Uwaga!

Od dnia 01.07.2017 r. ulegają zmianie terminy widzeń. Widzenia osadzonym będą udzielane w poniedziałki i niedziele. Pozostałe warunki widzeń pozostają bez zmian.

Zasady udzielania widzeń

Widzenia osadzonym udzielane są w poniedziałki i w niedziele w godzinach od 8:00 do 16:00 oraz drugi dzień świąt Bożego Narodzenia i Wielkanocy w godzinach od 8:00 do 16:00.
Rejestracja zgłoszeń osób odwiedzających odbywa się w godzinach 7:45 - 14:00

Pierwszeństwo w uzyskaniu widzeń z osobami osadzonymi w Areszcie Śledczym w Starogardzie Gdańskim mają:

  • kobiety w zaawansowanej ciąży,
  • osoby dorosłe będące rodzicami lub opiekunami prawnymi z dziećmi do 3 lat,
  • niepełnosprawni ze znaczną dysfunkcją ruchu (poruszajace się na wózku lub o kulach),
  • osoby powyżej 75 roku życia.

We wskazaynych przypadkach skorzystanie z pierwszeństwa przez osoby zgłaszające się na widzenie z osadzonym będzie możliwe, jeżeli nie spowoduje zakłócenia porządku i przebiegu trwających widzeń.

Szczegółowe warunki i zasady odbywania widzeń z osadzonymi zostały określone w ogłoszeniu znajdującym się w poczekalni dla osób odwiedzających.

Zasady przyjmowania paczek

KOMUNIKAT

W związku z wejściem w życie w dniu 1 lipca br. przepisów ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw, informuję,że zmianie ulegają zasady otrzymywania paczek żywnościowych przez osoby pozbawione wolności.
Skazany będzie miał prawo otrzymania  paczki żywnościowej raz w miesiącu, a nie jak dotychczas raz na kwartał.W skład paczki żywnościowej mogą wejść artykuły żywnościowe lub wyroby tytoniowe. Nowe przepisy wykluczają możliwość nadesłania paczki żywnościowej do zakładu karnego (aresztu śledczego). Z dniem 1 lipca 2015 r. paczki żywnościowe dostarczane osobom pozbawionym wolności osobiście przez nadawcę, bądź za pośrednictwem placówki pocztowej lub firmy kurierskiej nie będą przyjmowane. Zamówienie na dostarczenie osadzonemu paczki z żywnością może złożyć jedynie osoba dla osadzonego najbliższa. Zamówienie na paczkę żywnościową będzie można złożyć zarówno podczas widzenia z osadzonym, jak też bezpośrednio w MIGB MAZOVIA, w tym również drogą elektroniczną.

 

Obowiązuje od 01.07.2015 r.:

Jeśli chcesz zrobić paczkę dla osadzonego, musisz wykonać następujące kroki:

1. Wypełnij formularz zamówienia na paczkę w odpowiednie dane oraz produkty, które mają się znaleźć w paczce. Użyj do tego celu listy produktów, która zawiera cenę brutto oraz gramaturę towarów.

2. Wykonaj zapłatę za paczkę przelewem bankowym lub przekazem pocztowym. Środki pieniężne należy wpłacać na podany nr konta:

 UWAGA! NOWY NUMER KONTA

BGK 40  1130 1017 0020 1458 9320 0127
prowadzony przez Bank Gospodarstwa Krajowego

 

W tytule przelewu podaj nazwisko, imię i imię ojca osadzonego oraz jednostkę penitencjarną w której przebywa osadzony.

Przykład: Jan Kowalski s. Kazimierza, AŚ Starogard Gdański.

3. Prześlij formularz zamówienia wraz z dowodem wpłaty do MIGB MAZOVIA. Możesz to zrobić:

a) podczas widzenia z osobą najbliższą w punkcie sprzedaży (kantyna jednostki),

b) za pośrednictwem e-mail, wysyłając zeskanowane dokumenty na adres paczka.gdansk@igbmazovia.pl

c) wysyłając na adres:

 Mazowiecka Instytucja Gospodarki Budżetowej MAZOVIA

Oddział w Gdańsku
ul. Kurkowa 12
80-803 Gdańsk

„Punkt sprzedaży”

4.   Paczka realizowana w drodze zamówienia przez punkt sprzedaży MIGB MAZOVIA, po uprzednim potwierdzeniu uprawnienia osadzonego do jej otrzymania jest przekazywana osadzonemu niezwłocznie, nie później niż w terminie 5 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia wraz z dowodem wpłaty.

5.   Środki pieniężne wpłacone na zakup paczki żywnościowej, która nie może być zrealizowana z powodów niezależnych od MIGB MAZOVIA, przekazywane są niezwłocznie przez MIGB MAZOVIA osobie, która paczkę opłaciła (w kwocie pomniejszonej o koszt przelewu lub przekazu pocztowego).

Szczegółowe informacje, lista produktów oraz formularz zamówienia na paczkę znajdują się na stronach:

Paczki żywnościowe, ze środkami higieny oraz zawierające odzież, obuwie i bieliznę wydawane są osadzonym za pośrednictwem oddziałowego po wykonaniu kontroli ich zawartości. Środki lecznicze znajdujące się w paczce przechowywane są przez służbę zdrowia i wydawane osadzonym przez personel służby zdrowia, zgodnie ze wskazaniami lekarza.

Potwierdzeniem uprawnienia do otrzymania paczki z odzieżą, bielizną, obuwiem, środkami higieny lub innymi przedmiotami jest wydanie przez wychowawcę talonu określającego rodzaj i ilość asortymentu, na który kierujący oddziałem penitencjarnym wyraził zgodę.

Potwierdzeniem uprawnienia do otrzymania paczki ze środkami leczniczymi jest wydanie przez pracownika służby zdrowia talonu określającego rodzaj i ilość środków leczniczych, na które kierujący oddziałem penitencjarnym wyraził zgodę.

Talon uprawniający do otrzymania paczki jest ważny przez 60 dni od daty jego wystawienia.

Przyjmowanie sprzętu RTV - poniedziałki 8:00 - 15:00.

Załączniki do pobrania:

Dyrektor jednostki przyjmuje interesantów w następujących dniach:

Poniedziałek: 7.30-15.30

Wtorek: 7.30-15.30

Środa: 7.30-15.30

Czwartek: 7.30-16.00

Piątek: 7.30-15.30

Areszt Śledczy w Starogardzie Gdańskim

ul. Kościuszki 30A

83-200 Starogard Gdański

38 1010 1140 0064 7713 9120 0000

Wpłat na konto depozytowe osadzonego można dokonywać za pomocą przekazu pocztowego lub przelewu bankowego wg wzoru:

 

Odbiorca: [Nazwa Jednostki Służby Więziennej]

Wpłacający: [imię i nazwisko]

Wpłacający: [adres]

 

Tytuł przekazu pocztowego lub przelewu bankowego:

dla: [imię i nazwisko osadzonego], s. [imię ojca osadzonego]

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej