WAŻNE!!!
Korespondencję do skazanych przebywających w OZ Szczytno należy kierować na adres

Areszt Śledczy w Olsztynie
Al. Piłsudskiego 3
10-575 Olsztyn
Oddział Zewnętrzny w Szczytnie

Komunikat dotyczący widzeń

1. W widzeniu mogą uczestniczyć maksymalnie 2 osoby dorosłe, liczba osób niepełnoletnich nie podlega ograniczeniu.

2. Osadzonemu w miesiącu udziela się widzeń zgodnie z posiadaną podgrupą klasyfikacyjną.

3. Widzenie odbywało się będzie wyłącznie w ustalonym wcześniej dniu i godzinie.

4. Widzenie trwa 60 minut. W tym samym dniu udziela się tylko jednego widzenia.

5. W czasie widzeń istnieje możliwości dokonywania zakupów w kantynie jednostki.

6. Widzenie odbywa się pod nadzorem funkcjonariusza.

Ustalenie dnia i godziny widzenia możliwe jest telefonicznie pod numerem 89 642 63 00 (zaczekać na połączenie z operatorem), lub za pomocą poczty elektronicznej pod adresem, widzenia_oz_szczytno@sw.gov.pl; w dni robocze w godzinach 9.00 – 14.00, najpóźniej jeden dzień przed planowanym widzeniem.

Widzenia udzielane są w niedzielę w godzinach 8.00 – 15.00.

Paczki

1.      Osadzony ma prawo otrzymać raz w miesiącu paczkę żywnościową w skład której wchodzą artykuły żywnościowe lub wyroby tytoniowe zakupione wyłącznie w kantynie, po pokryciu kosztów paczki ze środków finansowych pozostających do jego dyspozycji lub przez osobę bliską, w sposób o którym mowa w pkt 9.

2.      Osadzony składa zamówienie na paczkę żywnościową na druku „Zamówienie na paczkę”, zamówienie może zostać zrealizowane wyłącznie z artykułów żywnościowych lub artykułów tytoniowych znajdujących się na liście produktów dostępnych w kantynie.

3.      Zamówienia na paczki żywnościowe są przyjmowane w każdym dniu roboczym.

4.      Na dokonanie zakupu artykułów innych niż wymienione w pkt 2, wymagane jest uzyskanie indywidualnej zgody od dyrektora.

5.      Druk zamówienia na paczkę, lista produktów dostępnych w kantynie zawierająca informacje o aktualnej cenie oraz ich wadze, jest dostępna u oddziałowego.

6.      Termin realizacji zamówienia wynosi 5 dni roboczych od dnia jego złożenia.

7.      Wypełniony druk zamówienia na paczkę osadzony przekazuje oddziałowemu, po sprawdzeniu uprawnień zamawiającego do otrzymania paczki żywnościowej, osadzonego doprowadza się do kantyny w celu realizacji zamówionej paczki.

8.      W przypadku, gdy osadzony posiadał będzie żywność, której wymiary lub ilość naruszałyby ustaloną w § 9 ust. 2 porządku wewnętrznego normę, to realizacja uprawnienia do otrzymania paczki żywnościowej będzie możliwa dopiero wówczas, jeśli osadzony będzie posiadał ilość żywności nie większą niż dozwolona.

9.      Zamówienie może być złożone także przez osobę bliską po pokryciu przez nią kosztów przygotowania paczki w trakcie widzenia lub przesłaniu zamówienia wraz z dowodem wpłaty bezpośrednio do punktu sprzedaży (kantyny). Szczegółowa instrukcja postępowania w takich przypadkach znajduje się w  sali widzeń, poczekalni oraz na stronie internetowej Oddziału Zewnętrznego.

Cennik OZ Szczytno sierpień 2022 v2 Rozmiar: 20.8 kB
druk paczki kwiecien 2020 Rozmiar: 485.2 kB

Dyrektor Aresztu Śledczego w Olsztynie, Al. J. Piłsudskiego 3 przyjmuje interesantów:

w poniedziałki w godzinach 8.00 - 17.00,

w pozostałe dni robocze 8.00 - 15.30

 

Kierownik Oddziału Zewnętrznego w Szczytnie ul. Sienkiewicza 10 przyjmuje interesantów:

w wtorki w godzinach 10.00 - 17.00,

w pozostałe dni robocze 9.00 - 15.00

WAŻNE!!!

Korespondencję do skazanych przebywajacych w OZ Szczytno należy kierować na adres

 

Areszt Śledczy w Olsztynie

Al. Piłsudskiego 3

10-575 Olsztyn

Oddział Zewnętrzny w Szczytnie

Areszt Śledczy w Olsztynie

Oddział Zewnętrzny w Szczytnie

Al. Piłsudskiego 3

10-575 Olsztyn

79 1010 1397 0053 3713 9120 0000

 

Przelew_AS_1.png

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej