ZASADY UDZIELANIA WIDZEŃ

1. Widzenia dla skazanych przebywających w oddziałach terapeutycznych odbywają się w PONIEDZIAŁKI.

2. Widzenia dla pozostałych skazanych odbywają się w PONIEDZIAŁKI, WTORKI i CZWARTKI, w następującym porządku:

 • PONIEDZIAŁEK - dla skazanych, których nazwiska rozpoczynają się na litery A-H;
 • WTOREK - dla skazanych, których nazwiska rozpoczynają się na litery I-O;
 • CZWARTEK - dla skazanych, których nazwiska rozpoczynają się na litery P-Ż.

3. Widzenia dla tymczasowo aresztowanych odbywają się w ŚRODY.

4. Widzenia w NIEDZIELĘ odbywają się w następującym porządku:

 • 1 niedziela miesiąca - skazani, których nazwiska zaczynają się na literę od A do H oraz wszyscy skazani zatrudnieni poza terenem aresztu śledczego;
 •  2 niedziela miesiąca- skazani, których nazwiska zaczynają się na literę od I do O oraz wszyscy skazani zatrudnieni poza terenem aresztu śledczego;
 • 3 niedziela miesiąca- tymczasowo aresztowani bez podziału na litery;
 • 4 niedziela miesiąca- skazani, których nazwiska zaczynają się na literę od P do Ż oraz wszyscy skazani zatrudnieni poza terenem aresztu śledczego.

Zgłoszenia na widzenia przyjmowane są w godz. 7.30-12.00.

Widzenia odbywają się w godz. 8.30-16.00.

Porządek widzeń dotyczy również dni ustawowo wolnych od pracy.

 

WIDZENIA UDZIELANE SĄ W PIERWSZEJ KOLEJNOŚCI:

 • kobietom w zaawansowanej ciąży,
 • osobom dorosłym będącym rodzicami lub opiekunami prawnymi z dziećmi do lat 3,
 • osobom niepełnosprawnym z widoczną dysfunkcją ruchu, tj. na wózku inwalidzkim i o kulach,
 • osobom, powyżej 75 roku życia.

 

Uwaga !!!

Zakupów w punkcie sprzedaży podczas widzenia mogą dokonywać wyłącznie osoby odwiedzające. Czas przeznaczony na zakup poczęstunku podczas widzenia oraz realizacji paczki przez osobę odwiedzającą wlicza się do czasu widzenia.Poczęstunek konsumowany jest podczas widzenia w sali widzeń. Niespożyte podczas widzenia artykuły osoba odwiedzająca zabiera ze sobą. Punkt sprzedaży jest nieczynny we wszystkie dni ustawowo wolne od pracy.

 

PACZKI REALIZOWANE SĄ PRZEZ SAMYCH SKAZANYCH ORAZ ICH BLISKICH ZA POŚREDNICTWEM PUNKTU SPRZEDAŻY ("KANTYNY")

Zgodnie z art. 113a par. 3 KKW skazany może RAZ W MIESIĄCU otrzymać paczkę żywnościową (artykuły żywnościowe lub wyroby tytoniowe) TYLKO za pośrednictwem zakładu karnego.

Paczkę skazany (tymczasowo aresztowany, skazany, ukarany) otrzymuje po złożeniu zamówienia na piśmie oraz po pokryciu kosztów przygotowania paczki. Zamówienie na paczkę dla osoby pozbawionej wolności może złożyć również osoba najbliższa. Zamówienia złożone przez osoby nieuprawnione nie będą realizowane.

Zgodnie z treścią z art. 110a § 1 KKW skazany może posiadać w celi mieszkalnej artykuły żywnościowe o ciężarze nieprzekraczającym 6 kg w związku z powyższym waga paczki żywnościowej nie może przekraczać 6 kg.

Zamówienie na paczkę, realizowane przez osobę najbliższą dla skazanego, składane jest bezpośrednio do podmiotu przygotowującego paczkę. Zamówienie może być również złożone podczas ubiegania się o widzenie z osobą pozbawioną wolności (formularz zamówienia na paczkę należy złożyć łącznie ze zgłoszeniem na widzenie).

Paczka realizowana w drodze zamówienia przekazywana jest osadzonemu nie później niż w terminie pięciu dni roboczych od dnia wpływu środków pieniężnych na konto bankowe punktu sprzedaży.

W razie konieczności przetransportowania osadzonego paczka przygotowywana jest niezwłocznie, a jeżeli jest to niemożliwe - odstępuje się od przygotowania paczki.

Zamówienie na paczkę żywnościową nie będzie zrealizowane w przypadku, kiedy przesłano środki pieniężne na konto punktu sprzedaży bez wypełnionego formularza zamówienia na paczkę, stwierdzono niezgodność zamówienia z produktami dostępnymi w sprzedaży umieszczonymi na stronie internetowej jednostki lub kwota wpłaconych środków pieniężnych jest niezgodna z wartością zamówienia oraz gdy ciężar zamówionych produktów spożywczych przekracza 6 kg. Środki pieniężne wpłacone na zakup paczki przekazywane są osobie, która opłaciła paczkę, w kwocie pomniejszonej o koszt przelewu lub przekazu pocztowego wraz z informacją o przyczynie odmowy przyjęcia zamówienia.

Osoba zamawiająca, chcąc dokonać zakupu paczki żywnościowej oraz paczki higienicznej, musi złożyć zamówienie na powyższe paczki ODDZIELNIE na każdą z nich.

Formularz zamówienia oraz lista (cennik) produktów dostępnych w punkcie sprzedaży znajdują się w punkcie sprzedaży, biurze przepustek, sali widzeń oraz stronie internetowej jednostki.

SZCZEGÓŁOWA PROCEDURA:

Paczka realizowana za pośrednictwem internetu

 • z powyższej strony pobierz formularz zamówienia i wypełnij na podstawie cennika, który jest jednocześnie wykazem sprzedawanych produktów;

Formularz zamówienia na paczkę

Cennik: paczka spożywcza

Cennik: paczka chemiczna

zapłać za paczkę przelewem bankowym lub przekazem pocztowym na nr konta: 95 1130 1017 0020 1458 9320 0010

 • w tytule przelewu podaj nazwisko, imię i imię ojca osadzonego oraz jednostkę penitencjarną, w której przebywa osadzony;
 • prześlij formularz zamówienia wraz z dowodem wpłaty wyślij drogą pocztową na adres jednostki penitencjarnej z dopiskiem: kantyna;
 • po potwierdzeniu otrzymania wpłaty oraz posiadaniu przez osadzonego uprawnień do otrzymania paczki kantyna zrealizuje paczkę i przekaże ją osadzonemu.

 

Paczka realizowana za pośrednictwem kantyny (podczas widzeń):

 • pobierz formularz z internetu lub odbierz w biurze przepustek lub kantynie;
 • wypełnij na podstawie cennika dostępnego w ww. miejscach;
 • dla usprawnienia procedury realizacji paczki (sprawdzone zostanie w czasie oczekiwania na widzenie uprawnienie osadzonego do otrzymania paczki), wypełniony formularz przekaż funkcjonariuszowi podczas zgłaszania się na widzenie;
 • zapłać w kantynie za paczkę podczas widzenia;
 • kantyna po otrzymaniu formularza, zapłaty i potwierdzenia o posiadanym uprawnieniu zrealizuje paczkę i przekaże ją osadzonemu.
 • Paczka zostanie przekazana osadzonemu w dniu zrealizowania jej przez kantynę.

  * * *

  Paczki ODZIEŻOWE i HIGIENICZNE przyjmowane są od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 – 13.00 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

  WAŻNE!

  Talon na paczce odzieżowej lub higienicznej MUSI być naklejony w miejscu widocznym na paczce, bez potrzeby jej otwierania.

  Wykaz artykułów, które mogą znajdować się w paczce higienicznej:

 • szampon do włosów w przezroczystej plastikowej butelce,
 • mydło w kostce,
 • krem do twarzy, rąk i ciała w plastikowym opakowaniu,
 • pasta i szczoteczka do zębów,
 • dezodorant bezalkoholowy w sztyfcie,
 • tarka do stóp,
 • gąbka do mycia ciała,
 • gąbka do mycia naczyń,
 • chusteczki higieniczne,
 • papier toaletowy,
 • grzebień lub szczotka do włosów,
 • pilniczek papierowy,
 • patyczki higieniczne,
 • obcinacz do paznokci bez metalowego pilniczka,
 • worki na śmieci,
 • plastikowa mydelniczka,
 • jednorazowa maszynka do golenia,
 • krem do golenia w plastikowym opakowaniu,
 • krem po goleniu w plastikowym opakowaniu,
 • pędzelek do golenia.
 • Nie przyjmuje się paczek:

 • bez spisu zawartości;
 • pozostałych, jeżeli będą zawierały inne artykuły niż na zezwoleniu (talonie);
 • paczki o wymiarach przekraczających 30x30x50 cm (z wyjątkiem telewizora) oraz w opakowaniach innych niż kartonowe lub foliowe.

Zezwala się na jednorazowe otrzymywanie paczki z bielizną osobistą (skarpety, majtki, podkoszulek) w ilości do 5 sztuk danego asortymentu, bez potrzeby uzyskiwania dodatkowej zgody dyrektora lub kierującego oddziałem penitencjarnym w czasie1 miesiąca od przyjęcia osadzonego z wolności. Przesłanie osadzonemu odzieży, obuwia, przedmiotów osobistego użytku, środków higieny i lekarstw może nastąpić na podstawie odrębnego zezwolenia dyrektora lub kierującego oddziałem penitencjarnym. W przypadku niezgodności zawartości paczki z talonem zostanie ona w całości zwrócona.

Paczki higieniczne mogą być również realizowane za pośrednictwem kantyny.

Dyrektor Aresztu Śledczego przyjmuje rodziny skazanych w Areszcie Śledczym w Warszawie Służewcu przy ul. Kłobuckiej 5 w poniedziałki w godz.10:00-17:00, od wtorku do piątku w godz. 10:00-14:00.

Przyjmowanie sprzętu RTV dla osadzonych w Areszcie Śledczym w Warszawie Służewcu odbywa się od poniedziałku do czwartku w godz. 9.00 - 13.00, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

OGŁOSZENIE O ZBĘDNYCH SKŁADNIKACH RZECZOWYCH MAJĄTKU RUCHOMEGO ARESZTU ŚLEDCZEGO W WARSZAWIE SŁUŻEWCU- szczegóły dostępne tutaj

NBP O/O Warszawa

50 1010 1010 0401 1013 9120 0000

 

Wpłat na konto depozytowe osadzonego można dokonywać za pomocą przekazu pocztowego lub przelewu bankowego wg wzoru:

Odbiorca: [Nazwa Jednostki Służby Więziennej]

Wpłacający: [imię i nazwisko]

Wpłacający: [adres]

 

Tytuł przekazu pocztowego lub przelewu bankowego:

dla: [imię i nazwisko osadzonego], s. [imię ojca osadzonego]

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej