Widzenia odbywają się w II (drugą) i IV (czwartą) środę każdego miesiąca, III (trzecią)
i IV (czwartą) sobotę każdego miesiąca, a także I (pierwszą) niedzielę każdego miesiąca,
a ponadto w I (pierwszy) dzień Świąt Bożego Narodzenia i Wielkanocy

z zastrzeżeniem:
Nie udziela się widzeń w drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia i Wielkanocy, Zielone Świątki,
1 i 6 stycznia, 1 i 3 maja, 15 sierpnia oraz 1 i 11 listopada.


Widzenia skazanym i tymczasowo aresztowanym udzielane są w Areszcie Śledczym w Słupsku w dniach:
- środa w godzinach od 8:00 – 15:00
- niedziela w godzinach od 8:00 – 15:00

Dodatkowo widzenia będą udzielane w pierwszy dzień Świąt Bożego Narodzenia i Wielkanocy w godzinach 8:00 – 15:00.

Nie udziela sie widzeń : w drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia, w drugi dzień Świąt Wielkanocnych, Zielone Świątki, 1 i 6 stycznia, 1 i 3 Maja, 15 sierpnia, 1 i 11 listopada.


Prośby o udzielenie widzenia przyjmowane są w tych dniach w godzinach 7:30 - 13:30.
Ilość widzeń i sposób ich udzielania dla skazanych określa kodeks karny wykonawczy.
Ilość widzeń i sposób ich udzielania dla tymczasowo aresztowanych określa organ dysponujący.

Widzenia w oddzielnym pomieszczeniu, bez dozoru funkcjonariusza realizowane są w godzinach 9:00, 11:00 i 13:00.

Udzielanie widzeń na terenie Aresztu Śledczego w Słupsku i Oddziału Zewnętrznego w Ustce w pierwszej kolejności przysługuje:
1. kobietom w zaawansowanej ciąży
2. niepełnosprawnym ze znaczną dysfunkcją ruchu (np. poruszającym się na wózku inwalidzkim)
3. osobom powyżej 75 roku życia
4. osobom dorosłym będącym rodzicami lub opiekunami prawnymi z dziećmi do lat 3

Osoby odwiedzające mogą wnieść do sali widzeń wyłącznie pieniądze bez portfela.
W trakcie widzenia możliwy jest wyłącznie zakup w kantynie przez osoby odwiedzające artykułów spożywczych (napoje, słodycze) stanowiących poczęstunek dla osadzonych i odwiedzających. Zakupy mogą być realizowane w trakcie widzenia, a nie po jego zakończeniu.
Osadzeni nie mogą zabierać do celi artykułów żywnościowych stanowiących poczęstunek zakupiony przez osoby odwiedzające. Artykuły niespożyte w trakcie widzenia mogą być zabrane wyłącznie przez osoby odwiedzające.

 

W Oddziale Zewnętrznym w Ustce Aresztu Śledczego w Słupsku:

Widzenia odbywają się w II (drugą) środę każdego miesiąca,

III (trzecią) i IV (czwartą) sobotę każdego miesiąca,

a także I (pierwszą) niedzielę każdego miesiąca,

a ponadto w I (pierwszy) dzień Świąt Bożego Narodzenia i Wielkanocy

 

Nie udziela sie widzeń : w drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia, w drugi dzień Świąt Wielkanocnych, Zielone Świątki, 1 i 6 stycznia, 1 i 3 Maja, 15 sierpnia, 1 i 11 listopada.

Ilość widzeń i sposób ich udzielania dla skazanych określa kodeks karny wykonawczy. W widzeniu mogą uczestniczyć nie więcej niż dwie osoby pełnoletnie. Liczba osób niepełnoletnich będących pod opieką dorosłych nie podlega ograniczeniu. Osoby odwiedzające poddawane są kontroli przy użyciu dostępnych środków technicznych, a w uzasadnionych przypadkach kontroli osobistej bezpośrednio przez funkcjonariuszy Służby Więziennej.
Ilość widzeń i sposób ich udzielania dla tymczasowo aresztowanych określa organ dysponujący.
Udzielanie widzeń na terenie Aresztu Śledczego w Słupsku i Oddziału Zewnętrznego w Ustce w pierwszej kolejności przysługuje:
1. kobietom w zaawansowanej ciąży
2. niepełnosprawnym ze znaczną dysfunkcją ruchu (np. poruszającym się na wózku inwalidzkim)
3. osobom powyżej 75 roku życia
4. osobom dorosłym będącym rodzicami lub opiekunami prawnymi z dziećmi do lat 3

Osoby odwiedzające mogą wnieść do sali widzeń wyłącznie pieniądze bez portfela.
W trakcie widzenia możliwy jest wyłącznie zakup w kantynie przez osoby odwiedzające artykułów spożywczych (napoje, słodycze) stanowiących poczęstunek dla osadzonych i odwiedzających. Zakupy mogą być realizowane w trakcie widzenia, a nie po jego zakończeniu.
Osadzeni nie mogą zabierać do celi artykułów żywnościowych stanowiących poczęstunek zakupiony przez osoby odwiedzające. Artykuły niespożyte w trakcie widzenia mogą być zabrane wyłącznie przez osoby odwiedzające.

 

Paczki odzieżowe dla osadzonych oraz korespondencję należy przesyłać na adres:

(Imię, Nazwisko, Imię ojca)

Areszt Śledczy w Słupsku
ul. Sądowa 1
76-200 Słupsk

Osadzony może otrzymać raz w miesiącu paczkę żywnościową. Paczki żywnościowe i higieniczne dla osadzonych realizowane są wyłącznie za pośrednictwem kantyny. Osadzony może realizować paczkę osobiście, a osoby najbliższe mogą ją zrealizować drogą elektroniczną lub osobiście. Wyznacza się następujące dni i godziny realizacji paczek: poniedziałek: 08:00 - 15:00, środa: 08 – 14:00, i piątek w godzinach 08:00 – 12:00. W trakcie widzeń w niedzielę paczkę mogą zrealizować wyłącznie osoby odwiedzające osadzonych.
Dostarczanie osadzonym paczek przez osoby najbliższe drogą elektroniczną realizowane jest na podstawie formularza Zamówienia na paczkę realizowaną w punkcie sprzedaży prowadzonym przy Areszcie Śledczym w Słupsku przekazywanego wraz z dowodem wpłaty do punktu sprzedaży (kantyny). Wzór formularza zamówienia paczki, lista wraz z cennikiem dostępnych artykułów oraz numer konta bankowego, na które należy dokonywać wpłat w wysokości wynikającej z zamówienia, jest dostępna w kantynie, w sali widzeń oraz na stronie internetowej jednostki. Zamówienia wraz z dowodem opłaty za paczkę można składać w kantynie lub przesyłać do jednostki drogą pocztową. Realizacja paczki następuje po potwierdzeniu przez administrację jednostki uprawnienia osadzonego do jej otrzymania, nie później niż pięć dni po otrzymaniu zamówienia z dowodem opłaty. Środki pieniężne wpłacone na zakup paczki żywnościowej, która nie może być zrealizowana z przyczyn niezależnych od administracji (np. brak uprawnień), będą przekazywane osobie opłacającej paczkę w kwocie pomniejszonej o koszt przelewu bankowego lub przekazu pocztowego wraz z informacją o przyczynach odmowy realizacji zamówienia na paczkę.
W czasie trwania widzenia osoby odwiedzające mogą zakupić artykuły żywnościowe i higieniczne dla osadzonego, stanowiące paczkę w ramach limitu uprawnień posiadanych przez osadzonego wynikających z prawa do otrzymania paczki żywnościowej i przyznanych nagród, określonych odpowiednio w artykułach 113a§3, 138§1 pkt 13, 221§2 pkt 3 kodeksu karnego wykonawczego.
Paczki odzieżowe można przesyłać za pośrednictwem poczty, firm kurierskich lub mogą zostać dostarczone przez osoby najbliższe (uprawnione do odwiedzin) w dni robocze oraz w niedziele, w godzinach 8:00-15:00. Ze względów technicznych związanych z kontrolą zawartości paczek przez urządzenie elektroniczne, paczki powinny być przesyłane lub dostarczane w kartonach nie przekraczających wymiarów: szerokość 48cm, wysokość 28cm, długość 100cm. Paczki dostarczane przez osoby najbliższe podlegają wstępnej kontroli przed przyjęciem. W każdej paczce musi znajdować się spis zawartości.

 

 

Listy towarów i druki zamówień:

 

Lista towarów dostępnych w AŚ Słupsk do pobrania:

tutaj  od 23 kwietnia 2020r.

Druk zamówienia dla AŚ Słupsk do pobrania tutaj.

 

Lista towarów dostępnych w OZ Ustka do pobrania

tutaj  od 23 kwietnia 2020r.

Druk zamówienia dla OZ Ustka do pobrania tutaj.

 

 

 

 

Dyrektor Aresztu Śledczego lub jego zastępcy przyjmują interesantów w dni robocze, w godzinach od 7:30 do 15:30,

a w środy do godziny 17:00 (po uprzednim umówieniu wizyty).

Informujemy, że w dniu 17 lutego 2019r. (niedziela) widzenia w Areszcie Śledczym w Słupsku oraz Oddziale Zewnętrznym w Ustce nie będą udzielane.

W związku z powyższym dodatkowy dzień widzeń wyznaczony zostaje w dniu 21 lutego 2019r. (czwartek). Pozostałe dni udzielania widzeń w miesiącu lutym, pozostają bez zmian.


 

Rozmiar: 217.7 kB

 

NBP O/O Gdańsk

10 1010 1140 0021 5013 9120 0000

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej