Z uwagi na panujący stan pandemii oraz w związku z zagrożeniem epidemiologicznym od dnia 17 października 2020 roku widzenia nie są udzielane.

Widzenia osób pozbawionych wolności z osobami urzędowymi (w tym adwokatami) odbywają się w godzinach pracy administracji (bez możliwości wcześniejszej rezerwacji).

W celu otrzymania przedmiotów innych niż żywność, tytoń i artykuły higieny osobistej osadzony winien uzyskać zgodę Dyrektora jednostki. Po uzyskaniu zgody zostanie przekazany osadzonemu „talon", z którym osoba przekazująca może dostarczyć przedmioty do jednostki (osobiście lub drogą pocztową). W przypadku dostarczenia do jednostki przedmiotów określonych na talonie w sposób inny niż osobisty, należy talon umieścić wewnątrz przesyłki a na opakowaniu tej przesyłki w sposób wyraźny dokonać adnotacji: „talon wewnątrz, talon z dnia (wpisać datę talonu)". W przypadku braku adnotacji przesyłka nie zostanie przyjęta do jednostki. Paczki dostarczane osobiście przyjmowane są w następujące dni i godziny:

 

Poniedziałek, wtorek, piątek

800 – 1100

Pierwsza sobota miesiąca

800 – 1100

Druga niedziela miesiąca

800 – 1100

 

Zezwala się na dostarczenie osadzonemu bielizny: do 3 par skarpet, do 3 par slipów, do 3 szt. podkoszulków oraz 1 pary klapek pod prysznic. Bielizna i klapki pod prysznic dostarczona mogą być do jednostki osobiście w godzinach określonych powyżej, do pomieszczenia przy biurze przepustek, w opakowaniu foliowym lub kartonowym, z dołączonym podpisanym spisem zawartości.

W celu realizacji uprawnienia określonego w art. 113a paragraf 3 kodeksu karnego wykonawczego należy pobrać właściwy druk zamówienia oraz cennik dostępny na stronach Biuletynu Informacji Publicznej AŚ w Poznaniu https://bip.sw.gov.pl/Strony/Petenci.aspx?BiuletynID=115

lub poniżej. Numer telefonu do instytucji realizujacej paczki: 61 856 84 19

Dyrektor jednostki przyjmuje interesantów w następujących godzinach:
Poniedziałek: 7:00-17:00
Wtorek: 7:00-15:00
Środa: 7:00-15:00
Czwartek: 7:00-15:00
Piątek: 7:00-15:00

NBP O/O POZNAŃ

29 1010 1469 0009 2513 9120 0000

(w przypadku wpłat na rzecz osób pozbawionych wolności w tytule wpłaty należy bezwzględnie podać imię, nazwisko oraz imię ojca osadzonego - w przeciwnym razie środki nie będą zaksięgowane i zostaną zwrócone wpłacającemu)

 

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej