Widzenia dla osadzonych w Areszcie Śledczym w Starogardzie Gdańskim odbywają się w poniedziałki, niedziele oraz drugi dzień świąt Bożego Narodzenia w godzinach: 8.00 do 16.00.

Ustalenie dnia i godziny widzenia możliwe jest wyłącznie telefonicznie w każdą sobotę w godzinach od 9.00 do 16.00.

Rejestracja odbywa się pod numerem 58 775 92 17

Osoba chcąca zarejestrować się na widzenie, winna podać, otrzymany od osadzonego nr IDE.

O udzieleniu widzenia decyduje kolejność zgłoszeń. 

Osoby odwiedzające  proszone są o przybycie  na 20 minut przed umówionym widzeniem. 

Na widzenie odwiedzający mogą wnieść wyłącznie gotówkę.

W trakcie widzeń czynna jest kantyna, która umożliwia dokonywanie zakupów. Informację o asortymencie artykułów udostępnia się na wykazie przy okienku kantyny. Czas trwania realizacji zakupów wlicza się do ogólnego czasu trwania widzenia.

 

 

PACZKI :

Zezwolenie na przesłanie paczki następuje poprzez wystawienie talonu, który winien być później naklejony przez nadawcę na jej opakowanie. Zabrania się dostarczania w paczce innych przedmiotów niż wymieniona w treści talonu.

O ustalonych zasadach dostarczania paczek, w szczególności dozwolonej zawartości osadzony winien poinformować we własnym zakresie osobę, od której spodziewa się ją otrzymać. W przypadku stwierdzenia, że w paczce znajdują się przedmioty niezgodne z zakresem udzielonego zezwolenia na talonie, paczki nie będą przyjmowane.

Paczki mogą zostać dostarczone do jednostki za pośrednictwem Poczty Polskiej/ firm kurierskich w dni robocze lub osobiście w środy.

Osadzony jest zobowiązany do zgłoszenia wszelkich uwag związanych z zawartością paczki bezpośrednio po jej odbiorze.

Areszt Śledczy w Starogardzie Gdańskim nie ponosi odpowiedzialności za stan paczki, który powstał przed jej wydaniem przez przewoźnika.

 

Sposób zamawiania i otrzymywania paczek żywnościowych

 

  1. Realizacja uprawnienia osadzonych do otrzymania paczek żywnościowych, za pośrednictwem punktu sprzedaży znajdującego się na terenie jednostki może nastąpić zgodnie z zasadami zawartmi w instrukcji, która została opublikowana na stronie internetowej jednostki, z tym że:

 a) paczki żywnościowe może zamówić osoba najbliższa, albo osadzony,

 b) paczki żywnościowe realizowane przez punkt sprzedaży będą dostarczane osadzonym przebywającym w tutejszej jednostce na podstawie prawidłowo wypełnionego formularza zamówienia na paczkę żywnościową, przekazanego przez zamawiającego do punktu sprzedaży, sporządzonego wyłącznie w oparciu o listę produktów i odpowiednio opłaconego.

c) osadzony składając zamówienie na otrzymanie paczki żywnościowej jest zobowiązany uwzględnić dopuszczalną łączną ilość, wagę i wymiary przedmiotów, które mogą być w jego posiadaniu.

  1. Dopuszcza się składanie zamówienia podczas widzeń. Czas składania zamówienia jest wliczany do czasu trwania widzenia.
  2. Paczki żywnościowe wydawane są przez oddziałowego lub innego wyznaczonego funkcjonariuszy w oddziałach mieszkalnych.

 

INSTRUKCJA: Jak zamawiać paczki:

 

1. Należy pobrać i wydrukować druk zamówienia na paczkę dla odpowiedniego Zakładu Karnego/Aresztu Śledczego z poniższego linku.

E-Paczka​

2. Druk należy wypełnić na podstawie wykazu dostępnych artykułów, uwzględniając ich wagę.

3. Wypełniony druk wraz z kopią dowodu opłacenia zamówienia należy wysłać do punktu sprzedaży (adres do wysyłki znajduje się na drugiej zamówieniu) bądź dostarczyć osobiście, np.w trakcie widzenia (w takim przypadku istnieje możliwość opłacenia zamówienia w trakcie jego składania).

Bezpośredni numer telefonu do Kantyny w Areszcie Śledczym w Starogardzie Gdańskim : 22 328 62 67

Dyrektor jednostki przyjmuje interesantów w następujących dniach:

Poniedziałek: 7.30-15.30

Wtorek: 7.30-15.30

Środa: 7.30-15.30

Czwartek: 7.30-15.30

Piątek: 7.30-15.30

Areszt Śledczy w Starogardzie Gdańskim

ul. Kościuszki 30A

83-200 Starogard Gdański

38 1010 1140 0064 7713 9120 0000

Wpłat na konto depozytowe osadzonego można dokonywać za pomocą przekazu pocztowego lub przelewu bankowego wg wzoru:

 

Odbiorca: [Nazwa Jednostki Służby Więziennej]

Wpłacający: [imię i nazwisko]

Wpłacający: [adres]

 

Tytuł przekazu pocztowego lub przelewu bankowego:

dla: [imię i nazwisko osadzonego], s. [imię ojca osadzonego]

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej