Widzenia udzielane są:

Wtorek - Tymczasowo aresztowani A B C D E F G H I J K L Ł

Środa - wszyscy skazani i oddział terapeutyczny

Czwartek - Tymczasowo aresztowani M N O P R S Ś T U W Z Ż Ź

Pierwsza niedziela - A B C D E F G H i zatrudnieni poza terenem

Druga niedziela - I J K L Ł M N O i zatrudnieni poza terenem

Trzecia niedziela - Tymczasowo aresztowani

Czwarta niedziela - P R S Ś T U W Z Ż Ź i zatrudnieni poza terenem

 

Zgłoszenia osób ubiegających się o widzenie z osadzonym na terenie aresztu przyjmowane są telefonicznie na wyznaczony numer telefonu od poniedziałku do czwartku w godz. 09:00 -12:00 oraz za pomocą dedykowanej poczty e-mailowej w dni robocze w godz. 09:00 -12:00 najpóźniej dwa dni przed planowanym widzeniem.

Podczas zapisu obwiązuje kolejność zgłoszeń. Zapisy realizowane są od 1 tury, zapis na kolejne tury uzależniony jest od ilość zgłaszających się.

 

telefonicznie pod numerem:

022 35 45 193

za pomocą poczty elektronicznej pod adresem:

widzeniaassluzewiec@sw.gov.pl,

 

Widzenia w Areszcie Śledczym w Warszawie- Służewcu dla osadzonych tymczasowo aresztowanych realizowane są w sali widzeń aresztu we wtorek, czwartek oraz trzecią niedzielę miesiąca w następującym porządku:

  1. I tura godz. 09:00 – 10:00;
  2. II tura godz.10:30 – 11:30;
  3. III tura godz.12:00 – 13:00;
  4. IV tura godz.13:30 – 14:30.

Widzenia w Areszcie Śledczym w Warszawie- Służewcu dla osadzonych skazanych realizowane są w sali widzeń aresztu w środę oraz w pierwszą, drugą i czwartą niedzielę miesiąca w następującym porządku:

1) I tura godz. 08:30 – 09:30;

2) II tura godz.10:00 – 11:00;

3) III tura godz.11:30 – 12:30;

4) IV tura godz.13:00 – 14:00.

5) V tura godz. 14:30 – 15:30

Osoby, którym zostało przyznane widzenie z osadzonymi we wtorek, czwartek oraz trzecią niedzielę miesiąca powinny potwierdzić swoje stawiennictwo na widzenie w biurze przepustek aresztu śledczego:

1) I tura – od godz. 07:30 do godziny 08:15;

2) II tura – od godz. 09:00 do godziny 09:45;

3) III tura – od godz. 10:30 do godziny 11:15;

4) IV tura – od godz. 12:00 do godziny 12:45.

 

Osoby, którym zostało przyznane widzenie z osadzonymi środę oraz w pierwszą, drugą i czwartą niedzielę miesiąca powinny potwierdzić swoje stawiennictwo na widzenie w biurze przepustek aresztu śledczego:

1) I tura – od godz. 07:00 do godziny 07:45;

2) II tura – od godz. 08:30 do godziny 09:15;

3) III tura – od godz. 10:00 do godziny 10:45;

4) IV tura – od godz. 11:30 do godziny 12:15.

5) V tura – od godz. 13:00 do godziny 13:45.

Chęć realizacji widzeń połączonych lub dłuższych należy zgłaszać przed rozpoczęciem widzenia.
W środę oraz w pierwszą, drugą i czwartą niedzielę miesiąca, w czwartej i piątej turze nie będą realizowane widzenia dłuższe oraz łączone. We wtorki, czwartki oraz trzecią niedzielę miesiąca w czwartej turze nie będą realizowane widzenia dłuższe łączone.

 

Widzenia dla skazanych i ukaranych odbywają się w środy.

 

Chęć realizacji widzeń połączonych lub dłuższych należy zgłaszać przed rozpoczęciem widzenia nie później niż do godz. 14:00 funkcjonariuszowi prowadzącemu widzenia. W niedzielę, w okresach przedświątecznych i świątecznych widzenia nie podlegają łączeniu w wymiarze 2 godzin. Dłuższe widzenia w postaci nagrody i ulgi mogą być realizowane w dniu robocze oraz niedzielę.

 

 

 W okresach przedświątecznych i świątecznych widzenia realizowane są tylko w wymiarze 60 min.

 Nie udziela się widzeń w niżej wymienione dni roku kalendarzowego:

1 stycznia;

6 stycznia;

1 maja;

3 maja;

Boże Ciało;

15 sierpnia;

1 listopada;

11 listopada;

25 grudnia.

 

Zakupów w punkcie sprzedaży w trakcie widzenia mogą dokonywać wyłącznie osoby odwiedzające. Czas przeznaczony na zakup poczęstunku oraz realizację paczki żywnościowej wlicza się do czasu widzenia. Niespożyte w trakcie widzenia artykuły osoba odwiedzająca zabiera ze sobą poza teren aresztu.

 

          Osoby odwiedzające mogą wnosić na widzenie jedynie środki pieniężne w celu zakupu artykułów na poczęstunek.

 

          Punkt sprzedaży czynny jest w niedziele realizowanych widzeń, z wyłączeniem dni w których wypada dzień świąteczny.

 

 

 

 

Sposób przyjmowania i wydawania paczek o których mowa w art. 113a par 4 kkw.

Zezwala się na jednorazowe otrzymanie w czasie do jednego miesiąca od przyjęcia z wolności paczki z bielizną osobistą(skarpety, majtki, podkoszulek) do 5 sztuk danego asortymentu bez potrzeby uzyskiwania dodatkowej zgody Dyrektora.

Przesłanie osadzonemu odzieży, obuwia, przedmiotów osobistego użytku, środków higieny i lekarstw może nastąpić na podstawie zezwolenia Dyrektora.

Talon na paczce odzieżowej lub higienicznej musi być naklejony w widocznym miejscu. Paczki bez naklejonego talonu będą zwracane nadawcy.

Paczki odzieżowe przyjmowane są od poniedziałku do piątku w godzinach 09.00-13.00 i wydawane w magazynie depozytowym raz w tygodniu.

Paczki higieniczne przyjmowane są od poniedziałku do piątku w godzinach 09.00- 13.00 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Do aresztu nie będą przyjmowane paczki jeśli:

1. zostały dostarczone w dni nieprzewidziane do ich przyjmowania lub po godzinach, które zostały przewidziane do ich przyjęcia

2. nie są właściwie opakowane i zaadresowane oraz nie naklejono na nie w widocznym miejscu talonu, stanowiącego podstawę przyjęcia paczki do aresztu lub nie umieszczono w nich spisu zawartości

4. W wyniku kontroli stwierdzono, ze zawierają artykuły, których sprawdzenie zgodnie z art. 113a par 5 kkw jest niemożliwe bez naruszenia w istotny sposób ich substancji, jak też artykuły w opakowaniach utrudniających kontrolę ich zawartości, a także środki łączności oraz przedmioty i dokumenty, które mogą stanowić zagrożenie dla porządku lub bezpieczeństwa w areszcie.

5.ich adresatem są osadzeni nie przebywający aktualnie w areszcie

6. posiadają uszkodzenia, świadczące o naruszeniu jej zawartości

7. nie wskazano nadawcy

8.ich waga przekracza 6 kg

9.ilość odzieży własnej osadzonego w magazynie depozytowym przekracza 30kg

10. o wymiarach przekraczających 30/30/50cm z wyjątkiem paczki zawierającej telewizor. Paczki przyjmuje się w opakowaniach kartonowych lub foliowych.

 

Osadzeni mogą realizować paczki higieniczne za pośrednictwem punktu sprzedaży.

Paczki higieniczne mogą być dostarczane osadzonym na podstawie wypełnionego formularza zamówienia przesłanego drogą pocztową wraz z talonem i dowodem wpłaty na konto punktu sprzedaży

Paczka higieniczna realizowana za pośrednictwem punktu sprzedaży może zawierać asortyment dopuszczony do sprzedaży na terenie jednostki penitencjarnej z wyłączeniem wyrobów tytoniowych

(mydło w kostce, szczoteczka do zębów, dezodorant bezalkoholowy w sztyfcie, tarka do stóp, gąbka do mycia ciała, gąbka do naczyń, chusteczki higieniczne, papier toaletowy, grzebień lub szczotka do włosów, pilniczek papierowy, patyczki higieniczne, obcinacz do paznokci bez metalowego pilniczka, worki na śmieci, mydelniczka plastikowa, jednorazowa maszynka do golenia, pędzelek do golenia)

 

Sposób zamawiania i otrzymywania paczek żywnościowych

Zamówienia na paczkę żywnościową realizowane są po złożeniu pisemnego zamówienia oraz pokrycia kosztów niezbędnych do przygotowania paczki. Zamówienia składane przez osadzonego przyjmowane są od poniedziałku do piątku.

 

Osoby najbliższe dla osadzonego mogą złożyć zamówienie na paczkę żywnościową poprzez przesłanie zamówienia bezpośrednio do podmiotu odpowiedzialnego za realizację zamówienia (Polskiej Grupy SW Przesiębiorstwa Państowego)

Zamówienie na paczkę żywnościową sporządzane jest na podstawie listy profuktów dostępnych w punkcie sprzedaży aresztu

zamówienia na paczkę żywnościową realizowane są wyłącznie po potwierdzeniu, że osadzony posiada uprawnienia do otrzymania paczki.

Paczki żywnościowe realizowane są w terminie 5 dni roboczych od dnia wpływu środków pieniężnych wraz z zamówieniem na konto Polskiej Grupy SW Przedsiębiorstwa Państwowego.

Zamówienie na paczkę żywnościową nie będzie zrealizowane w przypadku, kiedy przesłano środki pieniężne na konto punktu sprzedaży bez wypełnionego formularza zamówienia na paczkę, stwierdzono niezgodność zamówienia z produktami dostępnymi w sprzedaży umieszczonymi na stronie internetowej jednostki lub kwota wpłaconych środków jest niezgodna z wartością zamówienia, a także gdy ciężar zamówionych produktów spożywczych przekracza 6 kg.

 

Szczegółowe informacje dostępne na stronie internetowej Polskiej Grupy SW Przedsiębiorstwa Państwowego:

 

www.e-paczka.org  na której udostępnione są: druk zamówienia oraz regularnie aktualizowane cenniki

Informacja Polskiej Grupy SW

Zamówienie na paczkę higiena

Zamówienie na paczkę spożywczą

 

 

Dyrektor Aresztu Śledczego przyjmuje rodziny skazanych w Areszcie Śledczym w Warszawie Służewcu przy ul. Kłobuckiej 5 w poniedziałki w godz.10:00-17:00, od wtorku do piątku w godz. 10:00-14:00.

Przyjmowanie sprzętu RTV dla osadzonych w Areszcie Śledczym w Warszawie Służewcu odbywa się od poniedziałku do czwartku w godz. 9.00 - 13.00, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

 

NBP O/O Warszawa

50 1010 1010 0401 1013 9120 0000

 

Wpłat na konto depozytowe osadzonego można dokonywać za pomocą przekazu pocztowego lub przelewu bankowego wg wzoru:

Odbiorca: [Nazwa Jednostki Służby Więziennej]

Wpłacający: [imię i nazwisko]

Wpłacający: [adres]

 

Tytuł przekazu pocztowego lub przelewu bankowego:

dla: [imię i nazwisko osadzonego], s. [imię ojca osadzonego]

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej