Mając na uwadze ogłoszenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego oraz w związku z koniecznością podjęcia działań zapobiegawczych, w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby zakaźnej wywoływanej przez wirus COVID-19 (SARS-CoV-2), kierując się zaleceniami wydanymi przez Głównego Inspektora Sanitarnego:

  1. W związku z Zarządzeniem w sprawie działań przeciwepidemicznych i zapobiegawczych w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się wirusa COVID-19 (SARS-CoV-2) wstrzymuję do dnia 30. 04. 2021r. realizację widzeń skazanych na terenie Aresztu Śledczego w Starogardzie Gdańskim.

 

  1. Ewentualne przedłużenie powyższego ograniczenia, nastąpi na zasadach określonych w art. 247 § 2 ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. Kodeks Karny Wykonawczy.

 

  1. Ograniczenie, o którym mowa, jest nadal niezbędne dla minimalizowania zagrożeń epidemiologicznych, wynikają z rekomendacji służb sanitarnych i uwzględniają potrzebę ochrony życia i zdrowia osadzonych i ich rodzin, a także funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej.

 

4) Areszt Śledczy w Starogardzie Gdańskim podejmie wszelkie możliwe do realizacji działania, dostosowane do swoich możliwości, mające na celu kompensację wprowadzonego ograniczenia m.in. za pomocą łącza internetowego poprzez program SKYPE.

Sposób zamawiania i otrzymywania paczek żywnościowych

 

  1. Realizacja uprawnienia osadzonych do otrzymania paczek żywnościowych, za pośrednictwem punktu sprzedaży znajdującego się na terenie jednostki może nastąpić zgodnie z zasadami zawartmi w instrukcji, która została opublikowana na stronie internetowej jednostki, z tym że:

 a) paczki żywnościowe może zamówić osoba najbliższa, albo osadzony,

 b) paczki żywnościowe realizowane przez punkt sprzedaży będą dostarczane osadzonym przebywającym w tutejszej jednostce na podstawie prawidłowo wypełnionego formularza zamówienia na paczkę żywnościową, przekazanego przez zamawiającego do punktu sprzedaży, sporządzonego wyłącznie w oparciu o listę produktów i odpowiednio opłaconego.

c) osadzony składając zamówienie na otrzymanie paczki żywnościowej jest zobowiązany uwzględnić dopuszczalną łączną ilość, wagę i wymiary przedmiotów, które mogą być w jego posiadaniu.

  1. Dopuszcza się składanie zamówienia podczas widzeń. Czas składania zamówienia jest wliczany do czasu trwania widzenia.
  2. Paczki żywnościowe wydawane są przez oddziałowego lub innego wyznaczonego funkcjonariuszy w oddziałach mieszkalnych.

 

INSTRUKCJA: Jak zamawiać paczki:

 

1. Należy pobrać i wydrukować druk zamówienia na paczkę dla odpowiedniego Zakładu Karnego/Aresztu Śledczego z poniższego linku.

E-Paczka​

2. Druk należy wypełnić na podstawie wykazu dostępnych artykułów, uwzględniając ich wagę.

  1. Wypełniony druk wraz z kopią dowodu opłacenia zamówienia należy wysłać do punktu sprzedaży (adres do wysyłki znajduje się na drugiej zamówieniu) bądź dostarczyć osobiście, np.w trakcie widzenia (w takim przypadku istnieje możliwość opłacenia zamówienia w trakcie jego składania);

Dyrektor jednostki przyjmuje interesantów w następujących dniach:

Poniedziałek: 7.30-15.30

Wtorek: 7.30-15.30

Środa: 7.30-15.30

Czwartek: 7.30-15.30

Piątek: 7.30-15.30

Areszt Śledczy w Starogardzie Gdańskim

ul. Kościuszki 30A

83-200 Starogard Gdański

38 1010 1140 0064 7713 9120 0000

Wpłat na konto depozytowe osadzonego można dokonywać za pomocą przekazu pocztowego lub przelewu bankowego wg wzoru:

 

Odbiorca: [Nazwa Jednostki Służby Więziennej]

Wpłacający: [imię i nazwisko]

Wpłacający: [adres]

 

Tytuł przekazu pocztowego lub przelewu bankowego:

dla: [imię i nazwisko osadzonego], s. [imię ojca osadzonego]

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej