mazovia. Zamówienie na dostarczenie osadzonemu paczki z żywnością może złożyć jedynie osoba dla osadzonego najbliższa. Zamówienie na paczkę żywnościową można złożyć korespondencyjnie (w tym również drogą elektroniczną), oraz podczas widzenia z osadzonym. 

Paczki higieniczno-odzieżowe dostarczane do Aresztu bezpośrednio przez nadawcę przyjmowane są:

od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 – 14:00 oraz w trakcie trwania widzeń.

Jeśli chcesz zrobić paczkę dla osadzonego, musisz wykonać następujące kroki:

1. Wypełnij formularz zamówienia na paczkę w odpowiednie dane oraz produkty, które mają się znaleźć w paczce. Użyj do tego celu listy produktów, która zawiera cenę brutto oraz gramaturę towarów.

2. Wykonaj zapłatę za paczkę przelewem bankowym lub przekazem pocztowym. Środki pieniężne należy wpłacać na podany nr konta:

BGK 08  1130 1017 0020 1458 9320 0121
prowadzony przez Bank Gospodarstwa Krajowego

W tytule przelewu podaj nazwisko, imię i imię ojca osadzonego oraz jednostkę penitencjarną w której przebywa osadzony.

Przykład: Jan KOWALSKI s. Andrzeja, Areszt Śledczy w Wejherowie

3. Prześlij formularz zamówienia wraz z dowodem wpłaty do BIGB Mazovia. Możesz to zrobić:

a) podczas widzenia z osobą najbliższą w punkcie sprzedaży (kantyna jednostki),

b) za pośrednictwem e-mail, wysyłając zeskanowane dokumenty na adres paczka.gdansk@igbmazovia.pl

c) wysyłając na adres:

Mazowieckiej Instytucji Gospodarki Budżetowej Mazovia 

Oddział w Gdańsku

ul. Kurkowa 12
80-803 Gdańsk
https://www.igbmazovia.pl/pl/oferta-oferta-handlowa/e-paczka-oferta-handlowa

4. Paczka realizowana w drodze zamówienia przez punkt sprzedaży BIGB Mazovia, po uprzednim potwierdzeniu uprawnienia osadzonego do jej otrzymania jest przekazywana osadzonemu niezwłocznie, nie później niż w terminie 5 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia wraz z dowodem wpłaty.

5. Środki pieniężne wpłacone na zakup paczki żywnościowej, która nie może być zrealizowana z powodów niezależnych od BIGB Mazovia, przekazywane są niezwłocznie przez BIGB Mazovia osobie, która paczkę opłaciła (w kwocie pomniejszonej o koszt przelewu lub przekazu pocztowego).

Informacje na temat realizacji paczki znajdziesz rónież na stronie :

https://www.igbmazovia.pl/pl/oferta-oferta-handlowa/e-paczka-oferta-handlowa

Osadzony ma prawo otrzymać  za zezwoleniem Dyrektora paczki z niezbędną mu odzieżą, bielizną, obuwiem i innymi przedmiotami osobistego użytku oraz środkami higieny i lekami. Paczki odzieżowe i higieniczne przyjmowane są jedynie w twardym opakowaniu.

Nie przyjmuje się paczek higieniczno-odziezowych:

 • bez spisu zawartości;

  (Wewnątrz paczki winien znajdować się spis jej zawartości)

 •  zawierających artykuły inne niż określone w zezwoleniu Dyrektora;

     Do pobrania:

    Zamówienie na paczkę

     Lista produktów 

https://igbmazovia.pl/index.php/e-paczka/send/70-areszt-sledczy-w-wejherowie/236-cennik-art-spo%C5%BCywczych

         

 

 Zasady przyjmowania sprzętu RTV

 

 1. Sprzęt RTV przyjmowany jest we wtorki i czwartki w godzinach 08:00 – 14:00 za wyjątkiem dni wolnych od pracy .
 2. Przyjmowane są odbiorniki telewizyjne, których przekątna ekranu nie przekracza 19 cali,- bez pilota oraz radioodbiorniki o wymiarach (długość i wysokość) nie większych niż 30 cm.
 3. Przyjmowane są odbiorniki radiowe i telewizyjne jedynie bez pilota, umożliwiające strojenie i regulację bez jego pośrednictwa, posiadające oryginalne przewody połączeniowe.
 4. Odbiorniki TV muszą posiadać gniazdo antenowe oraz kabel koncentryczny nie przekraczający 2 metrów.
 5. Przyjmowany sprzęt RTV nie może posiadać zewnętrznego zasilacza.
 6.  W przypadku braku możliwości rozkręcenia sprzętu RTV zostanie on sprawdzony poprzez urządzenie skanujące RTG do kontroli bagażu.
 7. Plomby gwarancyjne znajdujące się w sprzęcie RTV podczas kontroli ulegają naruszeniu. Osoba ubiegająca się o zgodę na posiadanie sprzętu RTV wyraża na powyższe akceptację. Jej brak będzie przyczyną odmowy uzyskania zgody na posiadanie sprzętu.
 8. Po dokonaniu kontroli sprzęt jest plombowany przez wyznaczonego funkcjonariusza. W przypadku nieuzasadnionego naruszenia plomb może być wycofana zgoda na jego posiadanie.
 9. Nie dopuszcza się przeróbek sprzętu RTV, które powodują zmianę ich przeznaczenia– decyduje przeznaczenie fabryczne sprzętu.
 10. Administracja Aresztu nie ponosi kosztów naprawy sprzętu.Osadzony może się zwracać z prośbą pisemną o wyrażenie zgody na przekazanie w tym celu sprzętu osobie z zewnątrz (ze wskazaniem jej personaliów i adresu zamieszkania).

Każdy posiadacz zobowiązany jest do uiszczania opłat abonamentowych za używanie odbiornika radiofonicznego oraz telewizyjnego zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

NBP o/o Gdańsk

ul. Sobieskiego 302

84-200 Wejherowo

18101011400071971391200000

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej